+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kompozisyon Örnekleri Forumunda Cumhuriyet Hakkında Kompozisyon Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Hakkında Kompozisyon Örneği

  Cumhuriyet ile ilgili Kompozisyon çalışması


  Egemenlik bir topluluğun bir devletin ülke üzerinde sahip olduğu tüm yetkilerdir hür olmak yetki sahibi olmak hâkimiyet anlamlarına gelir Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk egemenliğin halka ait bir olgu olduğunu "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözü ile açıklamıştır.
  Türkiye'de egemenlik fikri Kanun-ı Esasi ile gündeme gelmiş fakat kabul edilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile olmuştur. Kanunda yer verilen "Egemenlik koşulsuz ve sınırsız olarak ulusundur" ilkesi ile halk ve yönetim adına yeni bir dönem başlamıştır.
  Yetki sahibi hür ve hakim bir millet gelişime açıktır geleceğe umutlu bakar çünkü çaba gösterecek gücü ve söz hakkı vardır Egemenliğin millete ait olması tüm bunları gerçekleştirebilecek bir ortam yaratır yönetimde söz sahibi olan kendi kendini yöneten halk daha iyi temsil edilir ve ilerlemeye açıktır Hâkimiyetin tek kişinin tekelinde olduğu zamanlar düşünüldüğünde egemenlik tam anlamıyla özgürlük anlamına gelir Yönetimde söz sahibi olmak bir yana her şeyi kabul etmek zorunda bırakılan bir halkın böylesine bir şeref ile ödüllendirilmesi Mustafa Kemal liderliğinde gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal bir konuşmasında "Huzurlu toplum güvenli toplum insan kişiliğine saygılı toplum tam ulusal egemenlikle sağlanır.
  Toplumda en yüksek hürriyetin en yüksek eşitlik ve adaletin sağlanması istikrarı ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamı ile ulusal egemenliğin sağlanması ile devamlılık kazanır Bundan dolayı hürriyetin de eşitliğin de adaletin de dayanak noktası ulusal egemenliktir" sözleri ile bu konuya verdiği önemi göstermiştir .

 2. Asel
  Bayan Üye

  Cumhuriyet konulu komposizyon örneği


  Cumhuriyet, milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimidir.(*) Atatürk bu kavramı “Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.” sözü ile açıklar. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin cumhuriyeti ilan etmesi ile bugün ülkemizde Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. İmparatorluk ile yönetilen ülke Mustafa Kemal Atatürk’ün lider olduğu bir akım sonrasında cumhuriyet yönetimine kavuşmuştur. Cumhuriyetin ilanı ile egemenlik milletin sahip olduğu bir unsur haline gelmiş, halk yönetimde söz sahibi olmuş ve seçtiği milletvekilleri aracılığıyla temsil edilip yönetimde hak sahibi olmuştur.

  Cumhuriyet, 19 Mayıs ile başlayan ve genelgeler, kongreler, yeni karar ve adımlarla devam eden sürecin bir uzantısıdır. Mustafa Kemal milletvekilleri ile görüşmeleri sonucunda hazırlanan Cumhuriyet önergesini meclise sunmuş, önerge kabul edildikten sonra devletin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak, devletin adı “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” olarak belirlenmiş ve ilk Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk seçilmiştir.

  29 Ekim 1923 tarihi cumhuriyetin ilanı bugünün gecesinde 101 pare top atışı ile kutlanmış, daha sonraki yıllarda 29 Ekim günü Cumhuriyet Bayramı olarak tüm yurt genelinde kutlanır hale gelmiştir.

+ Yorum Gönder


cumhuriyet ile ilgili kompozisyon örneği