+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Slm KERİM manası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Slm KERİM manası
  slm KERİM manasını ogrenmek istıyorum 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Selamın Mânâsı, Selam'ın Allah'ın İsimlerinden Biri Oluşu

  Selam; selamet gibi masdar olup, kusurlardan, âfetlerden uzak ve salim olmak demektir.

  Müslümanlar arasında alınıp verilen "Selâmün aleyküm" sözü de selametle dua etmek mahiyetindedir.

  Es-Selam: Her türlü noksandan, kusurdan, yok olma, zevale erme şaibelerinden tamamıyla uzak bulunan Yüce Allah'ın isimlerindendir.[117]

  Peygamberimiz Aleyhisselam:

  "Selam Yüce Allah'ın isimlerinden bir isimdir ki, onu Allah yeryüzüne koymuştur.

  O halde, selamı aranızda yayınız!" buyurmuştur.[118]

  Es-Selam, Kur'ân-ı Kerîm'de de Yüce Allah'ın ismi olarak anıldığı gibi,[119] bunun, dua mahiyetinde de, Cennet'in ismi olarak da anıldığı vardır.[120]


  İnsanlık Tarihinde Geçen İlk Selamlaşma Hadisesi


  Yüce Allah, Adetin Aleyhisselamı yarattığı zaman,[121] ona:

  "Haydi, şu melekler cemaatının yanına git de, onlara[122] 'Esselâmü aleyküm diyerek[123] selam veril[124]

  Senin selâmına onların nasıl karşılık vereceklerine[125] bak![126] Söyleyeceklerine iyice kulak veril[127]

  Çünkü, o, hem senin, hem de senin zürriyetinin selamlaşmasıdır" buyurdu.[128]

  Adem Aleyhisselam gidip meleklere:

  "Esselâmü aleyküm!" dedi.

  Melekler de:

  "Esselâmü aleyküm ve rahmetullah![129] Yahut:

  "Ve aleykesselâmü ve rahmetullah!" dediler.[130] Selamlarına "Rahmetullah" sözlerini ekledirler.

+ Yorum Gönder