+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda Kuran'a göre müminlerin özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kuran'a göre müminlerin özellikleri
  Kuran'a göre müminlerin özellikleri hakkinda bilgiler


  Yalnızca Allah'tan korkup sakınırlar

  Yalnızca Allah'a ibadet ederler

  Allah'ı herşeyin üzerinde tutarlar

  Allah'tan başka ilah aramazlar

  Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmazlar

  Atalarına körü körüne uymazlar

  Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler

  Gayba iman ederler

  Herşeyin Allah'tan olduğunu bilirler

  Asıl hedefleri Allah'ın rızasıdır

  Hayatlarının tamamını Allah'ın rızası için yaşarlar

  Allah'ın sınırlarını korurlar

  Allah karşısında acizliklerini bilirler

  Allah'ın ayetlerine gönülden boyun eğerler

  Allah'a güvenip-dayanırlar

  Yardımın ancak Allah'tan olduğunu bilirler

  Daima Allah'ı anarlar

  Güç ve imkanlarına değil sadece Allah'a güvenirler

  Kuran'a kuvvetle bağlanmışlardır

  Kuran ayetleri Allah korkularınıve imanlarını arttırır

  Allah'a asla nankörlük etmezler

  Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar

  Kıyamet gününden korkarlar

  Ahiretin varlığına kesin olarak inanırlar

  Dünya hayatına bağlanmazlar

  Ahirete yönelmişlerdir

  Gelecek endişesi taşımazlar

  Kadere tam iman ederler

  Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler

  Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler

  Allah'a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler

  Peygamberlerin ve elçilerin yolundadırlar

  Peygamberin sünnetine uyarlar

  Şeytanın etkisine girmezler

  Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler

  Sadece Allah'ı ve inananları dost edinirler

  Diğer müminlerle biraradadırlar

  Namaza titizlik gösterirler

  Geceleri de ibadet ederler

  Allah'tan bağışlanma dilerler

  Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler

  Allah'a yakınlaşmak için gayret ederler

  Allah'a şükrederler

  Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler

  Zorluklar imanlarından döndüremez

  Allah'ın dinini tebliğ ederler

  Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler

  Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar

  Birbirlerini mücadele için desteklerler

  Mücadeleyi zamanında yaparlar

  Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler

  İnkar edenlerin ileri gelenleriyle mücadele ederler

  İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar

  İnkar edenlere karşı tedbirlidirler

  İnkarcılara tuzak kurarlar

  İnkarcıların müminlere kurduğu tuzaklar boşa çıkar

  İnkarcılara karşı caydırıcıdırlar

  İnkarcılardan yüz çevirirler

  İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar

  Münafıklarla mücadele ederler

  Münafık karakterlileri aralarında barındırmazlar

  Münafıkları cezalandırırlar

  İnfak ederler

  Gizli ya da açık infak ederler

  Zekatı gereği gibi verirler

  Gerekirse toplu olarak yer değiştirirler

  Emanete riayet ederler

  Güvenilir insanlardır
 2. Fatma
  Administrator

  Müminler’ Hz. Muhammed’in (s.a) mesajını kabul edip, Onu rehber edinerek gösterdiği yolda gidenlerdir.Kesin bilgiyle iman etmişlerdir. Allah'ın rızasını kazanmaktan dönmek gibi bir düşünceye asla kapılmazlar.
+ Yorum Gönder


kurana göre müminlerin özellikleri,  kurana göre müminin özellikleri