+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda Din kelimesini içinde barındıran hadisler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Din kelimesini içinde barındıran hadisler
  din kelimesini içinde barındıran hadisler 2. MEGASXL
  Devamlı Üye

  Din Kelimesini İçinde Barındıran Hadisler Nelerdir

  Cum'a günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur

  (Tirmizi Salat 369)


  Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar

  (Muvatta Salâtu'l-Cemâ'a 5)

  Bir kimse iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise bu mala o herkesten daha ziyâde hak sâhibidir

  (Buhari İstikrâz 14)

  - Hz Enes radıyallahu anh anlatıyor: "Resülullah aleyhissalatu vesselâm şu duayı çok yapardı:  "Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!" Ben (bir gün kendisine):  "Ey Allah'ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?" dedim Bana şöyle cevap verdi: "Evet! Kalpler Rahmân'ın iki parmağı arasındadır Onları istediği gibi çevirir"

  (Tirmizi Kader 7)

  Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır günahı aleni işleyenler hariç Kişinin geceleyin işledigi kötü bir ameli Allah örtmüştür Ama sabah olunca o: "Ey falan bu gece ben şu şu işleri yaptım!" der Böylece o geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde sabahleyin üzerindeki Allah'ın örtüsünü açar İşte bu günahı aleni işlemenin bir çeşididir

  (Buhari Edeb 60)

  "Kimin yanında fazla hayvan varsa onu hayvanı olmayana versin Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin"  Resülullah bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti Öyle ki bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık"

  (Müslim Lukata 18)

  İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: "Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol" buyurdu

  (Buhari Rikak 2)

  Hz Âişe (radıyallâhu anhâ) bir başka rivâyette şunu söyler: "Kendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim (Hırçınlık etmeye başlayınca ileri-geri sürmeye başladım Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm): "Rıfkla tatlılıkla davran! diye müdâhale etti"

  (Müslim Birr 79)

  "Ey Allah'ın Resûlü! dedik mü'min korkak olur mu?"  "Evet!" buyurdular "Pekiyi cimri olur mu?" dedik yine:  "Evet!" buyurdular Biz yine:  "Pekiyi yalancı olur mu?" diye sorduk Bu sefer: "Hayır!" buyurdular"  (Muvatta Kelâm 19)

  Bir adam Resülullah aleyhissalâtu vesselâm'a: "Yaptığım işin iyilik veya kötülük olduğunu nasıl anlayabilirim?" diye sordu Aleyhissalâtu vesselâm: "Komşunun "iyi yaptın!" dediğini işitirsen iyilik yaptın demektir Eğer "kötülük yaptın!" dediklerini işitirsen kötülük yaptın demektir" buyurdular"

  (Kütübü Sitte 7261)

  Ey Allah'ın Resulü dendi hangi kadın daha hayırlıdır?'  "Kocası bakınca onu sürura garkeden emredince itaat eden nefis ve malında kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi

  (Nesâi Nikâh 14)

  Bir meclise oturup hikmetli söz dinleyip sonra bu meclisten bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını anlatan bir kimsenin misali bir çobana gelip: "Ey çoban süründen bana bir koyun kes!" deyince çobandan: "Git en iyisinin kulağından tut al" iznine rağmen gidip sürünün köpeğinin kulağından tutan adamın misalidir

  (Kütübü Sitte 7233)

  (Müslüman erkeklerden) kim Allah yolunda ilâ-yı kelimetullah için devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur

  (Ebu Davud Cihad 42)

  Bana en sevgili olanınız kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız ahlâkça en güzel olanlarınızdır Bana en menfur olanınız kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız gevezeler boşboğazlar ve yüksekten atanlardır" (Cemaatte bulunan bâzıları): "Ey Allah'ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?" diye sordular "Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!" cevabını verdi"  (Tirnizi Birr 77)

  İnsanların en hırsızı namazdan çalandır buyurdu Nasıl çalar ya Rasûlallah? denildiğinde: Rükû ve secdeleri tam yapmaz (Namazı tadil-i erkana riayet etmeden çabuk çabuk kılar) İnsanların en cimrisi de selam vermekten kaçınandır  (Taberani)

+ Yorum Gönder