+ Yorum Gönder
Eğitim Arşivi ve Kültür Sanat Forumunda kitle iletişim araçlarının yararları ve zaraları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  kitle iletişim araçlarının yararları ve zaraları
  kitle iletişim araçşarının yararları ve zaraları nedir yaa.. 2. Mineli
  Devamlı Üye

  KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI Yararları

  Haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek, eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır Gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema gibi kitlelere ulaşan ve iletişimi sağlayan araçlara kitle iletişim araçları denilmektedir KİA amacı düşünce, fikir, haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaştırabilmektir Kitle iletişim araçları; “Daha geniş kitlelere, çevrelere seslenebilmek, onlarla iletişim kurmak için gerçekleştirilen elektromanyetik dalgaların ve bunların alıcılarının kullanımı ile tüm kitleye seslenebilme olanağı veren bir araçtır” Kitle iletişim araçlarını incelerken kitle, kitle iletişim araçları (gazete, dergi, radyo, televizyon, sinema, kitap gibi) aracılığıyla geniş ve bilinmeyen kitleye (dinleyici, okuyucu, izleyici) iletilmesidir” İletişim; Bilgi, düşünce, duygu, tutum ve kanılarla, davranış biçimlerinin kaynak ile alıcı arasındaki bir ilişkileşme yoluyla bir insandan diğerine bazı oluklar kullanılarak aktarılma süresine denir

  Kitle iletişim araçları denince akla gelen Gazete, TV, Radyo, Telefon, İnternet vb araçların ve onların ilettikleri bilgilerin insanlar ve hatta toplumlar üzerinde etkileri vardır. Bu etkiler olumlu ve olumsuz olarak net bir şekilde birbirinden ayrılamaz. Eğer etkilenen kişinin yaşı, eğitimi, yaşadığı ortam uygun değilse, faydalı olması için iletilen bir bilgi bile zararlı olabilir.

  Bu zararları şöyle ifade edebiliriz:

  Sarf edilen zaman

  Bu araçların üretim ve dağıtımı için ayrılan kaynakların miktarı
  Bu araçların ilettiği politik, sosyal ya da kültürel bilgi (kişiye göre uygunluğu değişir)
  Bilginin geçici olması
  Yayılan bilgilerin düşünce farklılığı olması durumunda yaratacağı sorunlar
  Bu araçların yapıldığı maddelerin sağlığa zararı (kağıt vb)
  Bu araçların yaydığı zararlı maddeler (radyasyon vb)
  Reklama yönelik iletişimin yaratabileceği olumsuzluklar
  Kaynağı belli olmayan adreslerden alınacak yanlış ve zararlı bilgiler (İnternet vb)
  Doğru kullanıldığında, her alanda faydası olacak kitle iletişim araçlarından doğru yararlanmamız dileğiyle.

+ Yorum Gönder


kitle iletişim araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri,  kitle iletişim araçlarının olumlu yönleri maddeler halinde,  medya araçlarının yararları ve zararları maddeler halinde,  medya araçlarının yararları maddeler halinde,  kitle iletişim araçlarının yararları maddeler halinde,  kitle iletişim araçları olumlu ve olumsuz yönleri