+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Ayetleri Forumunda Hayır Ve şer Ile Ilgili Ayetler Konusunu Okuyorsunuz..
  1. Ziyaretçi

    Hayır Ve şer Ile Ilgili Ayetler
    hayır ve şer ile ilgili ayetler kısaca  2. SuskuN PrenS
    Devamlı Üye

    hayır ve şer ile ilgili ayetler

    hayır ve şer ile ilgili güzel ayetler    Kur’an-ı kerimde de, hadis-i şeriflerde de hayrın ve şerrin Allah’tan olduğu açıkça bildiriliyor. Şimdiye kadar gelen istisnasız bütün İslam âlimleri, (Hayır da şer de Allah’tan) demişlerdir. Şerrin Allah’tan olmadığı inancı Hıristiyanlık ile Mutezile ve bazı sapık fırkaların görüşüdür. Hiçbir Ehl-i sünnet âlimi şer Allah’tan değildir dememiştir. Çünkü hiçbir âlim, Kur’an ve hadise aykırı konuşmaz. Kul kendi kaderini yaratamaz. Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
    (Lut’un karısının azaba uğramasını takdir ettik.) [Hicr 60] (Yani kaderini öyle kötü yazdık)

+ Yorum Gönder


hayır ve şer ile ilgili ayetler