+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Derinin bölümleri ve görevler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Derinin bölümleri ve görevler
  ya derinin bölümleri ve görevleri gerek lütfen onuda yaparmısınız 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Derinin bölümleri ve görevler hakkında bilgi

  Boynuzsu tabaka ; üstderinin bir bö-lümünü meydana getirir.
  * Üstderi ; giderek incelen birçok kat-lardan meydana gelir.
  * Altderi; üstderinin beslenmesini sağ-lar ve üstderiye destek olur. Belli bir bi-çimi olmayan bir temel maddeden olu-şur. İçinde birçok kollagen lifler ve hüc-resel öğeler bulunur. Damarlar ve sinir-ler de altderide yer alırlar. Bu katta ayrı-ca kıl kökleri, yağ bezleri ve sayıları in-sanda üç milyona kadar ulaşan ter bez-leri bulunur. Ter bezleri ter salgılayan bir yumakçık ve ter boşaltıcı bir kanal olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu bezler vücut sıcaklığının düzenlenme-sinde en önemli etkendirler. Deri, melanin oluşum merkezidir. Yo-ğunluğuna göre, kahverenginden turun-cuya kadar değişen bir boya maddesi [pigment) olan melaninin çoğalması de-rinin rengini değiştirir ve bronzlaşmayı sağlar.
  De-ri dört ana tabakadan oluşur: A) Boynuzsu tabaka. B) Anaya da üretici tabaka. C) Üstderi. D) Altderi. Bu tabakaların içinde şun-lar yer alır: Ter bezleri (1), bunların birer boşalt-ma kanalı (2) vardır; bu kanallar boynuzsu taba-kada birer gözeneğe açılırlar; sinir ağının duyum alıcısı (3); bir yağ bezi (4)altderide bir kıl kökü (5); kan damarları (6).eritem toplu ya da dağınık bir deri kızarıklığıdır; tahriş olan bölgedeki damar-larda fazla kan bulunmasından ileri gelir.
  DERİNİN GÖREVLERİ: Derinin çeşitli görevleri vardır. Bunlardan en önemlisi insan vücuduyla dış ortam arasında bir sınır oluşturmasıdır. Deri vücut ısısının normal sınırlar arasında korunmasına yardımcı olur. Örneğin, sıcak havalarda ter bezlerinden salgılanan fazla ter, vücut yüzeyini nemlendirir. Bu nemlilik, kısmen vücut ısısıyla buharlaştırılıp vücut yüzeyinden uzaklaştırılmaya çalışılır. Böylece vücut ısısınınbir bölümü bu işlem için kullanılarak ısı kaybı, dolayısıyla da serinleme sağlanmış olur. Soğuk havalarda kıl diplerindeki kaslar refleks olarak, kasılırlar. Bunun sonucu olarak vücut yüzeyindeki kıllar dikleşir ve aralarında hareketsiz bir hava tabakası oluşur. Kılların arasında kalan bu hava tabakası, ısıyı kötü ilettiğinden vücut ısısıyla dış ortamın soğuk havası arasında bir dereceye kadar ılık ve kalıcı bir engel oluşturur. Kıl diplerindeki kaslar kasıldığında, buralarda bulunan yağ bezleri, deri yüzeyine yağ salgılarlar. Bu yağın da vücut ısısının kaybını azaltıcı etkisi vardır. Öte yandan derinin tüm kalınlığının ve derialtı yağ dokusunun da ısısını koruyucu etkileri vardır. Derideki kılcal damarlar, sıcak havalarda genişleyerek vücudun ısı kaybetmesini sağlarlarken, soğuk havalarda bunun tam tersini gerçekletirirler. Yani soğuk havada büzülüp ısı kaybını önlerler. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyoruz. Soğuk havalarda ısınmak amacıyla alkol alındığında gerçekten bir sıcaklık duylulur. Bu sıcaklık duygusunun nedenlerinden biri, alkolün deri damarlarını genişletmesi sonucu vücut içindeki oldukça sıcak kanın deriye akın etmesidir. Deriye gelen bu sıcak kan, derideki ısıya duyarlı sinir uçlarını uyarır kişiye sıcaklık duygusu verir. Hava soğuk olduğundan alkolün etkisiyle genişleyen deri damarlarından, bu kez fazla ısı kaybedilmeye başlanır. Böylece kişi bir süre sonra daha çok üşümeye başlar. Soğuk havada ısınmak amacıyla alkol alınması, yukarıda açıkladığımız nedenlere bağlı olarak donma tehlikesi yaratır.Derinin yapısında bulunan ve biraz ileride ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz ekrin ter bezleri, asit özellikte bir ter salgılarlar. Buna bağlı olarak deri yüzeyinin pH’sı, 4-5.5 arasında, yani asit özellikte korunur. Deri yüzeyinin bu asit Özelliği deriyi çeşitli mikroplara karşı korur. Vücudun kıvrım yerlerini Örten derinin yapısında, ekrin ter bezleri yerine, salgısı baz olan apokrin ter bezleri bulunur.Bu nedenle bu bölgelerde deri yüzeyinde koruyucu bir asit örtüsü oluşmaz. Buna bağlı olarak da kıvrım yerlerinde derinin mantar hastalıklarına ve piyodermilere çok rastlanır. Deri aynı zamanda bir depo organıdır. Burada en önemli depo maddesi karbonhidratlardır. Bunun yanı sıra, deri altı yağ tabakası geniş bir yağ deposu olarak görev yapar. Deri damarlarında bol miktarda kan dinamik bir biçimde depo edilmiş durumdadır. Deri aynı zamanda bir su deposudur. Derinin belkide en önemli görevlerinden biri de D vitamini depolama ve sentez edebilme yeteneğidir. Deride D vitamininin ön maddesi olan 7-dehidrokolesterol,”~ ultraviyole ışınlarının etkisiyle D vitaminine dönüşür. Deride bulunan melanin adlı boya maddesi, deriyi ve vücudu güneşin zararlı ışınlarına karşı belli bir ölçüde korur.Vücuttaki bazı maddeler derideki ter bezleri aracılığıyla dışarı atılırlar. Örneğin üre, asit Ürik, kolin, kreatin, demir ve potasyum tuzları ekrin ter bezlerinden deri yüzeyine, vücut dışına atılırlar. Apokrin ter bezlerinden yağlar ve amonyak atılır. Bilindiği gibi vücudun kıvrım yerlerindeki ter, örneğin koltuk altı teri daha kötü kokar. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Daha Önce değindiğimiz gibi kıvrım yerlerinde apokrin ter bezleri bulunur. Bu bezlerden yukarıda değindiğimiz gibi yağ ve amonyak salgılanır. Buna ek olarak apokrin salgılarının baz olduğu anımsanırsa kötü kokunun nedeni ortaya çıkar. Kötü kokunun nedeni işte salgılanan bu maddeler ve bölgelerin bazik olmalarıdır. Deri aynı zamanda yağda eriyebilen maddelere karşı geçirgen bir ortam oluşturur. Öte yandan deri çeşitli duyuları algılayan duyu organcıklarını ve sinir uçlarını barındıran bir yapıdır.

 3. Halit
  Özel Üye
  DERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ  İnsanda deri , kıllanmanın azlığına , ırka, kişiye, mevsime, bedenin çeşitli bölgelerine , yaşa göre değişen bir renklenme ile özelleşirBu değişikler bazı boya maddelerinin varlığına ve az yada çok yoğun olabilen damarlanmaya bağlıdırDeri bedeni bütünüyle sararAğız burun anüs Vb doğal delikler düzeyinde, yapısı deriye benzeyen , ama daha ince olan ve mukoza adı verilen bir örtüyle birleşirÖte yandan kalınlığı da farklılık gösterirGöz kapaklarında ve el sırtında çok ince buna karşılık el ayası,ve ayak tabanında çok kalındırSürtünmeye açık olan bölgelerde nasır adı verilen boynuzlu kalınlaşmalar görülür Deri örtüsünün,kasların kasılmalarına bağlı kas kıvrımları, eklem hareketlerine bağlı eklem kıvrımları gibi derin katmanları, el ayaklarında ve tabanında olduğu gibi yüzeysel karışıklıkları yada çizgileri vardır Ayrıca deride birçok delik vardır Bu delikler kıl ve saçların geçmesine olanak verir Deri derialtı denilen bağdokusundan oluşmuş derin bir tabaka sayesinde, kaslardan ve ak örtülerden oluşan alt düzlemlere de kayabilir Derialtı,yağ bakımından zengin, gevşek ve esnek bir dokudur; kişiye ve bedenin çeşitli bölgelerine göre değişiklik gösteren yağ dokusunu oluşturur Ayak tabanında ve el ayasındaysa, tel doku yumacıkları halinde, az hareketli ve çok dirençlidir Bazı bölgelerde, deriyi kasmaya yarayan ince bir kas tabakası içerir Deri aslında birbirinden iyice farklı iki tabakadan oluşur
+ Yorum Gönder


derinin bölümleri ve görevleri,  derinin kısımları ve görevleri