+ Yorum Gönder
Kuranı Kerim ve Kuran Hikmetleri Forumunda Kuran-ı Kerim Günümüze Nasıl Ulaştı? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. D.K.F.Q
  Devamlı Üye

  Kuran-ı Kerim Günümüze Nasıl Ulaştı?
  Kuran-ı Kerim Günümüze Nasıl Ulaştı Hakkında Bilgi

  Hz. Muhammed (s.a.s.)'in peygamberliği süresince gelen vahiyler, sahabîler tarafından ezberlenmiş ve yazılmış, fakat kitap haline getirilmemişti. Allah'ın Elçisi'nin vefatından sonra ilk halife Ebu Bekir zamanında yapılan Yemane Savaşı'nda 70 hafızın şehit olması, Kur'an ayetlerinin toplanarak bir Mushaf(kitap) olarak yazılması gereğini tetikledi. Bunun üzerine bir komisyon kurulmuş, başına da Hz. Peygamber (s.a.s.)'in sağlığında Kur'an'ı ezberlemiş genç bir sahabî olan Zeyd b. Sâbit getirilmişti. Kur'an'ı toplama komisyonu Hz. Muhammed (s.a.s.)'in vefatından 6 ay sonra kurulmuş ve şu prensipleri esas almıştı. 1) Yalnızca ezberden hiçbir ayetin yazılmaması. 2) Mutlaka ezbere de bilinmek şartıyla yazılı bir kanıtın elde bulunması. 3) Bu belgenin Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından yazdırıldığına iki kişinin tanıklık etmesi.

  Kur'an bu esaslarca toplandıktan sonra, halkın incelemesine sunulmuş, karşı çıkan da olmamıştı. Böylece el yazması kitap haline getirilen Kur'an'ı Kerim, Hz.Ebu Bekir'e verildi. Onun yanında bir müddet korunduktan sonra, vefatıyla ikinci halife Hz.Ömer'e geçmiş, onun da vefatıyla kızı ve ayni zamanda Hz.Peygamber (s.a.s.)'in eşi olan Hz.Hafsa'da kalmıştı. Vahiylerin toplanması ile kitap haline getirilmiş bu temel nüshaya Ana Mushaf denildi.

  Hz.Osman'ın halifeliği zamanında İslâm Devleti büyümüş, çeşitli yabancı dilleri konuşan insanlar Müslüman olmuştu. Kur'an'ı Kerim'in esas nüshasından kopya edilerek çoğaltılması ihtiyaç halindeydi. Kur'an'ın Ana Mushaf'ı Hz. Peygamber (s.a.s.)'in vefatından 6 ay, Hz. Osman tarafından kopya edilerek çoğaltılmasına da 12 yıl sonra başlanmıştı. Bunun için Hz.Osman, sahabîlerden yine hafız Zeyd b. Sâbit başkanlığında bir komisyon kurdu. Hz. Peygamber (s.a.s.)'in eşi Hz.Hafsa'da bulunan Ana Mushaf alınarak komisyona verildi. Komisyon Ana Mushaf'ı esas alarak 5 kopya halinde çoğalttı. Bu el yazması nüshalar Mekke, Küfe, Basra ve Şam'a gönderilmiş, bir kopyası da Medine'de bırakılmıştı. Bugün dünyanın her yerindeki Kur'an nüshaları onlardan çoğaltılmış ve hepsi de birbirinin aynısı durumunda basılmıştı.

  Günümüze kadar gelen Kur'an nüshalarında da hiçbir değişiklik olmamış, Yüce Allah'ın koruması altında olduğundan, aslı gibi olma durumunu hep korumuştur. Bugün elimizde ki Kur'an'ın, Hz. Osman'dan kalan el yazması Kur'an'dan farkı sadece yazı karakteridir. Hicr 15/9 : « Kur'an'ı elbette Biz indirdik, kesinlikle onu yine Biz koruyacağız.»

  (Kaynak, Elma'lı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Cilt 1, S.39)
 2. bygnr
  Emekli

  güzel kaynak çok saol..
 3. Ziyaretçi
  saolun çook işime yaradı.ALLAH sizden razı olsun.
+ Yorum Gönder


kuranı kerimin günümüze kadar gelmesi,  kuran ı kerim günümüze kadar nasıl gelmiştir,  kuranı kerim günümüze nasıl gelmiştir,  kuranı kerim günümüze kadar nasıl gelmiştir,  kuran günümüze kadar nasıl gelmiştir,  kuranı kerim günümüze kadar nasıl ulaştı