+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123457 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler

  EVİNİ KORUMA

  Bunca bekçili, silahlı evler yok oldu gitti de benimki niçin duruyor?
  Anlaşılan, diyorum, o evler bekçili, silahlı oldukları için yok olup
  gittiler. Korunmak saldırana hem istek veriyor, hem de hak
  kazandırıyor: Her korunma savaşçı bir kılığa girer ister istemez.
  (Kitap 2, bölüm 15)

  Bilinecek, bilinince de daha fazla hatırı sayılacak diye iyi adam olan,
  insanların kulağına gitmesi koşuluyla iyilik eden kişi, kendisinden
  fazla yarar sağlanabilecek bir insan değildir. (Kitap 2, bölüm 16)

  AŞK ÜSTÜNE

  Kitapları bir yana bırakır da dobra dobra konuşursak, aşk dediğimiz
  şey, arzulanan bir varlıkta bulacağımız tada susamaktan başka bir şey
  değildir, gibi geliyor bana. Venüs'ün bize verdiği şey sonunda bir
  boşalma hazzı değil mi? Tıpkı doğanın başka taraflarımızın
  boşalmasına kattığı haz gibi. Bu haz ölçüsüzlük yahut hayasızlık
  yüzünden kötülük haline geliyor. Sokrates'e göre aşk, güzelliğin
  aracılığıyla çoğalma arzusudur. Ama nedir, bu hazzın insana verdiği o
  acayip gıdıklama, Zenon'u, Kratippos'u düşürdüğü o delice, budalaca,
  saçma sapan haller, bizi sürüklediği o uygunsuz azgınlık, aşkın en tatlı
  anında o alev saçan, kudurmuş, zalim surat, sonra nedir o birden
  kabarıp böbürlenme, bu kadar çılgınca bir işin içinde o ciddileşip
  kendinden geçme? Hem ne diye hazlarımızla pisliklerimizi sarmaş
  dolaş edip hep bir yere koymuşlar? Ne diye insan hazzın son
  kertesinde acı çeker gibi, ölecek gibi inlemekli oluyor? Bunlara
  bakınca, Platon'un dediği gibi, tanrıların insanı kendilerine oyuncak
  diye yarattıklarına inanasım geliyor. İnsanların bu en bulanık, en
  karışık işinin en ortak işleri olması da doğanın bir cilvesidir, diyorum.
  Böylelikle bizi denkleştirmek, akıllılarla delileri, insanlarla hayvanları
  birleştirmek istemiş. İnsanların en ağırbaşlısını o bilinen hal içinde bir
  düşündüm mü, bütün ağırbaşlılığı bir yapmacık oluverir. Tavus
  kuşuna haddini bildiren ayaklarıdır.

  Oyun arasında ciddi düşüncelere yer vermeyenler, bir aziz heykelinin
  karşısında, önü açık diye, dua etmekten çekinenler gibidir. Biz de
  pekala hayvanlar gibi yeriz, içeriz; ama bunlar ruhumuzun göreceği
  işlere engel olmaz, bu işte hayvanlara üstünlüğümüzü gösterebiliriz.
  İşte gelgelelim öteki iş bütün düşünceleri, Platon'un bütün felsefesini
  ve ilahiyatını emri altına alır, amansız hışmıyla bizi, hem de seve seve,
  insanlığımızdan çıkartıp hayvanlaştırır. Başka her yerde az çok nazik
  olabilirsiniz; başka her iş kibarlık kurallarına uydurulabilir, ama bu
  işin hayvanca ve gülünç olmayan şekli düşünülemez bile. Bir arayın
  da bulun bakalım bu iş bilgece ve edepli bir şekilde nasıl yapılabilir?
  Büyük İskender, herkes gibi bir ölümlü olduğunu bir bu işte, bir de
  uyumada anladığını söylermiş. Uyku ruhun kötü güçlerini sarıp
  yokeder, bu iş de hepsini kaplayıp darmadağın eder. Onu sadece
  mayamızdaki bozukluğun değil, hiçliğimizin, noksanlığımızın bir
  belirtisi sayabiliriz kuşkusuz.

  Doğa bir yandan bizi bu arzuya doğru sürer, gördüğü işlerin en
  soylusunu, en yararlısını, en güzelini de ona bağlamıştır bir yandan da
  bizi bırakır, onu kötüleriz, ondan ayıp, günah diye utanır kaçarız,
  perhizi sevap sayarız. Bizi yaratan işi hayvanlık saymaktan daha
  büyük hayvanlık mı olur? Türlü ulusların dinlerinde vardıkları,
  kurban, mum yakma, oruç, adak gibi ortak taraflardan biri de cinsel
  arzunun kötülenmesidir. Onun bir cezalanması demek olan sünnet bir
  yana, bütün kanılar bu konuda birleşir. Hoş, bir bakıma insan denilen
  bu budala varlığı yaratma işini ayıplamakta, bu işe yarayan
  taraflarımızdan utanmakta pek de haksız değiliz ya İnsanın
  doğuşunu görmekten herkes kaçar, ama ölümünü görmeye hep koşa
  koşa gideriz. İnsanı öldürmek için gün ışığında, gelmiş meydanlar
  ararız, ama onu yaratmak için karanlık köşelere gizleniriz. İnsanı
  yaparken gizlenip utanmak bir ödev, onu öldürmesini bilmekse birçok
  erdemleri içine alan bir şereftir. Biri günah, öteki sevaptır. Aristoteles
  ülkesinin bir deyimine göre birini iyileştirmenin öldürmek anlamına
  geldiğini söyler.

  Bazı uluslar yemek yerken başlarını bir örtüyle kaparlarmış. Bir
  bayan tanırım, hem de en büyüklerden bir bayan, o da aynı kafada:
  Çiğnemek hiç güzel bir hareket değilmiş, kadının zerafetine,
  güzelliğine çok zarar verirmiş. Bu bayan iştahı olduğu zaman
  herkesten kaçarmış. Başka bir adam bilirim ne başkalarını yemek
  yerken görmeye, ne de başkalarının kendini yerken görmesine
  katlanamaz. Karnını doldurmak, içini boşaltmaktan çok daha ayıp bir
  iştir. Türk padişahının ülkesinde birçok insanlar varmış ki
  başkalarından üstün sayılmak için kendilerini yemek yerken
  göstermezlermiş, haftada bir tek öğün yerlermiş, yüzlerini gözlerini
  param parça ederlermiş, kimselerle de konuşmazlarmış. Bu softalar
  demek doğayı bozdukça değerlendireceklerini, yaratılışlarını hor
  görmekle yükseleceklerini, ne kadar kötüleşirlerse, o kadar
  iyileşeceklerini sanıyorlar. Şu insan ne korkunç bir hayvan ki, kendi
  kendinden bu kadar iğreniyor, kendi zevklerini başının belası sayıyor.
  Hayatlarını gizleyen, başkalarının gözüne görünmekten kaçan insanlar
  da var. Sağlık, sevinç içinde olmak onlar için en zararlı, en belalı
  hallerdir. Değil yalnız birçok tarikatlar, birçok uluslar var ki
  doğuşlarına lanet eder, ölümlerine şükrederler. Güneşe lanet edip
  karanlıklara tapanlar bile var. Biz insanlar kendimizi kötülemeye
  gösterdiğimiz zekayı hiçbir yerde gösteremeyiz. Kafamızın, o her şeyi
  bozabilen tehlikeli aletin peşine düştüğü, öldürmeye kastettiği av
  kendi kendimizdir.

  O miseri! quorum guadia crimen habent. (Gallus)

  Ah zavallılar, sevinçlerini suç sayanlar.

  Bre zavallı insan, az mı derdin var ki kendine yeni dertler
  uyduruyorsun. Az mı kötü haldesin ki, bir de kendi kendini
  kötülemeye özeniyorsun. Ne diye yeni çirkinlikler yaratmaya
  çalışıyorsun? İçinde ve dışında zaten o kadar çirkinlikler var ki! O
  kadar rahat mısın ki rahatının yarısı sana batıyor? Doğanın seni
  zorladığı bütün yararlı işleri gördün bitirdin, işsiz güçsüz kaldın da mı
  başka işler çıkarıyorsun kendine? Sen tut, doğanın şaşmaz, hiçbir
  yerde değişmez yasalarını hor görür, sonra o senin yaptığın, bir taraflı
  acayip, uygunsuz yasalara uymaya çabala. Üstelik bu yasalar ne kadar
  özel, dar, dayanıksız, gerçeğe aykırı olursa çabaların da o ölçüde
  arıtıyor senin. Mahalle papazının sana emrettiği gündelik işlere sıkı
  sıkıya bağlanırsın; tanrının, doğanın emirleri umurunda değildir. Bak,
  bir düşün bunlar üzerinde: Bütün yaşamın böyle geçiyor. (Kitap 3,
  bölüm 5)
  --->: Montaigne - Denemeler frmacil sayfa 2iki --->: Montaigne - Denemeler

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DIRDIRCILAR

  Mızmız, dırdırcı insanları hiç sevmem; bu adamlar yaşamanın
  sevinçlerine yan çizer, dertlere can atar, dertlerle kaynaşırlar: Sinekler
  gibi, cilalı pırıl pırıl yerlerde tutunamaz, pürtüklü, pürüzlü yerlere
  abanır, oralarda rahat ederler; ya da sülükler gibi kara kan içer, kanla
  beslenirler. (Kitap 3, bölüm 5)

  Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi
  gerekir. (Kitap 1, bölüm 25)

  YALNIZLIK

  Yalnız yaşamanın bir tek amacı vardır sanıyorum; o da daha başıboş,
  daha rahat yaşamak. Fakat her zaman, buna hangi yoldan varacağımızı
  pek bilmiyoruz. Çok kez insan dünya işlerini bıraktığını sanır; oysaki
  bu işlerin yolunu değiştirmekten başka bir şey yapmamıştır. Bir aileyi
  yönetmek bir devleti yönetmekten hiç de kolay değildir. Ruh nerde
  bunalırsa bunalsın, hep aynı ruhtur; ev işlerinin az önemli olmaları,
  daha az yorucu olmalarını gerektirmez. Bundan başka, saraydan ve
  pazardan el çekmekle hayatımızın baş kaygılarından kurtulmuş
  olmuyoruz.

  Ratio et prudentia curas,

  Non locus effusi late maris arbiter, aufert. (Horatlus)

  Dertlerimizi avutan akıl ve hikmettir,

  O engin denizlerin ötesindeki yerler değil

  Ülke değiştirmekle kıskançlık, cimrilik, kararsızlık, korku, tutku bizi
  bırakmaz.

  Et post equitem sade atra cura. (Horatius)

  Ve keder, atımızın terkisine binip gelir.

  Onlar manastırlarda, medreselerde bile peşimizi bırakmazlar. Bizi
  onlardan ne çöller kurtarabilir, ne mağaralar, ne de bedenimize
  ettiğimiz işkenceler

  Haeret lateri letalis arundo. (Virgilius)

  Öldürücü yara bağrımızda kalır.

  Sokrates'e birisi için, seyahat onu hiç değiştirmedi, demişler. O da:
  Çok doğal, çünkü kendisini de beraber götürmüştür, demiş.

  Quid terras alio calentes

  Sole mutamus? patria quis exul

  Se quoque fugit? (Horatius)

  Niçin başka güneş başka toprak ararsın?

  Yurdundan kaçmakla kendinden kaçar mısın?

  İnsan önce içindeki sıkıntıyı dağıtmazsa yer değiştirmek daha fazla
  bunaltır onu: Nasıl ki yerine oturmuş yükler daha az engel olur
  geminin gidişine. Bir hastaya iyilikten çok kötülük edersiniz yerini
  değiştirmekle. Hastalığı azdırırsınız kımıldatmakla, nasıl ki kazıklar
  daha derine gidip sağlamlaşır sarsıp sallamakla. Onun için
  kalabalıktan kaçmak yetmez, bir yerden başka bir yere gitmekle iş
  bitmez: İçimizdeki kalabalık hallerimizden kurtulmamız, kendimizi
  kendimizden koparmamız gerek

  Rupi jam vincula dicas;

  Nam luctata canis nodum arripit; attemen illi,

  Cum fugit, a collo trahitur pars longa catenae. (Persius)

  Kırdım diyorsun zincirlerini;

  Evet, köpek de çeker koparır zincirini,

  Kaçar o da, ama halkaları boynunda taşıyarak

  Zincirlerimizi götürürüz kendimizle birlikte; tam bir özgürlük
  değildir kavuştuğumuz; döner döner bakarız bırakıp gittiğimize;
  onunla dolu kalır düşlerimiz.

  Nisi purgatum est pectus, quae prelia nobis

  Atque pericula tonc ingratis insinuandum?

  Quantae conscindunt hominem cuppedinis acres

  Sollicitum curae, quantique perinde timores?

  Quidve superbia spurcita, ac petulantia, quantas

  Efficiunt clades? Quid luxus desidiesque? (Lucretius)

  İçi arınmamışsa, neler bekler insanı,

  Kendi kendisiyle ne savaşlar eder boşuna!

  Tutkuları içinde ne kemirici kaygılar.

  Ne korkular içinde kıvranır insan!

  Ne çöküntüler yapar bizde gurur, şehvet,

  Öfke, gevşeklik ve tembellik!

  Kötülüğümüz içimizde bizim; içimizse kurtulamıyor kendi
  kendisinden.

  In culpa est animus qui se non efiugit unquam. (Horatius)

  Ruhun derdi içinde ve kaçamaz kendi kendinden.

  İnsanın, olanak varsa karısı, çocuğu, parası ve hele sağlığı olmalı,
  ama mutluluğunu yalnız bunlara bağlamamalı. Kendimize dükkanın
  arkasında, yalnız bizim için bağımsız bir köşe ayırıp orada gerçek
  özgürlüğümüzü, kendi sultanlığımızı kurmalıyız. Orada, yabancı
  hiçbir konuğa yer vermeksizin kendi kendimizle her gün başbaşa verip
  dertleşmeliyiz; karımız, çocuğumuz, servetimiz, adamlarımız yokmuş
  gibi konuşup gülmeliyiz. Öyle ki, hepsini yitirmek felaketine
  uğrayınca onlarsız yaşamak bizim için yeni bir şey olmasın. Kendi
  içine çevrilebilen bir ruhumuz var; kendi kendine yoldaş olabilir;
  kendi kendisiyle, çekiş dövüş, alışveriş edebilir. Yalnız kalınca sıkılır,
  ne yapacağımızı bilmez oluruz diye korkmamalıyız.

  In solis sis tibi turba locis (Tibulhıs)

  Issız yerlerde kendin için bir evren ol

  Erdem, der Antishenes, kendi kendisiyle yetinir; ne kurallara baş
  vurur, ne laflara, ne gösterişlere.

  Yapmaya alıştırıldığımız işlerden binde biri bile kendimizle
  doğrudan doğruya ilgili değil. Bakarsınız bir adam canını dişine
  takmış, kurşun yağmuru altında, yıkık bir kale duvarına tırmanıyor
  bütün hıncıyla; bir başkası, karşı tarafta, kan revan içinde, aç susuz
  savunuyor o kaleyi ölesiye: Kendileri için mi gösteriyorlar bu
  yararlığı? Uğrunda ölecekleri ve hiç görmedikleri insan belki o sırada
  kılım kıpırdatmadan keyif sürmektedir. Bakarsınız bir başkası, bitkin,
  perişan, saçı sakalı birbirine karışmış kitaplıktan çıkıyor gece
  yansından sonra: Bunca kitabı daha iyi, daha akıllı bir insan olmak
  için mi karıştırdı sanırsınız? Yok canım sen de! Ya ölecek o kitaplıkta
  ya öğretecek yarınki kuşaklara Platus'un dizelerini hangi düzenle
  kurduğunu ve falan Latince sözcüğün nasıl yazılması gerektiğini. Kim
  seve seve feda etmiyor sağlığını, canını şan şeref için? Oysa kalp bir
  paradan başka nedir ki şan şeref? Kendi ölümümüzden korkmakla
  yetinemeyiz; karılarımızın, çocuklarımızın, adamlarımızın ölümünden
  de korkmak zorundayız. Kendi işlerimizden çektiğimiz sıkıntı
  yetmiyormuş gibi komşularımızın, dostlarımızın işleriyle de dertlere
  sokar, bunaltırız kendimizi.

  Vah! quemquamne hominem in animum instituere, aut

  Parare, quod sit charius quam ipse est sibi? (Terentius)

  Vah, vah! Nasıl olur da insan bir şeyi

  Kendinden daha çok sevmeye kalkar? (Kitap 1. bölüm 39)
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DEVRİM

  Bir devleti hiçbir şey yenilik kadar rahatsız etmez: Değişiklik hep
  kötülüğe ve zorbalığa yol açar. Bir tek parça bozulunca düzeltilebilir:
  Her şeyin özündeki bozulma ve çürüme eğiliminin bizi ilkelerimizden
  uzaklaştırmasına da karşı koyabiliriz; ama koca toplumu yeniden
  kalıba dökmeye, bu kadar büyük bir yapının temellerini değiştirmeye
  kalkmak, düzeltecek yerde silip süpürmek, ufak tefek kusurları toptan
  bir kargaşalıkla düzeltmek, hastalıkları ölümle iyi etmek, «Devlet
  değiştirmekten çok yıkmak isteyen» (Cicero) kimselerin işidir.
  Dünyanın birden düzeleceği yoktur; ama insan kendini sıkan şey
  karşısında o kadar sabırsızdır ki, her ne pahasına olursa olsun ondan
  kurtulmak ister. Binlerce örnek de gösteriyor ki dünya böyle çabuk
  iyileşme aramaktan hep zarar görür: Durumunda genel bir iyileşme
  olmadıkça, bir an dertten kurtulması iyileşmesi demek değildir. (Kitap
  3, bölüm 9)
 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  PARİS

  Fransa'ya ne kadar kızsam Paris'e kötü gözle bakamam;
  çocukluğumdan beri yüreğim ona bağlıdır. O, benim içimde en güzel
  şeylerle bir aradadır: Sonradan başka güzel şehirler gördükçe onun
  güzelliğine daha derin bir sevgiyle bağlandım. Paris'i yalnız kendisi
  için seviyorum; yabancı süslere boğulmuş olarak değil, kendi haliyle
  seviyorum; kusurlu, belalı taraflarına varıncaya kadar her şeyi ile ve
  candan seviyorum. Beni Fransız yapan yalnız bu büyük şehirdir;
  halkıyla büyük, dünyadaki yeriyle büyük, hele türlü türlü
  rahatlıklarıyla büyük ve eşsiz olan, Fransa'nın onuru ve dünyanın en
  soylu ziynetlerinden biri sayılan bu şehirdir. Allah onu
  çatışmalarınızdan korusun. Toplu ve birleşik olduğu sürece, her
  kuvvete karşı koyabileceğinden eminim; şunu bilelim ki, bütün
  partilerin en kötüsü, onu karışıklığa sürükleyecek parti olacaktır. Paris
  için beni korkutan yalnız kendisidir; ve onun için korktuğum kadar,
  doğrusu, bu devletin hiçbir parçası için korkmam. (Kitap 3, bölüm
  9)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÇEVİRİ

  Jacques Amyot'ya (İlk ve büyük Fransız çeviricilerinden (1513-
  1593) bizim Fransız yazarları arasında en onurlu yeri vermekte
  haksız olmadığımı sanıyorum. Yalnız anlatımının doğallığı ve
  temizliği (ki bunda bütün ötekileri aşar), bu kadar uzun bir iş üzerinde
  dayanışı, böyle çetrefil ve çetin bir yazarı büyük bir başarıyla
  çevirecek kadar derin bilgisi için değil (büyük bir başarıyla diyorum,
  çünkü kim ne derse desin, hiç Yunanca bilmememe karşın, çevirinin
  her yerinde anlamın pek düzgün ve tutarlı olduğunu görüyorum, o
  kadar ki, ya yazarın düşüncesini tam anlamış yahut da uzun bir
  uğraştan sonra Plutarkhos'un ruhunu toptan bir kavrayışla kendi
  ruhuna aşılamış ve böylece ona hiç değilse aykırı ve birbirini
  tutmayan düşünceler söyletmemiştir); Amyot'ya en çok şunun için
  minnet borcu duyuyorum ki, ülkesine hediye etmek üzere bu kadar
  değerli ve yararlı bir kitabı (Plutarkhos'un «Ünlü Adamlar»ı.) arayıp
  bulmuş. Bu kitap bizi içinde bulunduğumuz çamurdan çıkarmasaydı
  biz cahillerin hali haraptı: Onun sayesinde bugün konuşmaya ve
  yazmaya cüret edebiliyoruz; kadınlar onu okuduktan sonra kocalarına
  ders veriyorlar: Hepimizin başucu kitabı oldu. (Kitap 2, bölüm 20)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSAN DOĞASI

  İnsan doğasının yetersizliği yüzünden hiçbir şeyi duru ve yalın halde
  tutamıyoruz. Kullandığımız her şeyin özü bozulmuştur madenlerin
  bile. Altını işimize yarar hale getirmek için başka bir madde ile
  karıştırıp bozmak zorunda kalıyoruz.

  Ne Ariston'a, Pyrrhon'a ve Stoacılara göre hayatın amacı olan erdem,
  ne de Kyrene okuluyla Aristippas'ın sözettikleri haz katıksız olarak
  elde edilmiştir.

  Kavuşabildiğimiz zevk ve nimetlerin hepsi mutlaka dertlerle,
  üzüntülerle karışıktır.

  Medio de fonte leporum

  Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus angat (Lucretius)

  Zevkin kaynaklarında öyle bir acılık var ki,

  Çiçekler arasında bile olsa boğazımızı yakar.

  Son sınırına varan bir hazda inlemeye, sızlanmaya benzer bir durum
  vardır. İnsan can çekişir gibi olur. O kadar ki bu haz son kertesine
  geldiği zaman onu en acı sözcüklerle anlatırız: Bitmek, yanmak,
  bayılmak, ölmek, «morbidezza» gibi. Tatlı ile acı arasında, bir öz
  birliği olduğuna bundan daha iyi kanıt olamaz.

  Derin bir sevinçte, eğlentiden çok ciddilik vardır.

  Ipsa Felicitas, se nisi temperat, premit (Seneka)

  Mutluluk bile haddini aşarsa azap olur.

  Mutluluk bizi ezer.

  Eski bir Yunan atasözü de öyle der anlamı aşağı yukarı şudur:

  Tanrıların bize verdiği bütün nimetlerin hiçbiri katıksız ve kusursuz
  değildir, onları bir dert pahasına satın alırız.

  İşte eğlence, keyifle sıkıntı, birbirinden çok ayrı oldukları halde, gizli
  birtakım ilintilerle, kendiliklerinden birleşebiliyorlar.

  Sokrates der ki: «Tanrılardan biri hazla elemi birleştirip karıştırmak
  istemiş, bunu başaramayınca, bari şunları kuyruklarından birbirine
  bağlayalım, demiştir.»

  Metrodorus, yazgının bir çeşit zevkle karışık olduğunu söylermiş,
  bilmem o da aynı şeyi mi söylemek istiyordu; fakat bana öyle geliyor
  ki insan kendini hüzne bile bile, isteye isteye, seve seve bırakır. İnsan
  mahsus da kederli görünebilir; onu demek istemiyorum. Üzgün
  zamanımızda bile gülümseyen, hoşumuza giden, ince ve tatlı bir
  şeyler duyar gibi oluruz. Acaba bazı ruhlar için hüzün bir zevk, bir
  gıda değil midir?

  Est quaedam flere voluptas (Ovidius)

  Ağlamak da bir zevktir.

  Seneka'da Attalus diye biri der ki: Yitirdiğimiz dostların anısı, çok
  eski bir şarabın acılığı gibi, mayhoş elmalar gibi hoşumuza gider.»

  Minister vetuli, puer, Falerni,

  Ingere mi calices amariores, (Catullus)

  Kadehime eski Falernum şarabı döken çocuk, Daha acısından getir
  bana.

  Doğada şöyle bir karışma da görülür: Ressamlardan öğreniyoruz ki
  ağlarken ve gülerken yüzümüzde beliren çizgiler ve hareketler
  aynıymış. Gerçekten, resim henüz bitmeden bakacak olursanız çehre
  ağlayacak mı, gülecek mi bilemezsiniz. Daha garibi var: Gülme son
  sınırına varınca gözyaşlarıyla karışır.

  İnsanı dilediği bütün keyiflere kavuşmuş düşünelim. Diyelim ki
  bütün bedeni, aralıksız, şehvetin son sınırındaki hazza benzer bir haz
  içindedir. Öyle sanıyorum ki insan bu hazzın ateşiyle erir; bu kadar
  katıksız, bu kadar sürekli, bu kadar geniş bir şehvete dayanamaz.
  Böyle bir duruma düşecek olursak, çürük tahtaya basıyormuş gibi
  korkarak kaçmak, içgüdümüzle bu durumdan kurtulmak isteriz.
  Kendi kendime günahlarımı açarken görüyorum ki, en iyi huylarımda
  bile kötüye çalan bir yan var. Korkarım ki Platon (benim şahsen en
  temiz yürekle hayran olduğum, doğrulukta herkesten üstün tuttuğum
  Platon) en sağlam bildiği doğruluğu iyi yoklasaydı, ki herhalde
  yoklamıştır, bu doğrulukta insanın karışık yapısından gelen bir
  bozukluk bulurdu. Fakat bu bozukluk çok derinlerde gizlidir; onu
  ancak kendimiz görebiliriz. İnsan her bakımdan ve her yönden yamalı,
  alaca bulacadır.

  Adaletin yasalarında bile mutlaka adaletsiz bir taraf vardır. Platon
  diyor ki, yasaların bütün ezici ve üzücü taraflarını anlatmaya kalkanlar
  yedi başlı ejderhanın başlarını kesmeye yelteniyorlar. Tacitus şöyle
  der:

  «Omme magnum exemplum habet aliquid ex iniguo, quod contra
  singulos utilitate publica rependitur.»

  Örnek olsun diye verilen her cezada kamunun yararına ve bireyin
  zararına bir adaletsizlik vardır.

  Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişlerimizde fazla parlak
  ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi
  fazla inceliğe ve fazla meraka götürür. Zekamızın olaylara ve dünya
  işlerine daha elverişli bir hale getirebilmek için biraz ağırlaştırmak,
  körleştirmek, onu bu karanlık ve bayağı hayata uydurmak için
  karartmak ve bulandırmak gereklidir. Nitekim gevşek ve sıradan
  zekalar işleri daha kolaylıkla, daha başarıyla çevirirler. Yüksek ve ince
  felsefi düşünceler iş görmeye elverişli değildir. Keskin bir düşünce
  inceliği, kabına sığmayan bir zeka çevikliği, işlerimize engel olur.
  Dünya işlerini daha hoyratça, daha gelişi güzel yürütmeli ve her
  zaman talihe büyük bir pay bırakmalıdır. İşleri derin, inceden inceye
  düşünüp aydınlatmaya gerek yoktur. Birbirine zıt birçok parlak
  düşünceler ve biçimler içinde insan kendini kaybeder:

  Volutantibus res inter se pugnantes obtorpuerunt animi.
  (Titus-Livius)

  Zıt düşünceleri çevire çevire zihinleri sersemleşmişti.

  Her işin bütün koşullarını ve sonuçlarını arayıp hesaplayan adam
  karar vermekte güçlük çeker; orta bir kafa da işleri görür, büyük
  küçük bütün girişimlere yeter. Dikkat ederseniz en iyi işçiler nasıl iş
  gördüklerini söylemekten aciz kimselerdir. Buna karşılık, yaptıklarını
  çok iyi anlatan kimselerin elinden iyi iş çıktığı pek görülmez. Her iş
  üzerinde bol bol, güzel güzel konuşmasını çok iyi bilen birini tanırım
  ki, kendisine yılda yüz binlerce gelir getiren bir serveti acınacak bir
  şekilde elinden kaçırdı. (Kitap 2, bölüm 20)

  Bilim iyi olmasına iyi bir ilaçtır ama hiçbir ilaç saklandığı kabın
  pisliğiyle değişip bozulmayacak kadar zorlu değildir. (Kitap 1, bölüm
  20)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSANIN GÜÇSÜZLÜĞÜ

  Bir filozofu, ince çelik tellerden örülmüş sağlam bir kafes içine
  koysalar ve kafesi Paris'in Notre-Dame katedralinin kulelerinden
  birinin tepesine assalar filozof akıl yoluyla oradan düşmesi tehlikesi
  olmadığını açıkça bilecek, ama yine de (dam aktarma işlerinde
  çalışmamışsa) bu kadar yükseklerden aşağı bakar bakmaz korkuyla
  ürpermekten kendini alamayacaktır. Çan kulelerinin yüksek
  yerlerinde, korkuluklar kafesli oldu mu bu kafesler taştan da olsa,
  korka korka dolaşırız. Böyle yerlerde dolaşmanın düşüncesine bile
  dayanamayan insanlar vardır. İki kule arasına, üstünde rahatça
  gezilebilecek kalınlıkta bir direk uzatsalar, hiçbir felsefi olgunluk, ne
  kadar sarsılmaz olursa olsun bize orada yerde yürür gibi yürümek
  cesaretini veremez. Ben bunu bizim tarafın dağlarında çok denedim.
  Yükseklerden öyle pek fazla korkanlardan da olmadığın halde, o
  sonsuz derinlikler karşısında bacaklarım titremeye başlardı. Hem öyle
  yerlerde ki uçurumun kenarında boyumdan fazla yer vardı, bile bile
  kenara gitmedikçe düşme olasılığı da yoktu Hekimlerin anlattığına
  göre bazı sesler ve çalgılar kimi insanları çıldırma hallerine sokarmış.
  Ben kendim masalarının altında bir köpeğin kemik kemirmesini
  duyunca deliye dönen kimseler gördüm. Demirin eğelenirken
  çıkardığı keskin sese pek az kimse dayanabilir. Boğazında veya
  burnunda tıkanıklık olan birinin konuşmasını dinlerken öfkeye, nefrete
  kapılan insanlar çoktur. Graechus'ün bir flütçüsü varmış. Efendisi
  Roma meydanlarında nutuk verirken bu flütçü arkadan flütüyle onun
  sesini yükseltir, alçaltır düzenlemiş. Burada flütün gördüğü iş
  dinleyicilerin heyecanını artıran, düşüncelerini değiştiren bazı ses
  tonlarını ve hareketlerini bulmaktan başka ne işe yarayabilirdi?

  Doğrusu, bir üfürüğün titreyiş ve iniş çıkışlarıyla halden hale giren,
  çekilen tarafa giden şu bizim mübarek insanoğlunun sağlamlığına
  büyüklüğüne hiç diyecek yok. (Kitap 2, bölüm 12)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÜN

  Yaptığı iyiliği başkaları duysun diye, kendisine daha fazla değer
  verilsin diye yapan, doğruluğu dillerde dolaşmak koşuluyla doğru olan
  adamdan pek hayır gelmez.

  Gredo che'I resto di quel verno cose

  Facesse denge di tenerne conto,

  Ma fur sin'a que tempo si'nascose,

  Che non e colpa mia s'hor'non le conto:

  Perche Orlando a far opre virtuose,

  Piü ch'a narrerla poi, sempre are pronto,

  Ne mai fu alcun'de li suoi fatti espresso

  Se non quando hebbe i testimonü appresso (Aristo, Orlando Furioso)

  Sanıyorum ki geri kalan kış aylarında Orlando birçok onurlu işler
  gördü. Fakat şimdiye kadar bunlar o kadar gizli tutuldu ki, onlardan
  sözetmiyorsam suç benim değildir. Çünkü Orlando'nun, isteği parlak
  görünmek değil, parlak işler görmekti. Sağlam tanıkları olmadıkça
  zaferleri meydana çıkmazdı.

  İnsan savaşa girmeyi kendi için bir ödev bilmeli ve beklediği ödül,
  bütün iyi davranışların ne kadar gizli olursa olsun, er geç görecekleri
  ödül olmalıdır, bu da temiz bir vicdanın iyi bir iş gördüğü için kendi
  içinde duyacağı rahatlıktır. İnsan zevki için yiğit olmalı ki yiğit talihin
  cilvelerinden uzak kalsın, sağlam ve güvenli bir temel üzerine
  yerleşsin.

  Virtus, repulsae nescia sordidae

  Int-----tis fulget honoribus;

  Nec sumit aut ponit secures,

  Arbitria popularis aurae. (Horatius)

  Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiçbir şeyin lekeleyemediği
  bir onurla parlar; böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de
  alçalır.

  Ruhumuz yapacağım gösteriş için yapmamalı, her şey içimizde,
  hiçbir gözün görmediği en gizli yerimizde olup bitmelidir. Orada
  ruhumuz bizi ölüm korkusundan, acılardan, yüzkarasından bile korur,
  çocuklarımızı, dostlarınızı, servetimizi yitirmeye dayanacak ve
  gereğinde savaşın tehlikelerine atılabilecek bir duruma getirir:

  Non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore.

  Çıkar için değil, yiğitlik şanı için. (Cicero)

  Böyle bir kazanç, başkalarının hakkımızda iyi yargılar vermesinden
  başka bir şey olmayan onurlar ve ünlerden çok daha büyüktür,
  istenmeye çok daha layıktır.

  Ufacık bir toprak davası için halkın içinden on beş kişiyi seçmeyi
  akıl ediyoruz, sonra en önemli davamızı tutup bilgisizliğin,
  adaletsizliğin ve kararsızlığın anası olan halkın oyuna bırakıyoruz.
  Akıllı bir insanın, hayatını düşüncesiz bir sürünün oyuna bırakması
  akıl kârı mıdır?

  «An quidquam stultius quam quos singulos contemmas eos aliquid
  putare esse universos?» (Cicero)

  Ayrı ayrı bakınca değer vermediğimiz kimselere, bir araya geldikleri
  zaman değer vermekten daha büyük budalalık olur mu?

  Halk öyle şaşkın, öyle başıboş bir kılavuzdur ki, ne kadar zeki, ne
  kadar becerikli olsak adımlarımızı ona uyduramayız. Her kafadan
  çıkan bütün o karmakarışık sesler, bizi dört bir yana sürükleyen o kaba
  sözler, düşünceler arasında doğru yolu bulmak olacak iş değildir. Bu
  kadar kararsız, serseri bir varlığı kendimize kılavuz saymayalım: Her
  zaman aklımızın ardısıra gidelim, halkın takdiri de canı isterse
  ardımızdan gelsin. Bu takdir zaten talihe bağlı olduğu için onu kendi
  yolumuzda giderken de bulabiliriz. Doğru yolu yalnız doğru olduğu
  için tutmak istemesek bile, bu yolun eninde sonunda halk için de en
  yararlı yol olduğunu göreceğiz ve yine ona döneceğiz:

  «Dedit hoc providentia hominibus munus, ut honesta magis
  juvarent.» (Qintilianus)

  Yazgının insanlara bir lütfu da, namuslu işlerin aynı zamanda en
  yararlı işler olmasıdır.

  Yunanlı bir balıkçı, bir kasırga sırasında Neptunus'a şöyle söylemiş:

  «Ey tanrı, beni ister kurtar, ister batır, ben dümenimi kırmadan
  dosdoğru gideceğim.» Zamanımda nice dönek, ikiyüzlü, karışık
  insanlar gördüm ki, dünya işlerinde benden daha tedbirli oldukları
  halde, benim kurtulduğum felaketlerden kendilerini kurtaramadılar.

  Risi successu posse carere dolos. (Ovidius)

  Kurnazlıkların para etmediğini gördüm de güldüm. (Kitap 2, bölüm 16)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  TANRILAR ÜSTÜNE

  En az bildiğimiz şeyler tanrılaşmaya en elverişli olanlardır. Onun
  içindir ki Yunanlıların, biz insanları tanrılaştırmalarına bir türlü akıl
  erdiremem. Ben kendi hesabıma yılana, köpeğe, öküze tapanları daha
  akla uygun görüyorum; çünkü onların huylarını daha az biliyoruz.
  Onlara hayalimizle istediğimiz gibi değer biçimler, görülmedik
  kudretler vermek daha fazla hakkımızdır. Bizim yaratılışımızın ne
  kadar eksikleri olduğunu biliyoruz; tanrıları bize benzer tasarlamak,
  onları bizim gibi arzuları, öfkeleri, kinleri, kanları, hazları, ölümleri,
  mezarları olan birer varlık olarak düşünmek insan düşüncesinin bir
  sarhoşluk zamanına rastlamış olsa gerektir.

  Quae procul usque adeo divino ab numine distant.

  Inque deum numero quae sint indigne videri (Lucretius)

  Bütün bunlar tanrılıktan ne kadar uzak, tanrıların dünyasına ne kadar
  aykırı.

  «Formae, aetates, vestitus ornatus noti sunt, genera, conjugia,
  cognationes omniaque traducta ad similitudinem imböcillitatis
  humanae: nam et per turbatis animis inducuntur; accipimus enim
  deorum cupiditates, aegritudines, iracundias.» (Cicero)

  Tanrıların yüzlerini, yaşlarını, elbiselerini, süslerini biliyoruz;
  Şecereleriyle, evlenmeleriyle, akrabalıklarıyla hep biz aciz insanlara
  benzetilmişlerdir: Onların ruhları da aynı yanlış yollara sapmaktadır,
  tanrıların da tutkularından, kederlerinden, hiddetlerinden
  sözedilmektedir.

  İnanca, doğruluğa, namusa, özgürlüğe, barışa, zafere, dindarlığa,
  hatta hazza, sahteciliğe, ölüme, hırsa, ihtiyarlığa, sefalete, korkuya
  hastalığa, felakete, şu zavallı, cılız hayatımızın daha birçok belalarına
  birer tanrı işi diye bakmak aynı şeydir.

  Quid juvat hoc, templis nostros inducere mores O curvae in terris
  animae et caelestium inanes! (Persius)

  Bizim ahlak ve törelerimizi, bizim toprağa bağlı, göklerden yoksun
  ruhlarımızı tapınaklara sokmaya ne gerek var?

  Mısırlılar, tedbirliliği hayasızlığa götürüyor, Apis ve İzis'in vaktiyle
  birer insan olduklarını söyleyenlere ölüm cezası veriyorlardı; oysa
  böyle olduğunu herkes de biliyordu. Varro der ki, bu tanrılar heykel
  ve resimlerinde parmaklarını ağızlarına koymakla sanki rakiplerine:
  Sakın bizim aslında birer insan oldugumuzu kimseye söylemeyin,
  yoksa insanlar bizi artık saymazlar, demek istiyorlardı.

  Mademki insanlar ille de tanrılarla akraba olmak istiyorlar, bari,
  Cicero'nun dediği gibi, kendi kusur ve sefaletlerini göklere
  çıkaracaklarına, tanrıların değerlerini yere indirip kendilerine mal
  etselerdi. Fakat aslına bakacak olursak, insanlar aynı sakat düşünce
  ile, hem o türlüsünü hem de bu türlüsünü yapagelmişlerdir.

  Yunan filozoflarının, tanrıları inceden inceye bir sıraya korken,
  ilintilerini, görev ve yetkilerini büyük bir özenle ayırtederken ciddi
  olduklarına bir türlü inanamıyorum. Bana öyle geliyor ki Platon,
  Pluton'un bahçesini (cehennemini), gövdelerimizin çürüyüp toprak
  olduktan sonra göreceğimiz işkence veya rahatlıkları sayıp dökerken
  ve bunları hayattaki duygularımıza benzetirken,

  Secreti celant calles, et myrtea circum

  Sylva tegit, curae non ipsa in morte relinquunt (Virgilius)

  Gizli yerler, defne ormanları onları saklar ve dertleri ölümde bile
  peşlerini bırakmaz.

  ve Muhammet, Müslümanlara, halılar döşeli, altınlar, zümrütlerle
  süslü, en güzel kadınlarla, şaraplarla, acayip yemeklerle dolu bir
  cennet vadederken içlerinden gülüyorlardı ikisi de ve ağzımıza bir
  parça bal sürüp bizi dünyadaki isteklerimize uygun hayal ve umutlara
  düşürmek için mahsus bizim insani ve maddi tarafımıza
  sesleniyorlardı. Nitekim birçoklarımız bu gaflete düşerek mahşer
  gününden sonra tıpkı dünyadaki çeşitten zevkler ve rahatlıklarla dolu
  bir dünya hayatı süreceğimizi sanıp dururuz. İnanabilir miyiz ki
  Platon, bu kadar yüksek düşüncelere ulaşmış, «tanrısal» lakabını
  alacak kadar tanrılara yaklaşmış olan bir adam, insan gibi zavallı bir
  varlıkta aklın ulaşamadığı o esrarlı tanrı gücüne benzer bir taraf
  görsün, bu zayıf varlığımızın, cılız duygularımızın sonsuz bir hazza
  dayanacak kadar sağlam ve dayanıklı olduğunu sansın? Eğer Platon
  bu kanıda ise, biz de ona insan aklı adına şunu söyleriz: Bize öteki
  dünyada vereceğin zevkler burada duyduğumuz zevklerse, bunların
  sonsuzluğa benzer hiçbir yanları yok. Duyularımızın beşi de ağızlarına
  kadar hazla dolacak olsa, ruhumuzun arzulayacağı, umacağı bütün
  zevklere erse, bu da hiçtir. Bir şey ki benimdir, bendedir, onda tanrısal
  bir taraf yoktur. Dünyadaki durumumuza, hayatımıza bağlı şeylerin
  ötede bulunmaması gerekir. Ölümlü varlıklara özgü bütün zevkler
  ölümlüdür. Öteki dünyada akrabalarımızı, çocuklarımızı, dostlarımızı
  bulmak bizi sevindiriyorsa, hala böyle bir mutluluğa bağlı kalıyorsak,
  dünyadaki ölümlü hayatımız orada da devam ediyor demektir. Biz o
  yüksek ve tanrısal değerleri ne biçimde hayal edersek edelim, layık
  oldukları biçimde hayal edemeyiz: Onları gereğince düşünebilmek
  için, düşünülmez, anlatılmaz, anlaşılmaz ve bizim bayağı hayatımızın
  nimetlerine hiç benzemez kabul etmek gerekir. Aziz Paulus der ki:
  «Allahın kullarına hazırladığı mutluluğu ne insan gözü görebilir, ne de
  insan yüreği duyabilir.» Eğer bu mutluluğu duyabilmemiz için
  (Platon, senin söylediğin gibi) bizi arıtmalardan geçirip yeni bir
  biçime sokacaklarsa, bu değişiklik o kadar büyük, o kadar kökten
  olacaktır ki, artık ortada bizden eser kalmayacaktır.

  Hector erat tunc cum bello certabat; at ille,

  Tractus ab Aemonio, num erat Hector, equo (Ovldius)

  O dövüşen adam Hektor'du, fakat öteki,

  O atların sürüklediği artık Hektor değildi.

  Ahirette, vadedilen ödülleri alacak olan, bizden başka türlü bir varlık
  olacaktır.

  Qoud mutatur, dissolvitur; interit ergo:

  Trajiciuntur enim partes atque ordine migrant (Lucretius)

  Değişmek, dağılmak; yokolmaktır

  Parçalar oynar yerinden, bozulur düzenleri.

  Pitagoras'ın metamorfozlar evreninde ruhların beden değiştirdiğine
  bir an inansak bile Caesar'ın ruhunu taşıyan aslanın aynı ihtirasları
  duyduğunu, bir Caesar olduğunu kabul edebilir miyiz? Eğer onda
  Caesar'lık kalıyorsa, Platon'un da tuttuğu bu düşünceye çatanlara hak
  vermek gerekir. Bunlar der ki, insan kalıp değiştirdikten sonra yine
  kendisi kalırsa, bir evladın, katır şekline girmiş olan annesinin sırtına
  binmesi gibi saçmalıklar olabilir. Hayvan bedenlerinin aynı türden
  başka bedenlere çevrilişlerinde son gelenlerin eskilerden farksız
  olduklarını kabul edebilir miyiz? «Phoenix»in (Yandıktan sonra
  küllerinden yeniden doğan efsanevi bir kuş: Anka.) küllerinden bir
  kurt peyda olur, sonra bu kurttan başka bir «phoenix» çıkarmış; bu
  ikinci «phoenix»in birincisinden başka olmadığı nasıl düşünülebilir?
  şu bizim ipeği yapan kurtlar, bakarsınız, ölmüş, kupkuru olmuş
  gibidirler, sonra aynı bedenden bir kelebek peyda olur, ondan da
  tekrar bir kurt çıkıverir. Bu kurdun birinci kurt olduğunu kabul etmek
  gülünçtür. Bir kez yok olan şey artık yoktur.

  Nec si materiam nostram collegerit aetas

  Post abitum, rursumque redegerit, tu sita nunc est.

  Atque iterum nobis fuerit data lumina vitae,

  Pertineat quidquam tamen ad nos id quoque factum Interrupta semel
  cum sit repetentia nostra. (Lucretius)

  Biz öldükten sonra zaman bütün maddemizi yeniden toplasa; ona
  bugünkü düzenini geri verse, yeniden hayat ışığına çağrılsak bütün
  bunların bizimle hiç ilgisi olmazdı, çünkü bellek ipliği bir kez kopmuş
  olurdu.

  Platon, sen başka bir yerde diyorsun ki, öteki dünyada ödüllere
  kavuşacak olan, insanın yalnız ruh yanıdır. Bu da yine, pek olacağa
  benzemiyor.

  Scilicet, avolsis radicibus, tu nequit ullam

  Dispicere ipse oculus rem, seorsum corpore toto. (Lucretius)

  Göz, kökleri kopup bedenden ayrılınca, kendi başına kalınca artık
  hiçbir şey göremez.

  Çünkü, bu hesaba göre, ahiretin nimetlerine kavuşacak olan insan
  değildir, yani biz değiliz; çünkü ruh ve beden bizim esaslı iki
  parçamızdır; onların birbirinden ayrılması olan ölüm, varlığımızın yok
  olmasıdır.

  Inter enim jacta est vitai pausa, vageque

  Deerrarunt passim motus ad sensibus omnes. (Lucretius)

  Hayatın sona erdiği yerde her şey amaçsız olarak ve duygulara
  dokunmadan yaşar.

  İnsanı yaşatan organları kurtlar kemirirken, toprak hepsini parçalayıp
  yerken, insanın acı duyduğundan söz eden yok.

  Et nihil hoc ad nos, qui conjugioque

  Corporis atque animae consistimus uniter apti. (Lucretius)

  Bütün bunların hiç ilişkisi yok bizimle,

  Çünkü biz ruhla beden bir aradayken varız. (Kitap 2, bölüm 12)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  AYLAK RUHLAR

  Boş bırakılmış topraklar, gübreli ve bereketliyseler, yüz bin çeşit
  otlarla dolar. Yararlı olabilmeleri için onlara kazma vuruyor, işe yarar
  tohumlar ekiyoruz. Kadınlar kendi başlarına kalınca biçimsiz birtakım
  et parçaları çıkarırlar sağlam ve doğal bir beden yaratabilmeleri için
  bir tohum almaları gerekiyor. Ruhlar da böyledir; onları bir
  düşünceyle uğraştırıp dizginlerini tutmazsanız, uçsuz bucaksız bir
  hayal dünyasında, başıboş, öteye beriye dolaşıp dururlar. Böyle bir
  aylaklık içinde ruhların kurmadığı hayal, düşmediği kuruntu,
  yaratmadığı gariplik kalmaz.

  Velut aegri somnia, vanae

  Finguntur species. (Horatius)

  Sayıklayan hastalar gibi boş hayaller kurarlar.

  Bir amaca bağlanmayan ruh, yolunu kaybeder; çünkü, her yerde
  olmak hiçbir yerde olmamaktır.

  Quisquis abique habitat, Maxime,

  Nusquam habitat. (Martialis)

  Her yerde olan hiçbir yerde değildir.

  Hayatımın son yıllarını elimden geldiği kadar kaygısız ve salt kendi
  rahatımı düşünerek geçirmeye karar verip de köşeme çekildiğim
  zaman, ruhuma edebileceğim en büyük iyiliğin onu tam bir başıboşluk
  içinde bırakmak olacağını düşünmüştüm; bırakalım kendi kendisiyle
  söyleşsin; kendi içinde, kendi hayalinde kalsın, demiştim. Yaşım beni
  daha ağırbaşlı, daha olgun bir hale getirdiği için bunu artık kolayca
  yapabileceğimi umuyordum; fakat görüyorum ki:

  Variam semper dant otia mentem (Lucianus)

  Ruh başıboş kalınca türlü hayaller kuruyor.

  İstediğimin tersine ruhum, yularından kurtulup kaçan bir at gibi
  kendini daha fazla yoruyor. Kafam durup dinlenmeden, hiçbir sıra,
  hiçbir ilinti gözetmeden öyle garip düşünceler, öyle saçma sapan
  hayaller kuruyor ki, ilerde bunların anlamsızlığını ve acayipliğini
  görüp kendinden utansın diye hepsini kaydetmeye başladım. (Kitap 1,
  bölüm 9)

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 123457 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne denemeleri,  denemeler montaigne,  montaignein denemeleri,  montaigneden denemeler,  montaıgne denemeler