+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Alak Suresi Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Alak Suresi Hakkında Bilgiler
  Alak Suresi Hakkında Bilgiler kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Alak Suresi İle İlgili Bilgiler

  Alak sûresi, Mekke-i mükerremede nâzil olmuştur (inmiştir). On dokuz âyet-i kerîmedir.
  "İnsanı kan pıhtısından yarattı" meâlindeki ikinci âyet-i kerîmede (kan pıhtısı) mânâsına gelen "alak" kelimesi bu sûreye isim olmuştur. Sûre, ikra' (oku) diye başladığı için İkra' sûresi de denir. İlk beş âyet-i kerîmesi Kur'ân-ı kerîmin ilk inen âyetleridir. Sûrede çeşitli hususlar bildirilmekte ve bu arada Peygamber efendimize cephe alanlar, kavuştukları nîmete karşılık nankörlükte bulunanlar, gurûra kapılanlar tehdit edilmekte, Resûlullah efendimize, bu gibi kimselere iltifat etmemesi, secdeye (namaza) ve sâlih (iyi) işlere devam ederek Allahü teâlâya mânevî yakınlığa kavuşmaya çalışması emrolunmaktadır. (İbn-i Abbâs, Kurtubî, Taberî)

  Alak sûresinde meâlen buyruldu ki:

  İnsan, ihtiyâçsız olunca, elbette azar. (Âyet: 6)

+ Yorum Gönder