+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Kuranı Kerimde İyiye Yönlendiren Ayetler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Suskun Karizma
  Devamlı Üye

  Kuranı Kerimde İyiye Yönlendiren Ayetler
  Kuranı Kerimde İyiye Yönlendiren Ayetler
  Allah rızasını kazanmaya neden olacak her güzel iş iyiliktir Müslüman, iyi olan, iyilik yapan ve başkalarının iyiliğini isteyen insandır İyilik yapmanın yolları çoktur Müslüman eli, dili ve malı ile gücü yettiği kadar iyilikte bulunmalıdır Bu onun görevidir Allah, mutlaka yaptığımız iyilikleri bilir ve karşılığını verir Allah Teala şöyle buyurmaktadır;
  “Hayırdan her ne yaparsanız Allah onu bilir” (Bakara 215)

  “Kim bir iyi iş yaparsa faydası kendisinedir” (Casiye 15)

  “Bir kimse zerre kadar iyilik yaparsa onu görür” (Zilzal 7)

  “İyilik ediniz, çünkü Allah, iyilik ve ihsanda bulunanları sever” (Bakara 195)

  “Allah’a ve ahiret gününe inananlar, iyiliği emreder, kötülükten vazgeçirirler ve hayır işlerinde yarışırlar İşte onlar salihlerdir” (Al-i İmran 115) 2. Ziyaretçi

  çok olsun lütfen:(
 3. Suskun Karizma
  Devamlı Üye
  •2:189 - Sana hilâllerden soruyorlar De ki: Onlar insanlar için de, hac için de vakit ölçüleridir Bununla beraber iyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir Fakat iyiliğe eren, kötülükten korunan kimsedir Evlere kapılarından gelin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz
  •2:195 - Allah yolunda mal harcayın da kendinizi ellerinizle tehlikeye bırakmayın ve güzel hareket edin Çünkü Allah güzellik ve iyilik edenleri sever
  •2:201 - Yine onlardan: "Ey Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!" diyenler vardır
  •2:224 - Sözünüzde durmanız, kötülükten sakınmanız ve insanların arasını düzeltmeniz için, Allah'ı yeminlerinize hedef veya siper edip durmayın Allah, her şeyi işitir ve bilir
  •2:229 - Boşamak (talak) iki defadır Ondan sonrası ya iyilikle tutmak veya güzellikle salmaktır Onlara verdiklerinizden bir şey almanız da size helâl olmaz Ancak Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkmaları başka Eğer siz de bunların, Allah'ın çizdiği hudutta duramayacaklarından korkarsanız, kadının, ayrılmak için hakkından vazgeçmesinde artık ikisine de günah yokturİşte bunlar, Allah'ın çizdiği hudududur Sakın bunları aşmayın, Her kim Allah'ın hududunu aşarsa, işte onlar zalimlerdir
  •2:236 - Eğer kadınları, kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir takdir etmeden boşarsanız (bunda) size bir vebal yoktur Şu kadar ki onlara (mal verip) faydalandırın Eli geniş olan hâline göre, eli dar olan da haline göre ve güzellikle faydalandırmalıdır Bu, iyilik yapanlar üzerine bir borçtur
  •3:92 - Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça, gerçek iyiliğe asla erişemezsiniz Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir
  •3:104 - İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten men eden bir topluluk bulunsunİşte kurtuluşa eren onlardır
  •3:120 - Size bir iyilik dokunsa fenalarına gider, başınıza bir kötülük gelse onunla sevinirler Eğer sabreder ve Allah'dan gereğince korkarsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez; çünkü Allah onları kendi amelleriyle kuşatmıştır
  •3:134 - O (Allah'tan hakkıyla korka)nlar, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanları affederler Allah iyilik edenleri sever
  •3:148 - Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiret sevabının güzelliğini verdi Allah güzel davrananları sever
  •3:172 - Kendilerine yara dokunduktan sonra da Allah ve Peygamberi'nin davetine uydular Hele onlardan iyilik edenlere ve gereğince Allah'tan korkanlara büyük bir mükafat vardır
  •3:193 - "Rabbimiz! Biz, 'Rabbinize iman edin' diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al"
  •3:198 - Fakat Rablerinden gereğince korkanlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır Onlar orada ebedî olarak kalacaklar, Allah katından ağırlanacaklardırİyiler için Allah katındakiler daha hayırlıdır
  •4:40 - Şüphesiz ki Allah, hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez Eğer yapılan iyilik zerre kadar da olsa, onun sevabını kat kat artırır Ve kendi katından büyük bir mükafat verir
  •4:62 - Ya nasıl, elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir felaket gelince, hemen sana geldiler de: "Biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik" diye Allah'a yemin ediyorlar
  •4:78 - Her nerede olursanız olun ölüm size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız Onlara bir iyilik erişirse "Bu, Allahtandır" derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, "Bu, senin yüzündendir" derler Ey Muhammed! De ki: "Hepsi Allah'tandır" Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar?
  •4:79 - (Ey insanoğlu!) sana gelen her iyilik Allah'tandır, sana ne kötülük dokunursa kendindendir Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara bir elçi olarak gönderdik Buna şahit olarak da Allah yeter
  •4:114 - Bir sadaka vermeyi yahut iyilik yapmayı veyahut da insanlar arasını düzeltmeyi emreden(ler)inki hariç, onların aralarındaki gizli gizli konuşmalarının çoğunda hiçbir hayır yoktur Kim bunları sırf Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa, yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz
  •4:125 - İyilik yaparak kendisini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in dinine dosdoğru olarak tâbi olan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim'i dost edinmişti
  •4:128 - Eğer bir kadın kocasının geçimsizliğinden, yahut kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir sulh yapmalarında, onlara bir günah yoktur Sulh hep hayırlıdır Zaten nefisler kıskançlığa hazırdır Eğer iyi geçinir ve geçimsizlikten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır
  •5:2 - Ey iman edenler! Allah'ın alâmetlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lutuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz, sizi saldırıya sevk etmesinİyilik ve takva üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın Allah'tan korkun Çünkü Allah'ın azabı çetindir
  •5:13 - Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalblerini katılaştırdık Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttularİçlerinden pek azı hariç, daima onlardan hainlik görürsün Yine de onları affet, aldırma Çünkü Allah güzel davrananları sever
  •5:85 - Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır Orada ebedî olarak kalacaklardır İşte iyilik yapanların mükafatı budur
  •5:93 - İman edip salih amel işleyenler, Allah'tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, salih amel işlemeye devam ettikleri, sonra Allah'tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah'tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe, daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur Allah iyilikte bulunanları sever
  •6:17 - Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine kendisinden başka açacak yoktur Ve eğer sana bir hayır dokundursa, kuşkusuz O, herşeyi yapabilendir
  •6:84 - Biz ona İshak'ı ve Yakub'u da hediye ettik: Hepsine de doğru yolu gösterdik Nitekim daha önce Nuh'a ve onun soyundan Davud'a, Süleyman'a, Eyyub'a, Yusuf'a, Musa'ya ve Harun'a da yol göstermiştik Biz güzel davrananlara böyle karşılık veririz
  •6:151 - De ki: Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin, sizin de onların da rızkını biz veriyoruz Kötülüklerin açığına da, gizlisine de yaklaşmayın Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın Düşünesiniz diye Allah size bunları emretti
  •6:154 - Sonra iyilik edenlere (nimetimizi) tamamlamak, her şeyi açıklamak ve doğru yola iletici ve rahmet olmak üzere Musa'ya Kitab'ı verdik ki, Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar
  •6:160 - Kim iyilik getirirse, ona o (getirdiği)nin on katı vardır Kim kötülük getirirse, sadece onun dengiyle cezalandırılır; onlar haksızlığa uğratılmazlar
  •7:56 - Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın O'na, korkarak ve rahmetini umarak dua edin Muhakkak ki Allah'ın rahmeti, iyilik edenlere yakındır
+ Yorum Gönder


kuranı kerimin iyiye yönlendirilmesi ile ilgili ayetler,  kuranın iyiye ve güzele yönlendirmesi ile ilgili ayetler,  kuran ı kerimin iyiye yönlendirilmesi ile ilgili ayetler,  kuranı kerimde iyiye ve güzele yönlendiren ayetler,  kuranı kerimde iyiye yönlendiren ayetler,  kuranın iyiye yönlendirmesi ile ilgili ayetler