+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 2345678 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler

  VARLIK VE İNSAN

  Nesnelerden algıladığımız görüntüleri yargılamak için doğruyu
  eğriden ayırtedecek bir aracımız olması gerek; bu aracı doğrulamak
  için bir kanıtlama yapmamız gerek; kanıtlamayı doğrulamak için bir
  araç; alın size bir kısır döngü. Kendileri kararsızlıklarla dolu olan
  duyularımız tartışmamıza son veremeyeceğine göre akla başvurmak
  zorundayız diyelim: Hiçbir akıl bir başka akla dayanmazlık edemez,
  öyle olunca da akıldan akıla gider dururuz. Hayal gücümüz bilinmedik
  şeylere ulaşmaz, çünkü duyuların aracılığıyla işler duyularsa kendi
  dışlarındaki nesneyi değil yalnızca kendi duyuşlarını kapsarlar böyle
  olunca hayal ve görüntü nesneyi değil, duyuların algısını verir bu algı
  ve nesneyle ayrı ayrı şeylerdir: Öyleyse görüntülerle düşünen,
  nesneden, gerçek olandan başka bir şeyle düşünüyor demektir.
  Denebilir ki duyuların algıları bilinmedik şeylerin niteliğini benzetme
  yoluyla ruha anlatır ama ruhun ve düşüncenin bilinmedik şeylerle
  hiçbir alışverişi olmadığına göre bu benzetmenin doğruluğuna nasıl
  güvenebilirler? Nasıl ki Sokrates'i tanımamış olan biri, resmini
  görünce ona benzeyip benzemediğini söyleyemez.

  Yine de görüntülerden bir yargıya varmak istiyorum diyelim: Bunu
  bütün görüntülere dayanarak yapmamız olanaksız; çünkü deneyerek
  görmüşüzdür ki görüntüler başkalıkları ve tutarsızlıklarıyla birbirini
  engellemektedirler. Kimi seçme görüntülerle ötekileri ayarlayalım
  desek, seçtiğimiz görüntüyü bir başka seçmeyle ayarlamak gerekir,
  onu da bir başkasıyla ve sonu gelmez bunun da. Son olarak şu da var
  ki, sürekli hiçbir ölümlü var oluş yok, ne bizim ne de nesnelerin
  varlığında. Biz de, düşüncemiz de, her şey de durmadan akmakta,
  yuvarlanmaktayız.

  Düşünce de, düşünülen şey de durmadan devinip değişmekte olduğu
  için birinden ötekine şaşmaz hiçbir ilişki kurulmaz. Varlıkla aramızda
  hiçbir ulaşma yok; çünkü her insan her zaman doğmakla ölmek
  arasındadır; kendinden verebildiği dumanlı bir görüntü, bir gölge ve
  kaypak, cılız bir yorumdur. Düşüncenize kendi varlığını yakalatmaya
  kalkacak olursanız, suyu avuçlamaktan başka bir şey olmaz
  yapabileceğiniz; çünkü yaratılıştan her yana akan bir şeyi ne kadar
  sarıp sıksanız, yakalamak, avucunuza almak istediğiniz o ölçüde
  yitireceksiniz. Her şey bir değişmeden ötekine geçmek zorunda
  olduğu için gerçek bir kalgınlık arayan akıl, kalan, duran hiçbir şey
  bulamayarak yaya kalır çünkü her şey ya var olmak üzeredir ve henüz
  hiç de var değildir, ya da daha doğmadan ölmeye başlamaktadır.
  Platon der ki bedenler doğar, ama var olmazlar. Ona kalırsa
  Homeros'un Okyanus'u tanrıların babası, Thetis'i de anası yapması
  bize her şeyin durmadan dalgalanıp akmakta, renkten renge girip
  değişmekte olduğunu anlatmak içindir. Kendinden önceki bütün
  filozofların da bu kanıda olduğunu söyler yalnız Parmenides
  büyük bir güç saydığı devinimin nesnelerde olamayacağını
  söylüyormuş. Pytagoras'a göre madde akıcı ve geçicidir. Stoacılara
  göre şimdiki zaman yoktu; şimdi dediğimiz, geçmişle geleceğin
  bağlantısı, bileşimidir. Herakleitos'a göre, hiçbir insan aynı ırmakta iki
  kez yıkanmamıştır. Epikharmos'a göre, geçmişte borç almış olan şimdi
  borçlu değildir geceden sabah yemeğine çağırılmış biri bugün davetsiz
  gelir yemeğe, çünkü çağıran ve çağrılan aynı adamlar değildirler artık,
  başka birer adam olmuşlardır. Ölümlü bir nesne iki kez aynı halde
  bulunamaz; çünkü farkedilmez anlık bir değişmeyle bir dağılır, bir
  toplanır bir gider bir gelir. Öyle ki, doğmaya başlayan şey hiçbir
  zaman tam bir varlığa erişemez; çünkü bu doğuş zaten hiç bitmez, bir
  sona varır gibi durmaz, tohum halinden başka hallere, bir o yana bir
  bu yana doğru hep değişir durur. İnsan tohumu ana karnında biçimsiz
  bir meyve olur önce; sonra çocuk biçimini alır karından çıkınca
  memelik bebek olur sonra bir küçük oğlandır, sonra bir delikanlı,
  sonra olgun, sonra yaşlı bir insan, sonra çökmüş bir ihtiyar. Öyle ki
  yaş ve ona bağlı oluş hep bir önceki durumu bozup dağıtarak yürür:

  Mutat enim mundi naturam totius aetas,

  Ex alioque alius status'excipere omnia debet, Nec manet ulla sui
  similis res: omnia migrant, Omni commutat natura et vetera cogit.
  (Lucretius)

  Zaman değiştirir özünü her şeyin; Bir durumundan bir başka durum
  çıkar hep; Benzerlik kalmaz biçimden biçime; Doğa zorlar her şeyi
  başkalaşmaya. Öyleyken biz insanlar ölümün her türlüsünden
  budalaca korkarız:

  Ölüm çok geçirdiğimiz, durmadan geçirmekte olduğumuz bir
  durumdur. Herakleitos'un dediği gibi ateşin ölümü havanın doğuşu,
  havanın ölümü suyun doğuşu olduktan başka bu durmadan doğup
  ölmeleri kendimizde daha açıkça görebiliriz. İhtiyarlık gelince olgun
  yaş ölür gider; gençlik olgun yaşta biter, çocukluk gençlikte, ilk yaş
  çocuklukta, kaldı ki dünkü gün bugün ölmüştür, bugün de yarın ölmüş
  olacak (Kitap 2, bölüm 12)

  Cimriliği yaratan yoksulluk değil zenginliktir daha çok. (Kitap 1,
  bölüm 14)
  --->: Montaigne - Denemeler frmacil beşinci 5 sayfa --->: Montaigne - Denemeler

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSAN VE AKIL

  Yine kendime döneyim: Kendimde değer verdiğim tek şey, hiç
  kimsenin kendinde eksik görmediği bir vergidir: Kendi aklımı
  beğenmekle her insanın, her gün yaptığını yapmış oluyorum. Kim
  kendini akılsız sayabilir?

  İnsanın kendini akılsız sayması mantıkça da mümkün değildir. Öyle
  bir sakatlık ki bu, onu kendinde gören, kendinde görmüyor demektir.
  Öyle bir illet ki bu, devası yoktur; ama hastanın gözü kendine çevrilip
  de bu illeti gördü mü illet dağılıverir güneşin sisleri dağıtması gibi. Bu
  konuda insanın kendini kötülemesi, temize çıkarması, kendini kusurlu
  görmesi bütün kusurlarından yakınmasıdır. En zavallı, en allahlık
  insanlar bile akıldan yana paylarına razıdırlar. Başkalarında bizden
  daha fazla yiğitlik, beden gücü, deneyim, yetenek, güzellik görebiliriz;
  ama akıl üstünlüğünü kimseye vermeyiz.

  Başkalarında doğru düşünceler gördük mü bunları, şöyle bir
  düşünmekle biz de bulabilirdik sanırız. Başkalarının eserlerinde
  gördüğümüz bilgiyi, sanatı ve daha başka değerleri bizimkilerden
  üstün tutabiliriz; ama düpedüz düşüncenin bulduklarına kendi
  düşüncemizle de pekala varabileceğimize inanırız; onların
  büyüklüğünü ve zorluğunu bir türlü göremeyiz, meğer ki bu
  düşünceler bizden ölçülmez bir uzaklıkta olsun. Onun için benim
  yazdıklarımın pek tutulacağını, övüleceğini ummuyorum; bu çeşit
  yazarların ünü az olur.

  Hem sonra kimin için yazıyoruz? Kitaplar arasında yaşayanlar,
  bilginler, bilginlikten başka bir değer tanımazlar insan düşüncesinin,
  bilgi toplamak, güzel yazmaktan başka bir yolda ilerleyebileceğini
  kabul etmezler: Scipiolar'ı birbirine karıştırdıysanız, artık
  söyleyeceğiniz sözlerin nasıl bir değeri olabilir? Onlara göre
  Aristoteles'i bilmeyen kendini de bilmiyor demektir. Basit ruhlu
  bilgisiz insanlarsa kendilerini aşan ince bir sözün değerini ve önemini
  görmezler. Dünyayı dolduran da bu iki çeşit insandır. Sizin dilinizden
  anlayacak üçüncü bölüğe, ruhları kendiliğinden düzenli ve güçlü
  insanlara gelince, onlar o kadar azdır ki aramızda adları sanları bile
  duyulmaz. Onlara kendimizi beğendirmeye çalışmakta fazla bir kar da
  yoktur.

  Doğanın insanlara en adilce dağıttığı nimet akıldır derler. Çünkü hiç
  kimse akıl payından şikayetçi değildir. Nasıl olsun? Aklını
  beğenmemesi için aklından ötesini görebilmesi gerekir. Ben
  düşüncelerimin doğru olduğunu sanıyorum: Ama öyle sanmayan kim
  var? Aklımın sakat olmadığına benim bulduğum en iyi tanıt kendime
  az değer verişimdir. Sakat olsaydı kendime beslediğim sevgi onu
  kolayca aldatabilirdi; çünkü ben kendimi öyle seviyorum ki; sevgimi
  bir türlü kendimden dışarıya çıkaramıyorum. Herkes sevgisini bir sürü
  dosta, tanıdığa dağıtırken, ben kendi içimin rahatından, kendi
  varlığımdan başka şeye bağlanamıyorum. Başka şeylere bağlanışım
  kendi isteğimle, bile değildir.

  Mihi nempe valere et vivere doctus. (Persius)

  Sağlıklı olmak ve yaşamak, işte benim bütün bilgim. Böyle iken,
  düşüncemin kendi yetersizliğini yüzüne vurmaktan hiç geri kalmadım.
  Gerçekten düşüncemin en çok üstünde durduğu şeylerden biri de
  budur. Herkesin gözü dışardadır ben gözümü içime çevirir, içime
  diker, içimde gezdiririm. Herkes önüne bakar, ben içime bakarım:

  Benim işim gücüm kendimledir. Hep kendimi seyreder, kendimi
  yoklar, kendimi tadarım. Herkes kendinden başka şeylerin peşindedir
  hep kendisinin ötesine gitmek sevdasındadır.

  Nemo in sese tentat descendere. (Persius)

  Kimse kendi içine inmeye çalışmaz. (Kitap 2, bölüm 17)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖLÇÜ

  İnsan elinde ne illet var ki, dokunduğunu değiştiriyor
  kendiliğinden iyi ve güzel olan şeyleri bozuyor. İyi olmak arzusu
  bazen öyle azgın bir tutku oluyor ki, iyi olalım derken kötü oluyoruz.
  Bazıları der ki, iyinin aşırısı olmaz, çünkü aşırı oldu mu zaten iyi değil
  demektir. Sözcüklerle oynamak diyeceği gelir insanın buna.

  Felsefenin böyle ince oyunları vardır. İnsan iyiyi severken de, doğru
  bir işi yaparken de pekala aşırılığa düşebilir. Tanrının dediği de budur:
  Gereğinden fazla uslu olmayın, uslu olmanın da bir haddi vardır.

  Okunu hedeften öteye atan okçu, okunu hedefe ulaştırmayan okçudan
  daha başarılı sayılmaz. İnsanın gözü karanlıkta da iyi görmez, fazla
  ışıkta da. Platon'da Kallikles der ki, felsefenin fazlası zarardır. Felsefe
  bir kerteye kadar iyidir, hoştur yararlı olduğu kerteyi aşacak kadar
  derinlere gidersek çileden çıkar, kötüleşiriz; herkesin inandığı, uyduğu
  şeyleri küçümseriz; herkesle doğru dürüst konuşmaya, herkes gibi
  dünyadan zevk almaya düşman oluruz; kimseyi yönetemeyecek,
  başkalarına da kendimize de hayrımız dokunmayacak bir hale geliriz;
  boş yere şunun bunun sillesini yeriz.

  Kallikles doğru söylüyor çünkü felsefenin fazlası bizim gerçek
  duygularımızı körletir gereksiz bir inceleme ile bizi doğanın güzel ve
  rahat yolundan çıkarır. (Kitap 2, bölüm 30)

  Düşüncede saplantı ve azgınlık en açık ahmaklık belirtisidir. Canlılar
  arasında eşekten daha kendinden emin, daha vurdumduymaz, daha
  içine kapalı, daha ciddi, daha ağırbaşlı olanı var mıdır? (Kitap 3, bölüm 8)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  TARTIŞMALAR

  Azgın tartışmalar da keşke, diğer söz suçları gibi ceza görselerdi.
  Hep öfkenin alıp götürdüğü bu düşünce çarpışmalarında insanın
  etmediği kötülük kalmaz. İlkin düşüncelere çatarız, sonra da insanlara.
  Tartışmada esas, karşımızdakinin düşüncesini çürütmek olduğu,
  herkes çürütüp çürütüldüğü için, tartışmanın sonunda olan şey
  gerçekten büsbütün uzaklaşmaktadır. Onun için Platon, Devlet'inde
  akılca ve ruhça zayıf olanlara tartışmayı yasak etmiştir. Doğru dürüst
  adım atıp yürümesini bilmeyen bir insanla gerçeği aramaya çıkmanın
  anlamı var mı? Aradığımız şeyi bırakıp onu nasıl bir yoldan
  arayacağımızı düşünürsek ondan hiç de uzaklaşmış olmayız. Ama yol
  derken softaların ve allamelerin yollarını değil, sağduyumuzla
  bulduğumuz doğal yolları kastediyorum. Tartışma ile neye varılabilir?
  Biri doğuya gider, biri batıya; yolda rastladıkları ayrıntılara saplanır
  ve konudan ayrılırlar. Bir saat cenkleştikten sonra neyi aradıklarını
  bilmez olurlar: Kimi konunun üstüne çıkmış, kimi altına inmiş, kimi
  de kenarında kalmıştır. Kimi bir sözcüğe, bir benzerliğe takılır
  kimi, söylenene kulak bile vermeden bir şeyi tutturur ve yalnız
  kendi söylediklerini dinler başka biri de, kendine güvenemediği için
  her şeyden kaçınır, hiçbir düşünceyi kabul etmez, ta başından her şeyi
  karıştırır, yahut da söz kızışınca, büsbütün susar ve bir daha ağzını
  açmaz; bilgisizliğini küskünlüğünün altında saklar, mağrur bir
  küçümseme ya da budalaca bir alçakgönülle tartışmadan kaçar. Bazısı
  yalnız saldırmasını bilir, kendini korumak umurunda değildir; bazısı
  da yalnız sesinin ve ciğerlerinin gücüne dayanır. Bakarsınız birisi tutar
  kendine karşı dönüverir; başka biri kalkar önsözlerle, yersiz
  hikayelerle kafa şişirir. Kimi vardır, sıkıştığını görünce karşısındakini
  susturup kaçırmak için düpedüz sövüp saymaya başlar ve bir Alman
  kavgası çıkarmaya çalışır. Başka bir türlüsü de vardır, konuya hiç
  bakmadan sizi bir sürü mantık çemberleriyle, diyalektik oyunlarıyla
  kuşatıp boğmaya savaşır. (Kitap 3, bölüm 8)

  Bütün toptancı yargılar çürük ve tehlikelidir. (Kitap 3, bölüm 8)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  GERÇEK NEDENLER

  Kolayca doğrulanabilir ki, büyük yazarlar, olayların nedenleri üstüne
  yazarken, yalnız en doğru bildikleriyle yetinmez, bir ince buluş, bir
  güzellik getirmek koşuluyla, inanmadıklarını da yazarlar. Bir şeyi
  ustaca söylediler mi, yeterince doğru ve yararlı söz etmiş olurlar. Asıl
  neden hangisidir, kesinlikle bilemeyiz; birkaçını biraraya getirir
  bakarız, doğru olan bunlardan biri midir diye:

  Namque unam dicere causam

  Non satis est, verum plures unde una tamen sit. (Lucretius)

  Bir tek neden göstermek yetmez; Birkaçını vermeli, bir teki doğru da
  olsa.

  Hapşıranlara sağlık dilemek adetinin nereden geldiğini
  sorar mısınız bana? Biz insanlar üç türlü yel çıkarırız: Altımızdan
  çıkan pek pistir, ağzımızdan çıkan bir oburluk belirtisi sayılır
  üçüncüsü hapşırmadır, baştan geldiği ve ayıp yanı olmadığı için hoş
  yüzle karşılarız onu böyle. Gülmeyin bu ince buluşa: Aristoteles'indir
  derler.

  Plutarkhos'ta okudum sanıyorum: Tanıdığım bütün yazarlar arasında
  sanatı doğaya, düşünceyi bilime en iyi katmış olanıdır Plutarkhos.
  Deniz yolcularındaki mide bulanmasının nedeni üstünde dururken
  bunun korkudan ileri geldiğini, korkunun böyle bir sonuç
  verebileceğine kanıtlar olduğunu söylüyordu. Deniz beni de pek tutar,
  ama bunun bende korkudan gelmediğini biliyorum; akıl yoluyla değil
  deneme yoluyla biliyorum bunu. Başkalarından duyduklarım bir yana,
  hayvanların, özellikle domuzların da başına geliyor, hiçbir tehlikeden
  kuşkulanmadıkları zaman. Bir tanıdığım da şunu anlattı bana:
  Kendisini deniz pek tuttuğu halde, birkaç kez büyük fırtınalarda
  duyduğu korkudan mide bulantısı geçivermiş. Seneca'nın: Tehlikeyi
  düşünemeyecek kadar hastaydım, dediği gibi. Su üstünde hiç
  korktuğum olmamıştır, başka yerlerde de olmadığı gibi: Karşılaştığım
  nice tehlikeler, ölümün ta kendisi bile aklımı başımdan alıp allak
  bullak etmemiştir beni.

  Korku bazen kafasızlıktan gelir, yüreksizlikten de geldiği gibi.
  Karşılaştığım bütün tehlikelerde gözlerim açık, kafam işlek,
  sapasağlam kalmıştır. Kaldı ki bir şeyden kaçınma da yürek ister
  insanda. Korkusuzluk işime yaramıştır eskiden, başka zararları
  yanında, kaçışıma çeki düzen vermek için. Kaçarken ürkeklik
  duymadım diyemem, ama şaşkınlığa, büyük korkulara da kapılmadım.
  Heyecanlıydım, ama aklım başımdan gitmemişti. Büyük ruhlar daha
  da ileri gider, kaçışlarında sakin, telaşsız olmakla kalmaz, gururlarını
  da yitirmezler. Alkibiades, silah arkadaşı Sokrates'in nasıl kaçtığını
  anlatır: Onu, der, ordumuzun arkasında, Lakhes'le birlikte en son
  kaçanlar arasında buldum. Rahatça, korkusuzca, seyrettim onu; çünkü
  altımda iyi bir at vardı; o ise yayaydı ve yaya olarak savaşmıştı. İlk
  gözüme çarpan, Lakhes'den daha temkinli ve kararlı görünmesi oldu.
  Her zamanki gibi meydan okurca yürüyordu. Çevresinde olup
  bitenleri izleyen, ölçüp biçen bakışları güvenli ve düzenliydi. Bir
  dostlara bir düşmanlara bakarken, dostları yüreklendirmek,
  düşmanlara da, üstüne gelecek olana kanını pahalıya ödeteceğini
  anlatmak ister gibiydi. Kurtuldular, çünkü böylelerine pek saldırmaz
  düşman, korkanların ardına düşer.

  Bu büyük komutanın anlattığı, bizim de her gün yaşadığımız bir şeyi
  öğretiyor bize: Tehlikelerden kaçınmakta aşırı telaşa düşmek
  kendimizi tehlikenin kucağına atmanın en kestirme yoludur.

  Quo timoris mirıusest, eo minus femıe periculi est. (Titus-Livius)

  Ne kadar az korkarsak o kadar az tehlikedeyiz. (Kitap 3, bölüm 6)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KORKU ÜSTÜNE

  İyi bir doğa uzmanı değilim dedikleri gibi, korkunun bizi hangi
  yollardan etkilediğini pek bilmem; ama pek garip bir tutku olduğu da
  su götürmez. Hekimlerin dediğine göre ondan tez aklımızı başımızdan
  alan hiçbir tutku yoktur. Gerçekten korkudan aklını yitiren çok
  adamlar görmüşümdür. En sağlam kişilerin korku süresince inanılmaz
  şaşkınlık hallerine düştükleri olur. Bilgisiz halkı, korkudan atalarını
  mezardan çıkmış, kefenlere sarılı dolaşır görenleri, cinlerin perilerin
  saldırısına uğrayıp çarpılanları bir yana bırakıyorum, meslekleri gereği
  korkmamaları gereken nice askerlerin korkudan bir koyun sürüsünü
  zırhlar kuşanmış bir alay, sazları, kamışları mızraklı akıncılar, dostları
  düşman, beyaz haçı kızıl haç sandıkları az mı görülmüştür?

  Bourbon Dukası Roma'yı aldığı sırada, Şaint Pierre semtini bekleyen
  bir nöbetçi subay, ilk hücum borularını duyar duymaz öyle; bir
  korkuya kapılıyor ki, elinde alem, bir yıkıntının deliğinden dışarı
  fırlıyor, şehrin içine doğru gittiğini sanarak düşmana doğru üçyüz
  adım kadar koşuyor, neden sonra aklı başına gelip geri dönüyor
  ve aynı delikten içeri giriyor. Bures Kontu bizden Saint-Paul'ü aldığı
  zaman, alemdar subay Julie o kadar ucuz kurtulamıyor: O da korku
  şaşkınlığıyla bir delikten sur dışına çıkınca kuşatanlar paramparça
  ediyor kendisini.

  Aynı kuşatmada bir soylu kişinin yüreği korkudan öylesine sıkışıp
  duruveriyor ki, yarasız beresiz sur hendeğine düşüp ölüyor. Aynı
  korku bazen bütün bir kalabalığı sarar. Germanicus'un Almanlar'la bir
  karşılaşmasında iki büyük alay korkudan birbirinin tam tersi iki yöne
  kaçışıyorlar.

  Korku kimi zaman topuklarımıza kanat takar, kimi zaman da
  ayaklarımızı yere çiviler. İmparator Theophilus'un başına geldiği gibi:
  Agarenler'e karşı yitirdiği bir savaşta şaşkınlıktan dona kalıp bir türlü
  kaçamıyormuş; sonunda ordu komutanlarından biri gelip derin bir
  uykudan uyandırır gibi sarsmış onu: Ardımdan gelmezseniz, demiş
  öldürürüm sizi; çünkü canınızı yitirmeniz, esir düşüp İmparatorluğu
  yitirmenizden daha iyidir.

  Korkunun gücü son haddine şöyle varır ki, ödev, ve onur yerinde
  elimizden aldığı yiğitliği kendi buyruğunda gösterir bize. Romalıların
  Annibal'a karşı Sempronius komutasında ilk meydan savaşını
  yitirdikleri sırada, on bin kişilik bir piyade tümeni korkudan kaçacak
  delik arayıp bulamazken düşmanın en güçlü kanadı üstüne şaşkınca
  yürümüş ve görülmedik bir gayretle yarmayı başararak bir sürü
  Kartacalı'yı öldürmüşler, onurlu bir zaferle elde edeceklerini yüz
  karası bir kaçışla elde etmişler.

  En çok korktuğum şeyin korku olması bundandır. Bütün belalardan
  daha belalı bir yanı vardır korkunun Savaşın bir döneminde bir hayli
  hırpalanmış, yara bere içinde kalmış askerleri ertesi gün yeniden
  düşmanın üstüne yürütebilir, ama içlerine korku düşmüş askerleri
  önlerine bile baktıramazsınız. Mallarını yitirmek, sürülmek, köle
  olmak korkusuna kapılanlar, yemelerinden, içmelerinden,
  uykularından olup sürekli bir telaş içinde yaşarlar.

  Oysa yoksullar, haydutlar, köleler çoğu zaman daha keyifli yaşarlar.
  Korkudan kendilerini asan, boğulan, uçurumlara atlayan nice insanlar
  da gösteriyor ki bize korku ölümden daha amansız, daha dayanılmaz
  bir beladır.

  Eski Yunanlıların bildiği bir başka çeşit korku varmış; bizim
  aklımızın şaşkınlığı dışında bir dürtüden gelirmiş. Toptan bir halkın,
  orduların kapıldığı olurmuş bu korkuya. Kartaca'nın altını üstüne
  getiren böylesi bir korku olmuş. Bağrışıp çağrışmalar gökleri tutmuş;
  bir baskın varmış gibi millet sokaklara dökülmüş, düşmana saldırır
  gibi birbirlerini yaralamış öldürmüşler. Kargaşaya, şamataya
  boğulmuş bütün Kartaca: Sonunda dualar, kurbanlarla tanrıların
  öfkesini yatıştırmışlar da öyle kurtulmuşlar bu beladan. Pan tanrının
  saldığı korku anlamına panik diyorlar buna. (Kitap 1, bölüm 19)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KENDİNE ACINDIRMAK

  Kendimi kaptırmamaya çalıştığım çocukça, yakışıksız bir duyumuz
  vardır. Dertlerimizle dostlarımızı acındırmak, kendimize vah vah
  dedirtmek. Başımıza gelenleri büyütür, şişirir, karşımızdakini
  ağlatmak isteriz, neredeyse.

  Başkalarını kendi dertleri karşısında soğukkanlı gördük mü överiz,
  ama soğukkanlılığı bizim dertlerimize karşı gösterdiler mi darılırız,
  kızarız. Dertlerimizi anlamaları yetmez, yanıp yakınmalarını isteriz.
  Oysaki insan sevincini büyülterek anlatmalı, üzüntülerini kısaltarak.
  Kendini yok yere acındıran gerçekten dertli olunca acınmamayı
  hakeder. Durmadan vahlanan kimse vahlanılmaz olur. Kendini canlı
  iken ölü göstereni, ölü iken canlı görebilir herkes. Öylelerini gördüm
  ki, eş dost kendilerini gürbüz, keyifli görecek diye ödleri kopar,
  iyileşmiş sanılmamak için gülmelerini tutarlardı. Sağlık, kimseyi
  acındırmadığı için, nefret ettikleri bir şey olurdu. İşin tuhafı, bu
  gördüğüm kimseler kadın da değildi. (Kitap 3, bölüm 9)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ALIŞKANLIK

  Bir köylü kadın, bir danayı doğar doğmaz kucağına alıp sevmiş,
  sonra da bunu adet edinmiş, her gün danayı kucağına alıp taşırmış;
  sonunda buna o kadar alışmış ki dana büyüyüp koskoca öküz olduğu
  zaman, onu yine kucağında taşıyabilmiş. Bu hikayeyi kim
  uydurduysa, alışkanlığın ne büyük bir güç olduğunu çok iyi anlatmış
  olacak. Gerçekten alışkanlık pek yaman bir hocadır ve hiç şakası
  yoktur. Yavaş yavaş, sinsi sinsi içimize ilk adımını atar; başlangıçta
  kuzu gibi sevimli, alçak gönüllüdür ama, zamanla, oraya yerleşip
  kökleşti mi, öyle azılı, öyle amansız bir yüz takınır ki kendisine,
  gözlerimizi bile kaldırmaya izin vermez

  Bence en büyük kötülüklerimiz, küçük yaşımızda belirmeye başlar
  ve asıl eğitimimiz bizi emzirip büyütenlerin elindedir. Çocuk bir
  tavuğun boynunu sıkar, kediyi, köpeği oyuncak edip yara bere içinde
  bırakır; anası da ona bakıp eğlenir. Kimi baba da, oğlunun savunmasız
  bir köylüyü, bir uşağı öldüresiye dövdüğünü, bir arkadaşını kurnazca
  ve kahpece aldattığını gördüğü zaman, bunu yiğitlik belirtisi sayarak
  sevinir. Oysa bunlar zalimliğin, zorbalığın, dönekliğin asıl tohumları,
  kökleridir; çocukta filizlenirler, sonra alışkanlığın kucağında,
  alabildiğine büyüyüp gelişirler. Bu kötü yönsemeleri yaşın
  küçüklüğüne ve işin önemsizliğine bakarak hoş görmek tehlikeli bir
  eğitim yoludur. Önce şu bakımdan ki, çocukta doğa egemendir ve
  doğa asıl yeni tomurcuk salarken katıksız ve gürbüzdür; sonra da,
  hırsızlığın çirkinliği, çalınan şeye göre değişmez ki: Ha altın
  çalmışsın, ha bir iğne. «İğne çaldı, ama altın çalmak aklına bile
  gelmez» diyenlere benim diyeceğim şudur: «İğneyi çaldıktan sonra
  niçin altını da çalmasın?» (Kitap 1, bölüm 23)

  Kendimiz sandığımızdan çok daha zenginiz; ama bizi ordan burdan
  alarak, dilenerek yaşamaya alıştırmışlar: Kendimizden çok
  başkalarından yararlanmaya zorlamışlar bizi. (Kitap 3, bölüm 12)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HAYAT VE BİLİM

  Quid fas optare, quid asper

  Utile nummus habet, patriae charisque propinquis Quantum elagiri
  deceat, quem te Deus esse Jussit et humana qua parte locatus es in re,
  Quid sumus, aut quidnam victuri gignimur. (Perstus)

  Neyi özlemeyiz? Neye yarar

  Bunca zahmetle kazanılan para? Nedir adaletin, insanların bizden
  beklediği? Tanrı ne olmamızı istemiş bizim? Neyiz? Neyin peşinde
  koşuyoruz? Bilmek ve bilmemek nedir? Öğrenimin amacı ne
  olmalıdır? Mertlik, tokgözlülük ve doğruluk nedir? İyiye özenmeyle
  açgözlülük, krala bağlılıkla kölelik, özgür yaşamakla keyfine göre
  yaşamak arasında ne farklar vardır? Ölümden, acıdan ve ayıptan ne
  zaman korkulmaz?

  Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem. (Horatius)

  Dertlerden nasıl kurtulmalı dertlere nasıl katlanmalıyız.

  İşte ona (öğrenciye) bunları söyleyeceğiz. Çünkü, insanın zihnine
  dolduracağımız ilk sözler onun ahlakını ve ruhunu yoğuracak, ona
  kendini tanımasını, iyi yaşamasını ve iyi ölmesini öğretecek olan
  sözler olmalıdır.

  Bilimleri öğrenmeye, bizi kölelikten kurtaracak olan bilimlerden
  başlayalım. Nasıl her şeyin işe yarar bir tarafı varsa bütün bilimler de,
  şu veya bu şekilde, hayatımız için yararlı olabilirler ama biz, amacı
  doğrudan doğruya hayat olan bilimi seçelim. Hayatımızın
  bağlantılarını en doğru ve doğal sınırları içinde tutmasını bilseydik
  işimize yarar diye edindiğimiz bilgilerden çoğunun işimize
  yaramadığını görürdük. İşimize yarayan bilimlerin içinde bile atılması
  hayırlı gereksiz şişirmeler, derinlikler vardır. Sokrates'in istediği
  öğretimi yararlı bilgilere yöneltmek daha doğru olur. Sapere aude.

  Incipe: vivendi qui recte prorogat horam Rusticus expectat dum
  defluat amnis; at ille Labitur, et labetur in omne volibilis aevum.
  (Horatius)

  Erdemli olmayı göze al; bu yola gir; İyi yaşamayı sonraya bırakan;
  yolunda bir ırmağa Rastlayıp da akıp geçmesini bekleyen köylüye
  benzer; Irmak hiç durmadan akıp gidecektir.

  Çocuklarımıza kendi dünyalarında önce sekizinci kat göklerdeki
  yıldızların ve devinimlerinin bilimini öğretmek büyük bir saflıktır.
  Anaksimenes, Pythagoras'a şunu yazmış. Gözlerimin önünde ölüm ve
  kölelik dururken yıldızların düzeniyle nasıl uğraşabilirim? (Çünkü o
  sırada İranlılar yurduna karşı savaşa hazırlanıyorlardı.) Herkesin şöyle
  düşünmesi gerekli: Bizi para tutkusu, mevki tutkusu, saygısızlık, geri
  kafalılık içimizde yıkarken gidip de dünyanın dönüşüyle mi uğraşacağım?

  Çocuğa, daha akıllı ve daha iyi olmasına yarayacak şeyleri
  öğrettikten sonra mantığın, fiziğin, geometrinin ne olduğunu anlatırız.
  Böylece kafası işlemeye başladıktan sonra seçeceği bilimin kolayca
  hakkından gelebilir. (Kitap 1, bölüm 26)

  Kadınların süs ve aylaklıklarının bizim alınterimiz ve emeğimizle
  beslenmesi gülünç ve haksız bir şeydir. (Kitap 3, bölüm 9)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YAMYAMLAR ÜSTÜNE

  Aklın kurallarına uyarak barbar diyebiliriz Yamyamlara, ama bize
  benzemiyorlar diye barbar diyemeyiz onlara; çünkü barbarlıktan yana
  onları her bakımdan aşmaktayız. Savaşları soylu ve yiğitçe bu
  insanların. Savaş denilen bu insan hastalığını biz haklı ve güzel
  görebiliriz de onlar niçin görmesinler? Kaldı ki onlarda savaş
  yalnız değer kıskançlığından ve yarışmasından doğuyor. Yeni
  topraklar kazanmak için savaşmıyor bu Yamyamlar; çünkü doğanın
  bereketi onlara her şeyi, çabasız, çilesiz öyle bol bol sağlıyor ki
  topraklarını genişletmenin bir gereği kalmıyor. Henüz doğal isteklerini
  doyurmakla yetindikleri mutlu bir dönemde yaşıyorlar: Bunun
  ötesindeki her şey gereksiz onlar için. Herkes kendi yaşında olanlara
  kardeş, kendinden genç olanlara evlat diyor ve bütün yaşlılar herkesin
  babası sayılıyor. Yaşlılar bütün varlıklarını hiç bölmeden herkese
  birden miras bırakıyorlar; doğanın bütün yaratıklarına verdiği her şey
  böylece herkesin oluyor. Komşuları dağları aşıp kendilerine saldıracak
  olurlarsa ve savaşı kazanırlarsa, zafer, onurdan başka bir şey
  sağlamıyor onlara; değer ve erdem bakımından üstünlüklerini
  göstermiş oluyorlar yalnız. Yenilenlerin malına mülküne ihtiyaçları
  olmadığı için kalkıp yurtlarına dönüyorlar ve orada hiçbir şeyin
  eksikliğini duymadan kendi varlıklarının tadını çıkarmasını,
  onunla yetinmesini biliyorlar. Savaşı berikiler kazanırsa onlar da öyle
  davranıyor. Tutsaklarından bütün istedikleri yenildiklerini kabul
  etmeleri yalnızca; ama yüzyılda bir olsun buna yanaşan çıkmıyor
  sözleri, davranışlarıyla yiğitliklerine en küçük bir toz kondurmaktansa
  ölmeyi yeğ görüyor hepsi. Öldürülüp etlerinin yenilmesini daha
  onurlu sayıyorlar. Tutsakları özgür bırakıyorlar ki, yaşamayı daha tatlı
  bulsunlar; nasıl ölecekleri, ne işkencelere uğrayacakları, nasıl
  parçalanıp yenilecekleri anlatılıyor, bunun için yapılan hazırlıklar
  gösteriliyor kendilerine. Bütün bunlar ağızlarından bir tek gevşek,
  onur kırıcı söz alabilmek, kaçmaya heveslendirip onları korkutmuş,
  dirençlerini kırmış olma üstünlüğünü kazanmak için! Çünkü, iyi
  düşünülürse, gerçek zafer budur aslında:

  victoria nulla est

  Quam quae confessos animo quo que subjuga hostes. (Claudianus)

  Zafer zafer değildir

  Yenilen düşman yenilgiyi kabul etmedikçe.

  Pek yaman savaşçı olan Macarlar düşmanlarına aman dedirttiler mi
  daha ilerisine gitmezlermiş. Canlarına kıymadan, baç istemeden
  bırakır çok çok bir daha kendilerine karşı savaşmayacaklarına söz
  verdirirlermiş.

  Düşmanlarımıza karşı kazandığımız üstünlüklerin birçoğu
  kendimizin olmayan eğreti üstünlüklerdir. Kol bacak sağlamlığı
  yiğitliğin değil hamallığın şanındandır gürbüzlük cansız, bedensel bir
  değerdir; düşmanımızı şaşırtmak, güneşin ışığıyla gözlerini
  kamaştırmak bir talih işidir eskrimde üstünlük korkak ve değersiz bir
  adamın da elde edebileceği bir ustalık, bir bilgidir. Her insanın ölçüsü,
  değeri yüreğinde, istemindedir asıl. Yiğitlik, kolun bacağın değil,
  yüreğin, ruhun sağlamlığındadır atımızın, silahlarımızın değerinde
  değil, kendi değerimizdedir. Yüreği yılmadan düşen dizleri üstünde
  savaşır, der Seneka. Ölüm tehlikesi karşısında kılı kıpırdamayan, can
  verirken düşmanına yiğitçe yukarıdan bakan bize değil talihe alt
  olmuştur yenilmiş değil öldürülmüştür.

  En yiğit kişiler en mutsuz insanlardır kimi zaman Biz yine
  hikayemize dönelim: Bu tutsak yamyamlar bütün korkutmalar
  karşısında aman dilemek şöyle dursun, iki üç aylık bekleme sırasında
  güleryüzle dolaşıyorlar düşmanlarını, yapacaklarını bir an önce
  yapmaya kışkırtıyorlar; meydan okuyor, küfür ediyorlar onlara,
  korkaklıklarından, yitirdikleri savaşlardan sözediyorlar. Bir tutsağın
  söylediği türkü var bende; şöyle sözler ediyor içinde: Gelin hepiniz
  yiğitçe, toplanın yiyin beni; yiyecek olduğunuz kendi babalarınız,
  atalarınızdır, çünkü onların etleriyle beslendi bu bedenim benim.
  Bu pazılar, bu et, bu damarlar sizin, zavallı budalalar; atalarınızın
  özünü görmüyor musunuz onlarda? Tadına bakın, kendi etinizin tadını
  bulacaksınız onlarda

  Bu yamyamlardan üçü, bizim düşkünlüklerimizi öğrenmenin rahatlık
  ve mutluluklarını ne ölçüde kaçıracağını, yenilik hevesiyle kendi
  güzelim göklerini bırakıp bizimkilerin altına gelerek bizimle ilişki
  kurmanın başlarına neler getireceğini, bugün bir hayli ilerlemiş
  olduğunu sandığım yıkılışlarını bilmeyerek Fransa'nın Rouen şehrine
  gelmişlerdi; rahmetli kral Charles da oradaydı o zaman. Kral uzun
  uzun konuştu onlarla. Yaşayışımız, zenginliğimiz, güzel bir kent
  örneğimiz gösterildi. Sonra bizimkilerden biri ne düşündüklerini, en
  çok neyi beğendiklerini sordu. Üç şey söylediler; üçüncüsünü ne yazık
  ki unutmuşum. En başta şaştıkları şey sakallı, güçlü kuvvetli, silahlı
  bir sürü adamın çocuk yaşındaki bir krala bekçilik, uşaklık ettikleri,
  niçin bunlardan birinin kral seçilmediği olmuş. İkincisi, kendi
  dillerinde bir tek bedenin eli kolu, parçaları birbirinin yarısı olarak
  anlatılan insanlardan kimilerinin neden bolluk, rahatlık içinde keyif
  sürüp de birçoklarının dilenciler gibi kapılarda, açlık ve perişanlık
  içinde yaşadıkları olmuş. Nasıl oluyor da demişler, bu yoksul yarımlar
  böylesi bir haksızlığa katlanıyor, öteki yarımların boğazlarına
  sarılmıyor, evlerini ateşe vermiyorlar! (Kitap 1, bölüm 31)

+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 2345678 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne denemeleri,  denemeler montaigne,  montaignein denemeleri,  montaigneden denemeler,  montaıgne denemeler