+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberlerin Meslekleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberlerin Meslekleri Nedir
  kur'an-ı kerim'de adı geçen peygamberlerin meslekleri nedir kısaca 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kur'an-ı Kerim'de Adı Geçen Peygamberler

  Peygamberlerin mübârek isimleri şunlardır:


  1. Âdem.8. İsmâîl. 15. Hârûn 22. Zekeriyya
  2. İdris 9. İshâk. 16. Dâvûd.. 23. Yahyâ
  3. Nûh. 10.Yâkûb 17. Süleyman. 24. Îsâ
  4. Hûd. 11.Yûsüf. 18. Yûnus 25. Üzeyr*
  5. Sâlih.. 12.Eyyûp. 19. İlyas 26. Lokman*.
  6. İbrâhîm. 13.Şuayb 20. Elyesa. 27. Zülkarneyn*
  7. Lût.. 14.Mûsâ.. 21. Zülkifl. 28. Hazret-i Muhammed. (Aleyhimüssalatü vesselam)


  * Bu üç mübârek zâta evliya diyenler de vardır.

  Kur`an`da ismi geçmediği halde peygamber olarak meşhûr olanlar da şunlardır:

  Şît, Yûşâ, Cercis, Danyal

  BAZI PEYGAMBERLERİN MESLEKLERİ:

  HZ. ADEM (AS): İlk ziraat mühendisi ve çiftçi idi.

  HZ. ŞİD (AS): Hallac, kazzaz, nessac = dokumacıların, örücülerin ve mensucat sanayiinin ilk kurucusu idi.

  HZ. İDRİS (AS): İğneyi ilk icad eden, ona delik açan, iplik geçiren olduğundan, terzilerin- konfeksiyoncuların- örücülerin piri sayılır.

  HZ. NUH (AS): Marangozların, gemicilerin, denizcilerin ve barbarosların piri idi.

  HZ. HUD (AS): Tüccar idi. Bütün tüccarların piri sayılır.

  HZ. SALİH (AS): Sürülerle develer yetiştirirdi. Sütlerini hem içer, hem de satıp dünyalığını temin ederdi. Salih peygamberin devesi meşhurdur.

  HZ. İBRAHİM (AS): Kabeyi yeniden inşa edişiyle, Hz Süleyman (as)'a ve Mimar Sinan'a önderlik etmiştir.

  HZ. LUD (AS): Tarihçi idi. Seyyahların, Evliya çelebilerin piridir.

  HZ. İSMAİL (AS): Kara ve deniz avcılığı ile geçimini sağlardı. Avcıların piri sayılır. Yetmiş dil bilirdi. Tercümanların da piridir.

  HZ. İSHAK (AS): Çoban idi.

  HZ. YAKUB (AS): Çoban idi.

  HZ. YUSUF (AS): Saati ilk icat eden, toprak mahsulleri ofisini ilk defa kuran, bolluk zamanında depolamayı, kıtlık zamanında halka dağıtmayı düşünen bir peygamberdir.

  HZ. EYYÜB (AS): Ziraatcı idi.

  HZ. ŞUAYB (AS): Ziraatcı idi.

  HZ. MUSA (AS): Çobanlık yapmış ve Hz Şuayb (as)'a hizmetçilik etmiştir.

  Bir büyüğe hizmet etmekte peygamber mesleklerinden biridir.

  HZ. HARUN (AS): Vezir idi.

  HZ. DAVUD (AS): Demiri işleyen, zırh yapan ve düzenli ordular kuran, Calut'un ordularını mağlup eden bir kumandandır.

  HZ. SÜLEYMAN (AS): Emir, hükümdar idi. Sazlardan zenbil yapardı. Bakır madenini ilk defa işleyen O'dur.

  HZ. ZÜLKİFL (AS): Ekmek pişirirdi, fırıncıların piri idi.

  HZ. İLYAS (AS): Dokumacı ve iplikçilerin piri idi.

  HZ. YUNUS (AS): Balık avlayıp geçinirdi, balıkçıların piri idi.

  HZ. ÜZEYR (AS ): Bahçıvan idi. Meyve ağaçlarını ilk defa aşılayan fidan yetiştiren, budama işlerini insanlara öğretendir. Bağ ve bahçe işleriyle uğraşanların piridir.

  HZ. LOKMAN (AS): Doktorluk ve eczacılık mesleğinin piridir.

  HZ. ZEKERİYYA (AS): Marangoz idi Müsned, 2/405)

  HZ. İSA (AS): Avcı idi. Av aleti ile geçimini temin ederdi. Avcıların piri idi. Aynı zamanda doktorların piridir..

  HZ. MUHAMMED (SAV): Küçük yaşlarda çobanlık yapmış, daha sonra ticaretle uğraşmış ve cihadla meşgul olmuştur.

+ Yorum Gönder