+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Reklamın gelişimi nasıl sağlanmıştır Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Reklamın gelişimi nasıl sağlanmıştır
  Reklamın gelişimi nasıl sağlanmıştır 2. Mineli
  Devamlı Üye

  Reklamın gelişimi hakkında bilgi

  Reklam "insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan (diğer bir deyimle parasal destek sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan) duyuru"dur


  Özellikleri
  Reklam, pazarlama nın dört bileşeninden biri olan tutundurmanın içinde yer alır. Pazarlamanın diğer bileşenleri ürün, fiyatlandırma ve dağıtımdır.


  Günümüzde Philip Kotler sayesinde Satışa dayalı anlayışı (ürün-fiyat-yer-tanıtım), Kotler'in müşteriye odaklı anlayışı, 4C'ye (müşteri için değeri-müşteriye maliyeti-kolaylık-iletişim) kaymıştır.

  Reklam pazarlama ağı içinde belki de en geniş yere sahiptir.Ürünün doğumundan pazara sürülmesine kadar olan süreçte önemli rol oynar.Ürüne aşinalık kazandırılması, tanıtılması ve kullandırılması amaçlarını güder ancak ürün odaklı olması şart değildir. Reklam, markaya değer katmak, markayı konumlandırmak, marka farkındalığı yaratmak, kurumsal olarak izlenim, imaj ve itibar oluşturulmasına yardımcı olmak adına da kullanılabilir. İyi bir reklamın özellikleri şöyle olmalıdır:

  İlgi çekici
  Şaşırtıcı
  Özgün

  Bir kere kullanmaya yönlendirici
  Reklamın yaratıcı ve ticari olmak üzere iki yönü vardır.
  Reklamın inandırıcılığı
  Reklamcı yaptığı işte başarılı olmak için bazı metodlar kullanır.Bunların başında yaratıcı metod gelir.Hayal kurabilmek bunu gerçeğe uyarlayabilmek ve inandırıcı olabilmek gibi özelliklere haiz olan kişi diğerleri tarafından izlenecek ,takip edilecek bir başka deyişle etkili olacak reklamlar ortaya çıkarır.5

  Reklamın ticari yönü
  Reklamın başarısı ürün ya da hizmetin alıcısının çoğalmasıyla,bir başka deyişle satılmasıyla ölçülür. Bu da gerçek bir satıcı gibi düşünmeyi ve ona göre hareket etmeyi gerektirir.Medya, reklamın yapılması için bir yere ihtiyaç duyulan alanı sağlar.Tv, radyo, internet, basılı mecralar, outdoor denilen açıkhava panoları ve diğer ilan yerleri medya kapsamı içinde bulunur.

  Reklamda 5M
  Reklam için önemli beş terimin İngilizce adlarının baş harfleridir.Bu terimler;

  Money (Para) : Reklam için harcamayı düşündüğümüz para
  Message (Mesaj) : Reklamda Vereceğimiz Mesaj
  Mission (Misyon) : Neden reklam yapıyoruz (Yeni ürün tanıtımı,pazara nüfuz etme,vs)
  Measurement (Ölçüm) : Reklam Etkinliğinin ölçümü
  Media (Medya) : Medya Kullanımı (TV,Radyo,Gazete,Dergi,)
  Reklam Bütçesi Belirleme [değiştir]
  Reklam bütçesi belirlemede aşağıdaki yöntemler kullanılmaktadır;

  1- Ayrılabilir fonlar yöntemi. 2-Satış gelirlerinin yüzdesi yöntemi. 3-Rakiplerin harcamalarını esas alma yöntemidir.

  İnternette Reklam Uygulama Şekilleri
  İnternet gelişrildiğinden bugüne kadar çeşitli amaçlarla kullanılmıştır. Günümüzde reklam amaçlı kullanımı oldukça yaygın bir hal almıştır. İnterneti reklam amaçlı kullanma yöntemleri şunlardır;

  Banner Reklamları
  Pay Per click (tıkla kazan) Reklamları
  E-Mail Reklamları (toplumailreklam)
  Pop up Reklamları (İnnersitial - Supersitial)
  Affilliate ( Satış Ortaklığı )
  İçerik Sponsorlukları
  gösterim başına ( ppa )

+ Yorum Gönder