+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda Firdevs cennetlerine kavuşmak istersen gel de en mükemmel dersi oku! Konusunu Okuyorsunuz..
 1. IŞILAY
  Devamlı Üye

  Firdevs cennetlerine kavuşmak istersen gel de en mükemmel dersi oku!
  Firdevs cennetlerine kavuşmak istersen gel de en mükemmel dersi oku


  gurgenburanayetelkursixp7.jpg

  Adn ve Firdevs cennetlerine kavuşmak istersen gel de en mükemmel dersi oku! Âyete’l-Kürsî’nin, içerisine nice manalar aldığını dinle. (Bakara:255)
  O; ayetlerin efendisidir, o, sancakların en şereflisidir. Çünkü gayelerin gayesi Cenab-ı Hak’tır. O’nun sıfatını öğrenmek için şu açık sözleri dinle:

  Allah Teâla bu âyette zâtının bir olduğunu haber verdi; kemâlâtını (mükemmelliklerini) bildirdi; sen de bunu iyice düşün.
  Özellikle ayetin sonu Allah’ın şanını anlatır ki, zâtı yücedir (el-Aliyy), bütün ululuklar O’nundur (el-Azim).
  Bu ayette üç kemal mertebesini eksiksiz olarak belirtti: Biri Hû (O) dur ki böylece hüviyetini gizledi (açık söylemedi, Hû (O) diyerek zamir kullandı.
  İkincisi de budur ki, O’nun zâtı yücedir; bu sıfatında da celâle işâret etti (el- Aliyy).
  Üçüncüsünde de zâtının azîm olduğunu bildirdi. Bu sıfatında da parlak cemâline işâret etti (el-Azîm) .
  Şimdi de O’nun celâlinden ve cemâlinden haber vereyim; aslına bakılırsa O’nun kemâlinden kimse bir şey anlatamadıysa da ben yine de celâl ve cemâlinden bahs edeyim.
  Ey dost, O’nun celâli, onu kendisinden başkası bilemez, demektir. Cemâli de Gaffâr olan Allah’ın pek açık tecelli etmesidir.
  O’nun döner dolaşır bizzat zâtı zâtına zahir olur. Bu tevhidten zevk alan ve bunda sır bulan hakikatın ta kendisidir.
  Kim O’nun zâtını isterse varlığı tamamen yok olur. Kim de o’nun sıfatlarını talep ederse, sonunda elde ettiği şeyin azlığından utanır, kalır (yani zâtı hiç anlaşılmaz, sıfatı da çok az anlaşılır.)
  Fakat ma’rifet o’nun saf aşkından lezzet alır. Onun için ne kadar araştırsa bundan bir türlü usanmaz (yani ma’rifetle insan Allah’ını az da olsa tanır ve bu aşktan zevk alır).
 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Cennete yalnızca müminler gireceklerdir

  İşte bütün bu hükümler, Allah'ın koyduğu hükümler ve çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itâat ederse Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur. (NİSA/13)

  Muhacir ve Ensar'dan İslâm'a ilk önce girenlerin başta gelenleri ve iyi amellerle onların ardınca gidenler var ya, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'dan razı oldular ve onlara, altlarında ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük ve muhteşem kurtuluş budur. (TEVBE/100)

  İman edip salih ameller işleyenler, işte öyleleri de cennet ehlidirler ve orada ebedî kalıcıdırlar. (BAKARA/82)

  Allahtan korkanlar, elbette cennetlerde ve pınarların başındadırlar. (HİCR/45)

  Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. (TEVBE/72)

  Allah, müminlerden, canlarını ve mallarını, kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır: Allah yolunda çarpışacaklar da öldürecekler ve öldürülecekler. Bu, Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'ân'da da Allah'ın kendi üzerine yüklendiği bir ahittir. Allah'dan ziyade ahdine riayet edecek kim vardır? O halde yaptığınız alış-veriş ahdinden dolayı size müjdeler olsun! Ve işte o büyük kurtuluş budur. (TEVBE/111)

  -  Cennette müminlerin karşılanışı

  Takva sahipleri o kimselerdir ki, melekler, canlarını hoş ve rahat halde alırlar. "Selam size, yapmış olduğunuz güzel işlerin mükafatı olarak girin cennet'e" derler. (NAHL/32)

  Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: "Selâm sizlere, ne hoşsunuz! Ebedî olarak içinde kalmak üzere haydi girin oraya!" derler. (ZÜMMER/73)

  Onlara: "Selametle güven içinde oraya girin" denir. (HİCR/46)

  İşte onlar, sabretmelerine karşılık cennetin en yüksek makamları ile mükafatlandırılacaklar, orada hürmet ve selamla karşılanacaklardır. (FURKAN/75)

  Adn cennetlerine girecekler, atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salih olanlarla birlikte olacaklar. Melekler de her kapıdan yanlarına girip şöyle diyecekler:

  "Sabrettiğiniz için size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!" (RA'D/23-24)

  İman edip salih ameller işleyenler ise, Rablerinin izniyle içinde sürekli kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetlere konulurlar. Oradaki dirlik temennileri "selâm!"dır. (İBRAHİM/23)

  -  Orada sonsuz bir yaşam vardır

  Allah onlara, altından ırmaklar akan cennetler hazırladı. İçlerinde ebedi kalacaklar. İşte o büyük kurtuluş budur. (TEVBE/89)

  Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedî olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. (MAİDE/85)

  İnanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki herhangi bir meyveden rızıklandırıldıklarında: "Bu daha önce de rızıklandığımız şeydir" derler ve o rızık birbirinin benzeri olmak üzere, kendilerine sunulacak. Orada çok temiz zevceler de onların. Hem onlar orada ebedî kalacaklar. (BAKARA/25)

  O gün inanan erkekleri ve inanan kadınları görürsün ki nurları, önlerinde ve sağlarında koşuyor. (Kendilerine): "Bugün müjdeniz altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacağınız cennetlerdir." (denilir) İşte büyük kurtuluş budur! (HADİD/12)

  -  Allah'ın rızası ve hoşnutluğu vardır

  De ki, size, o istediklerinizden daha hayırlısını haber vereyim mi? Korunan kullar için Rablerinin yanında cennetler var ki, altlarından ırmaklar akar, içlerinde ebedî kalmak üzere onlara, hem tertemiz eşler var, hem de Allah'dan bir rıza vardır. Allah, o kulları görür. (AL-İ İMRAN/15)

  İman edip de hicret edip, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, Allah katında en büyük dereceye sahiptirler. İşte bunlar murada ermiş olan mutlu kullardır. (TEVBE/20)

  Rableri katında onların mükâfatı, altlarından ırmaklar akan Adn cennetleridir. Orada ebedî olarak kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte bu mükâfat, Rabbine saygı gösterene mahsustur. (BEYYİNE/8)

  Ey, Rabbine, itaat edip huzura eren nefis!

  Hem hoşnut edici, hem de hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön.

  Kullarımın arasına gir.

  Cennetime gir. (FECR/27-30)

  Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, altlarından ırmaklar akan cennetler vaad buyurdu. Orada ebedi kalacaklardır. Hem de Adn cennetlerinde hoş meskenler vaad etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte asıl büyük kurtuluş da budur. (TEVBE/72)

  Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışından ibarettir. Bu, tıpkı bir yağmura benzer ki; bitirdiği ot, ekincilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azab; Allah'tan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. (HADİD/20)

+ Yorum Gönder