+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Kuran'ı Kerim Arapça (fatiha Suresi) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kuran'ı Kerim Arapça (fatiha Suresi)
  Kuran'ı Kerim Arapça (fatiha Suresi) arapça olarak eklenmiştir, cevap olarakta türkçe meali verilecektir.. 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  1-el-FÂTİHA
  Müddesir sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. Kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "Fâtiha" denilmiştir. Diğer adları şunlardır: Ana kitap manasına "Ümmü'l-Kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-Esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-Vâfiye" ve "el-Seb'u'l-Mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-Kenz". Peygamberimiz "Fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. Onun için, Fâtiha, namazların her rekâtında okunur. Manası itibariyle Fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. Kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca Allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da Allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın Allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. Kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. Kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile Fâtiha'da vardır. Zira Fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek Allah'ın varlığı, O'nun hakimiyeti, O'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. Hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.
  1. Rahmân (ve) rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
  3. O, rahmândır ve rahîmdir.
  4. Ceza gününün mâlikidir.
  5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
  6. Bize doğru yolu göster.
  7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

 3. Google Chrome
  Devamlı Üye
  Kuran'ı Kerim ingilizce fatiha Suresi

  1. In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.

  2. Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds;

  3. Most Gracious, Most Merciful;

  4. Master of the Day of Judgment.

  5. Thee do we worship, and Thine aid we seek.

  6. Show us the straight way,

  7. The way of those on whom Thou hast bestowed Thy Grace, those whose (portion) is not wrath, and who go not astray
 4. Gulee
  Devamlı Üye
  Kuran'ı Kerim almanca fatiha Suresi


  Het Begin (Al-Faatihah)

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

  2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.

  3. De Barmhartige, de Genadevolle.

  4. Meester van de Dag des Oordeels.

  5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.

  6. Leid ons op het rechte pad,

  7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.

 5. Acil Haber
  Devamlı Üye
  OTKPЫBAЮЩAЯ KHИГУ

  Xвaлa - Aллaxy, Гocпoдy миpoв,

  2. милocтивoмy, милocepднoмy,

  3. цapю в дeнь cyдa!

  4. Teбe мы пoклoняeмcя и пpocим пoмoчь!

  5. Beди нac пo дopoгe пpямoй,

  6. пo дopoгe тex, кoтopыx Tы oблaгoдeтeльcтвoвaл,

  7. нe тex, кoтopыe нaxoдятcя пoд гнeвoм, и нe зaблyдшиx.

 6. Gizli @ yara
  Özel Üye
  Al-Fâtiha

  In nome di Allah , il Compassionevole, il Misericordioso

  2. La lode [appartiene] ad Allah , Signore dei mondi

  3. il Compassionevole, il Misericordioso,

  4. Re del Giorno del Giudizio

  5. Te noi adoriamo e a Te chiediamo aiuto

  6. Guidaci sulla retta via

  7. la via di coloro che hai colmato di grazia , non di coloro che [sono incorsi] nella [Tua] ira , né degli sviati. Nella recitazione liturgica si aggiunge : "Amin".

 7. Forumacil
  Devamlı Üye
  Mehmet Emin Ay Fatiha Suresi video sesli..+ Yorum Gönder