+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Tin Suresinin Okunuşu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Tin Suresinin Okunuşu
  Tin Suresinin Okunuşu nedir 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Tin Suresinin Okunuşu Hakkında Bilgi

  Türkçe Okunuşu

  1. vettiyni vezzeytuni.


  2. ve turi siyniyne.


  3. ve hazelbeledil'emiyni.


  4. lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin.


  5. sümme redednahü esfele safiliyne.


  6. innelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun


  7. fema yukezzibuke ba'du biddiin,


  8. eleysallahu bi ahkemil hakimiyn.

 3. Zühre
  Devamlı Üye
  Tin Suresi Arapça Okunuşu

  Tin Suresi Arapça Okunuşu.gif

+ Yorum Gönder