+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda İnsan dünyada bir haktan bir ded haksız olmaktan korkmalıdır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İnsan dünyada bir haktan bir ded haksız olmaktan korkmalıdır
  İnsan dünyada bir haktan bir ded haksız olmaktan korkmalıdır


  Komposizyon Örnekleri Sunumlar


  Açıklama Yapmak İçin İzlenecek Yol:
  Genellikle insanların çektikleri acıların ağırlık merkezi uğradıkları haksızlıklardır. Bunlar, insanı ruhen kemirir, öldürür. Ayrıca, her durumda hesap vereceğimiz yüce bir kudret vardır. Yapacağımız her işte ona karşı sorumluyuz. Onun vereceği ceza şüphesiz cezaların en büyüğüdür. Açıklamaya girişmeden önce bunlar üzerinde düşününüz. Çeşitli örnekleri gözünüzün önüne getirmeye çalışınız.
  Konuya uygun olmak üzere şöyle bir düşünce düzeni kurulabilir:
  1 - Hak (yüceliği - kudreti);
  2 - Hak - insan ilişkisi;
  3 - Haksızlık (acı sonuçları; vicdan azabı);
  4 - Genel yargı veya sonuç.
  ÖRNEK ÇALIŞMA:
  "Bütün canlı varlıkları ve alemleri yaratan Tanrı, bağışlayıcı olduğu kadar gerektiği zaman büyük cezalara çarpıtıcıdır. İyilik ve doğruluk yolundan çıkan insanlar türlü şekillerde onun gazabına uğrarlar. O, her yerde bizimle beraber olan ve her yaptığımızı, düşündüğümüzü bilen olduğu için her şeyi ondan gizlemek ve ona karşı sorumluluktan kurtulmak mümkün değildir. Başkaları aldatılabilir. Fakat O asla!.. Haksızlıkları da bizden önce o görür ve bilir. Yapanları affetmez.
  Genellikle insanlara en fazla acı çektiren şeyler, uğradıkları haksızlıklardır. Çeşitli yollardan yapılan haksızlıklar suçsuz insanların mahvolmalarına sebep olur. Haksız yere iftiraya uğrayan bir kimse şerefinden, namusundan ve hatta hayatından olur. Günlük hayatta bile haksızlıklara karşı önceden tedbirli davranmayan insanlar daima bir ruhî gerilim içinde bulunurlar.
  Haksızlığın en korkunç ve öldürücü silahlardan biri olduğunu düşünerek daima kuvvetli olmaya çabalamalı, çevremizde yapılan haksızlıklara da hiçbir şekilde göz yummamalıyız. Haksızlık karşısında susmak da Hakk'ın huzurunda haksızlık edenle bir olmak demektir."
 2. Ezlem
  Üye

  İnsan yaratılışı bakımından haksızlığa gelemez ve kendisinin de haksız olduğunu kabul edemez. Bu nedenle her zaman kendi doğrularının savunucusudur. Hiçbir insan kendi düşüncelerinin yanlış olduğu fikrini kabul etmez.
+ Yorum Gönder


insan dünyada bir hakdan bir de haksız olmaktan korkmalıdır