+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda İşleyen demir ışıldar kompozisyon Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  İşleyen demir ışıldar kompozisyon
  İşleyen demir ışıldar Komposizyon
  Açıklamamızın amacı; insanın yükselebilmesi için daima çalışması gerektiğidir. İlkokul sıralarından beri size hep çalışmanın faydalarından söz edilir. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu herhalde tahmin edersiniz. Buna göre şöyle bir düşünce düzeni kurulabilir:


  1 - Çalışmanın değeri;
  2 - Çalışma - karakter ilişkisi;
  3 - Çalışmanın faydaları ve insana sağladığı kazançlar;
  4 - örnekler;
  5 - Sonuç.

  ÖRNEK ÇALIŞMA:


  "Çalışmak, ruhu birtakım bunalımlardan kurtaran, insanı yükselten ve manevi kurtuluşa götüren olumlu bir Çabadır. İnsanlık bilincine varan, varlığını kabul ettirmek isteyen, olgun bir hayat anlayışına sahip insan çalışmanın kölesi, zorlukların ve başarıların efendisidir.
  İnsan ruhunda gizli olan yaratıcı değerler ancak çalışma yoluyla verimli ve faydalı somut eserler olarak ortaya çıkar. İnsanlığın teknik, sanat ve bilim alanındaki ilerlemeleri, ferdi çalışmaların bir toplamıdır. İnsanlar çalışmanın değerini bilmeyip bu sonsuz merdivenin basamaklarında yükselme çabası göstermeselerdi, bugün ilkel bir hayat yaşamaktan kurtulamayacaktık. Çalışma insanın görüş, duyuş ve yaşayış ufuklarını açar. Bunun sonucu olarak insan yükselme yolunda büyük bir güç ve manevi huzur kazanır.
  Çalışmayan insanlar, düşünmekten, duymaktan, çevresine faydalı olmaktan uzak birer boş kalıptırlar. Bunlar, topluluk için zararlıdır. Tembellik ancak kişiliksiz insanların harcıdır. İnsanı maddi-manevi felakete sürükler. Nasıl bir demir işlemez ve durduğu yerde paslanırsa, kendi çapında bir şey yapmak, kendine ve çevresine faydalı olmak için çaba göstermeyen insan da çürümeye aday demektir.
  Yaşamaktan zevk almak, kendi çapımızda yarattığımız eserlerle kişiliğimizi kazanmak ve hayat yolunda başarı sağlamak istiyorsak, kılavuzumuz çalışmak olmalıdır."
 2. Ezlem
  Üye


  Çalışkanlık bir insanda olması gereken başlıca özelliklerden biridir. Çünkü, çalışan insan kendini sürekli yeniler, nasıl başarılı olacağını bilir ve insanlara karşı tutarlı davranır. Çalışan bir insan her zaman aktif olmaya alışıktır. Bu nedenle bir insanın davranış ve sözlerinden onun çalışmayı seven biri olduğunu anlayabiliriz. Kısacası çalışkan insan kendini belli eder.

+ Yorum Gönder