+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Kuran'ı Kerim Arapça (tarık Suresi) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Kuran'ı Kerim Arapça (tarık Suresi)
  Kuran'ı Kerim Arapça (tarık Suresi)

  tarık Suresi.giftarık Suresi1.gif 2. Gizli @ yara
  Özel Üye

  tarık Suresi türkçe meali..


  Beled sûresinden sonra Mekke'de inmiştir, 17 (onyedi) âyettir. Adını, 1. âyette geçen "târık" kelimesinden alır. Târık, geceleyin gelen, şiddetlice vuran, kapı çalan demektir. Sûrede geçen târık ise gece fazla ışık saçan yıldıza denir ki, bu, sabah yıldızıdır. Mecâzî olarak da ünlü kişiye denir. Bir edebî sanat olarak cahiliye devri geceye, o devirde gelen Hz. Peygamber de geceyi aydınlatan ve sabahı müjdeleyen sabah yıldızına benzetilmiş olabilir.
  Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
  1. Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına) yemin ederim.
  2. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin?
  3. (O, karanlığı) delen yıldızdır.
  4. Hiç kimse yoktur ki üzerinde bir koruyucu, bir denetleyici bulunmasın.
  5. İnsan neden yaratıldığına bir baksın!
  6. Atılan bir sudan yaratıldı.
  7. (O su) sırt ile göğüs kafesi arasından çıkar.
  8. İşte Allah (başlangıçta bu şekilde yarattığı) insanı tekrar yaratmaya da kadirdir.
  9. Gizlenenlerin ortaya döküldüğü gün
  10. O gün insan için ne bir güç ne de bir yardımcı vardır.
  11. Dönüş sahibi olan (yağmur yağdıran) göğe, yemin ederim ki,
  12. (Nebat ile) yarılan yere ,
  13. Şüphesiz Kur'an, (hak ile bâtılı) ayıran bir sözdür.
  14. O, asla bir şaka değildir.
  15. Onlar bir tuzak kurarlar,
  16. Ben de bir tuzak kurarım.
  17. Onun için Kâfirlere mühlet ver, onları biraz kendi hallerine bırak (pek yakında desteğimiz sana gelecek).
 3. dilekwish
  Emekli
  ay çok güldüm bu ayetin açıklamasına ya kesin elmalılı hamdi yazır yapmıştır veya 7.yüzyılda yaşayan doğal olarak pulsar yıldızlarını bilmeyen biri yazmıştır.bu açıklama hiç bi şekilde peygamberi yada sabah yıldızını kastetmez!! Bu açıklamayı yapanlar Tarık kelimesini neden açıklamıyorlar? Yıldızın özel ismi mi bu Tarık ??!! işte tarık kelimesinin anlamı söylenirse bu surenin modern çağda modern araçlarla keşfedilen pulsar yıldızlarını anlattığı mucizevi bir şekilde açığa çıkacaktır arapçada tarık vurmak çarpmak anlamlarına gelir. zaten yıldız olduğu ve ışığıyla delip geçtiği de ayette açıkça söyleniyor.pulsar yıldızları da evrene çok büyük radyasyonlar ve radyo dalgaları yayarlar yani tıpkı ayette anlatıldığı gibi:

  1 Ve Evren'e ve Vuruşlu'ya(Tarık'a)

  2 Vuruşlu (Tarık) nedir kavrayabilir misin?

  3 O delici yıldızdır.

  86Tarık Suresi 13

  Kuran'ın 86. suresinin adı Tarık'tır. Tarık "tark" kökünden türeyen bir kelimedir. Kelimenin aslı "vurmak, çarpmak" anlamlarına gelir. "Yol" anlamına da gelen "Tarık", yolcular ayaklarını vurup yol aldığı için bu kökten türemiştir. Kuran çevirilerinin birçoğunda "Tarık" kelimesi özel isim gibi yazılıp, anlamı çeviride verilmemiş, fakat açıklamalarda anlam açıklanmıştır. Oysa kelimenin en temel anlamı olan "Vuruş" diye ayet çevrilirse, kozmolojik fizik ile ilgilenenler Kuran'ın bir mucizesine daha tanıklık edebilirler.
  detaylı bilgi ve kurandaki din için:
 4. Gülehasret
  Devamlı Üye
  sen ne hakka alay ediyon ayetle Rabbim sana akıl fikir versin ısla etsin

+ Yorum Gönder


tarık suresi arapça,  et tarık suresi,  tarik suresi arapca,  tarık süresi arapça,  tarık suresi arapçası