+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Bakara Suresi 255. Ayeti Ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Bakara Suresi 255. Ayeti Ve Anlamı
  Bakara Suresi 255. Ayeti Ve Anlamı

  Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* la te'huzühu sinetüv vela nevm* lehu ma fis semavati ve ma fil ard* men zellezı yeşfeu ındehu illa bi iznih* ya'lemü ma beyne eydıhim ve ma halfehüm* ve la yühıytune bi şey'im min ılmihı illa bi ma şa'* vesia kürsiyyühüs semavati vel ard* ve la yeudühu hıfzuhüma* ve hüvel alıyyül azıym


  Allah O'ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın O'nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O'nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür. 2. Fatma
  Administrator

  Hem şifalı hem de koruyucu bir sure. Bu yüce surenin Türkçe'de genellikle en meşhur ismi "Baş elif lam mim" yahut "Büyük elif lâm mim"dir. Herşeyin bir zirvesi vardır. Kuranın zirveside Bakara zirvesidir.
+ Yorum Gönder


beqere suresi 255,  bakara suresinin 255. ayeti,  bakara 255. ayet,  bakara suresi 255 ayet,  bakara suresi 255,  bakara süresi 255.ayeti