+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Al-i İmran Suresi 154. Ayeti Ve Anlamı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Al-i İmran Suresi 154. Ayeti Ve Anlamı
  Al-i İmran Suresi 154. Ayeti Ve Anlamı

  Sümme enzele aleyküm mim ba'dil ğammi emeneten nüasey yağşa taifetem minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh* yekulune hel lena minel emri min şey'* kul innel emra küllehu lillah* yuhfune fı enfüsihim ma la yübdune lek* yekulune lev kane lena minel emri şey'üm ma kutilna hahüna* kul lev küntüm fı büyutiküm le berazellezıne kütibe aleyhimül katlü ila medaciıhim* ve li yebteliyellahü ma fı suduriküm ve li yümehhısa ma fı kulubiküm* vallahü alımüm bi zatis sudur

  Sonra kederin ardından üzerinize bir güvenlik (duygusu) indirdi, bir uyuklama ki, içinizden bir grubu sarıveriyordu. Bir grup da, canları derdine düşmüştü; Allah'a karşı haksız yere cahiliye zannıyla zanlara kapılarak: 'Bu işten bize ne var ki?' diyorlardı. De ki: 'Şüphesiz işin tümü Allah'ındır.' Onlar, sana açıklamadıkları şeyi içlerinde gizli tutuyorlar, 'Bu işten bize bir şey olsaydı, burada öldürülmezdik' diyorlar. De ki: 'Evlerinizde olsaydınız da üzerlerine öldürülmesi yazılmış olanlar, yine devrilecekleri yerlere gidecekti. (Bunu) Allah, sinelerinizdekini denemek ve kalplerinizde olanı arındırmak için (yaptı). Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. 2. Fatma
  Administrator

  Ali İmran'daki ism-i azamı okuyup, onunla dua edildiği vakit dua kabul edilir. Hadisi şeriflerde buyuruldu ki; İmanın korunması ve hidayette daim olmak için, Al-i İmran suresinin 8-9. ayetinde geçen dua okunmalıdır.
+ Yorum Gönder


ali imran 154.ayet,  ali imran 154,  ali imran suresi 154.ayet,  ali imran suresi 154. ayet,  ali imran 154 ayeti,  ali imran 154. ayet