+ Yorum Gönder
6. Sayfa BirinciBirinci ... 345678 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler

  BİRİNE YARAR ÖTEKİNE ZARAR

  Atinalı Demades, cenaze törenleri için gerekli şeyleri satan bir
  hemşerisini, bu işten fazla kazanç beklediğini, bu kazancın da ancak
  birçok insanın ölümünden gelebileceğini ileri sürerek mahkum etmiş.
  Haklı bir yargı denemez buna; çünkü hiçbir kazanç başkasına zarar
  vermeden sağlanamaz, öyle olunca da her çeşit kazancı mahkum
  etmek gerekir.

  Tüccar, gençliğin sefahata düşmesinden kar sağlar, çiftçi buğdayın
  pahalanmasından, mimar evlerin yıkılmasından, hukukçu insanların
  davalı, kavgalı olmasından; din adamlarının şan, onur ve görevleri bile
  bizim ölümümüze ve kötülüklerimize dayanır. Yunanlı komedya şairi
  Fhilemon, hiçbir hekim, dostlarının bile sağlığından hoşlanmaz,
  dermiş, hiçbir asker de yurdundaki barıştan. Daha da kötüsü, herkes
  içini yoklasa görür ki gizli dileklerimizin birçoğu başkasının zararına
  doğar ve beslenir.

  Öyle sanıyorum ki düşündükçe doğanın genel düzeni hiç şaşmıyor
  böyle olmaktan: Çünkü fizikçilerin dediğine göre, her şeyin doğması,
  beslenmesi, çoğalması, başka bir şeyin bozulup çürümesi oluyor:

  Nam quodcunque mutatum finibus exit, Contineuo hoc mors est
  illius quod fuit ante. (Lucretius)

  Bir varlık biçim ve nitelik değiştirdi mi O anda yok olur biraz önce
  var olan. (Kitap 1, bölüm 22)
  --->: Montaigne - Denemeler frmacil altıncı 6 sayfa --->: Montaigne - Denemeler

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  AKIL ERDİREMEDİĞİMİZ GERÇEKLER

  Kolayca inanma ve inandırılmayı saflığa ve bilgisizliğe vermekte
  haksız değiliz her zaman. Şöyle bir şey öğrendiğimi sanıyorum
  eskiden: İnanç ruhumuza bastırılan bir damga gibidir; ruh ne kadar
  yumuşak olur, ne kadar az karşı koyarsa, ona bir şeyi mühürlemek o
  kadar kolay olur. Hele ruh bomboş ve darasız olursa, ilk inandırmanın
  ağırlığı altında daha da kolaylıkla eziliverir. Onun için, çocuklar,
  bilgisizler, kadınlar ve hastalar kulaktan doldurulup yürütülmeye daha
  elverişlidirler.

  Evet, ama, öbür yandan da, bize olağan gelmeyen her şeyi
  olmaz diye hor görüp çöpe atmak da budalaca bir böbürlenmedir.
  Kendilerini herkesten üstün kafalı sayanlarda hep görürüz bunu.
  Eskiden ben de düşerdim buna: Hortlaklardan, gelecek üstüne
  kerametlerden, büyülerden, yutmadığım daha başka şeylerden söz
  edildi mi, bu saçmalıklara inandırılan zavallı halka acırdım. Bugün
  görüyorum ki kendim de acınacak haldeymişim o zaman: Sonradan
  gördüklerimle ilk inançlarımı değiştirmiş, ya da böyle şeylere
  sonradan merak salmış değilim; ama aklım sonradan öğretti ki bana,
  her hangi bir şey için yekten olmaz diye kesip atmak kendimizde
  tanrının ve doğa anamızın isteyip yapabilecekleri her şeyin sınırlarına
  varan bir kafa üstünlüğü görmek olur. Olabilecek şeylerin hepsini
  kendi yetenek ve göreneklerimize bağlamaktan daha büyük bir
  çılgınlık olamaz dünyada. Aklımızın eremediği her şeye masal,
  mucize deyip gerçek dışı sayarsak, az şey mi görüyorsunuz
  her gün aklımızın ermediği? Bir düşünelim, ne sisler arasından
  ne emeklerle elimizin altındaki şeylerden birçoğunun bilgisine
  ulaştırıyorlar bizi. O zaman anlarız ki bize acayip gelmeleri onları
  bildiğimizden değil alışkanlığımızdan geliyor daha çok.

  Jam nemo, fessus satiate videndi, Suspicere in caeli dignatur lucida
  templa. (Lucretius)

  Gözleri doymuş olduğu için şaşmıyor kimse Başının üstündeki ışık
  tapınaklarına.

  Nice alıştığımız şeyleri bize yeniden gösterseler, en olmayacak
  şeylerden daha garip gelecektir bize onlar.

  Si nunc primum mortalibus adsint

  Ex improviso, ceu sint objecta repente,

  Nil magis his rebus poterat mirabile dici.

  Aut minus ante quod auderent fore credere gentes. (Lucretius)

  Bugün birden gözlerimiz önüne gelseler

  Varlıkları fışkırıverse karşımızda

  Bizi en çok şaşırtacak onlar olur

  Bütün bildiklerimize aykırı görünürler.

  Hiç ırmak görmemiş biri ilk kez bir ırmak gördüğünde
  deniz sanmış onu. Bizim en büyük bildiğimiz şeyleri, doğanın o
  konudaki son sınırları sayarız:

  Scilicet et fluvius, qui non est maximus, el est

  Qul non ante aliquem majorem vidit, et ingens

  Arbor homoque videtur; et omnia de genere omni

  Maxima quae vidit quisque, haec ingentia fingit. (Lucretius)

  Böylece, bir ırmak büyük olmasın isterse

  Daha büyüğünü bilmeyene büyük gelir;

  Bir ağaç, bir insan da öyle. Her şeyde,

  En büyük gördüğümüzü devleştiririz.

  Conseutudine oculorum assuescunt animi, neque admirantur, neque
  requirunt rationes earum quas semper vident. (Cicero)

  Gözlerin alışkanlığıyla kafalar da her şeye alışır; her an görmekte
  olduğumuz şeylere şaşmayız, nedenlerini aramayız onların.

  Gördüğümüz şeylerin yeniliği, büyüklüğünden çok şaşırtır ve
  nedenlerini aramaya iter bizi.

  Doğanın sonsuz gücü karşısında daha saygılı olmamız,
  bilgisizliğimizi, yetersizliğimizi bilmemiz gerekir. İnanılır kişilerin
  söylediğince olmayacak şeyler duyuyoruz; bunlara inanmasak bile
  kesip atmamalıyız; çünkü olmaz deyip geçmez, olabilecek şeylerin
  nereye varabileceklerini bildiğimizi ileri sürmek olur haddimizi
  bilmeden. Olmayacakla alışılmadık arasında, doğanın akış düzenine
  aykırı olana insanların ortak inançlarına aykırı olan arasındaki ayrılığı
  iyi kavrarsak, bir şeye inanmakta da, inanmamakta da, haddimizi
  bilecek olursak, Chilon'un kuralına uymuş oluruz: hiçbir şeyde aşırı
  gitme yok. (Kitap 1, bölüm 18)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  BABALAR VE ÇOCUKLAR

  Çocukların babalarına karşı duydukları, saygıdır daha çok.
  Duygu düşünce alışverişleriyle beslenen dostluk onlar arasında
  kurulamaz; dünyaları çok ayrıdır çünkü, üstelik doğal ödevleri de
  örseler bu dostluk. Babalar bütün gizli düşüncelerini çocuklarına
  açamazlar, yakışıksız bir sırdaşlık yaratmamak için; dostluğun baş
  görevlerinden biri olan uyarmalar, akıl vermeler de çocukların
  babalarına yapabilecekleri şeyler değildir. Kimi uluslarda çocukların
  babaları, kiminde de babaların çocukları öldürmeleri adetmiş,
  birbirlerine çıkarabildikleri zorlukları önlemek için, doğal olarak
  birinin varlığı ötekinin yıkımına bağlı olduğu için. Babalarla çocuklar
  arasındaki doğal bağları hor gören filozoflar da çıkmıştır Aristippos
  bunlardan biridir. Kendisinden çıkmış olan çocuklarını nasıl olup da
  sevmediği söylenince tükürmüş Aristippos ve demiş ki: Bu tükürük de
  benden çıktı; bitler, kurtlar da çıkıyor benden! Plutarkhos'un
  kardeşiyle barıştırmak istediği biri de şöyle der: Aynı delikten çıktık
  diye kardeşimin büyük önemi olamaz benim için

  Babayla oğul apayrı mizaçlarda olabilirler, kardeşler de öyle.
  Oğlum olur, akrabam olur, ama belalı, kötü, budala herifin biri de
  olabilir. Hem sonra, yasaların ve doğal zorunluluğun bize buyurduğu
  dostluklarda seçme ve isteme özgürlüğümüz azalıyor. Oysa bu
  özgürlük sevgi ve dostluk kadar bizim diyebileceğimiz başka hiçbir
  şey yaratamaz. (Kitap 1, bölüm 28)

  Her inanç kendini can pahasına benimsetecek kadar güçlü olabiliyor.
  (Kitap 1, bölüm 14)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DİZGİNSİZ TUTKULAR

  Başkaları için yaşamayan kendi için de yaşayamaz:

  Qui sibi amicus est

  Scito hunc amicum omnibus esse (Seneka)

  Kendine dost olan

  Bilin ki herkese de dosttur.

  Ama baş görevimiz kendimizi gereğince yönetmektir onun için
  dünyadayız. Kendisi iyi yaşamasını unutan ve başkalarını iyi
  yaşamaya zorlamak, alıştırmakla ödevini yaptığını sanan bir budaladır
  onun gibi, başkasına hizmet için kendi dürüst ve sevinçli yaşamasını
  bırakan da kötü, olumsuz bir yola girmiş olur bence.

  Toplum için yüklendiğimiz görevlerde dikkatimizi, adımlarımızı,
  sözlerimizi, alınterimizi, gerekirse kanımızı esirgememeliyiz:

  Nun ipse pro charis amicis Aut Patria timidus perire (Horatius)

  Hazırım canımı vermeye Dostlarım ve yurdum için. Ama geçici,
  raslantıya bağlı olan bu görevlerde kafamız rahatını, sağlığını
  yitirmemeli; eylemsiz değil, ama öfkesiz, tutkusuz kalmalıdır.
  Ruhumuz eylemlerde pek çaba harcamaz, uykuda bile eylemler
  içindedir hiç yorulmadan. Ama onu coşturmada ölçülü
  davranmaktayız, çünkü beden üstüne yükleneni nasılsa öyle taşır; ama
  ruh yüklendiğini çoğu kez kendi zararına büyütüp ağırlaştırır, dilediği
  ölçüyü verir ona. İnsanlar aynı şeyleri ayrı çabalarla, değişik irade
  gerginliğiyle yaparlar.

  Ruh bedene, beden ruha ayak uydurmayabilir. Nice insanlar savaşı
  hiç umursamadan savaşlara girerler her gün, ölümü göze alarak
  katıldıkları savaşı yitirmek uykularını bile kaçırmaz. Öte yandan
  başka bir insan evinde, atılamayacağı tehlikelerden uzakta, savaşın
  sonucunu canı ağzında merak eder, savaşa kanını canını koyan
  askerden daha fazla ruh çabası harcar. Ben toplum işlerine katılırken
  kendimden tırnak boyu uzaklaşmamasını, kendimi, kendimden
  geçmeden, başkasına vermesini bildim.

  Taşkın ve azgın bir tutku giriştiğimiz işe yarardan çok zarar getirir,
  olayların ters gitmesi, gecikmesi karşısında sabırsızlığa sürükler bizi,
  işlerine baktığımız insanlardan soğutur, kuşkulandırır. Bizi avucuna
  alan ve sürükleyen bir işi kendimiz iyi yönetemeyiz hiçbir zaman.

  Mala cuncta ministrat, Impetus. (Seneka)

  Çoşkunluk sarpa sardırır işleri.

  İşe yalnız kafasını ve ustalığını koyan daha rahat yürütür işi.

  Olayların gereklerine göre dilediği gibi dayatır, aşağıdan alır, erteler;
  başarısızlığa uğradığı zaman bozulmaz, yıkılmaz; yeniden işe
  oyulmaya bütün gücüyle hazırdır; ister istemez birçok tedbirsizliklere,
  haksızlıklara düşecektir tutkusunun rüzgarına kapılır gider başından
  büyük işlere girişir ve talih çok yardım etmedikçe pek başarı
  kazanamaz. Filozofi, uğradığımız haksızlıkların öcünü alırken işe
  öfke karıştırmamamızı ister; cezanın daha hafif olması için değil,
  tersine daha etkin olması, daha ağır basması için. Azgınlık ölçümüzü
  tam almaya engel olur çünkü. Öfke gözü karartmakla kalmaz,
  ceza verenin kolunu da yorar. Bu ateş güçlerini uyuşturur, yakar.
  Acele kendi kendisine çelme takar, tökezler ve durur:

  Festinatio tarda est. (Quintus)

  Acele gecikmedir.

  Ipsa se Velocitas implicat. (Seneka)

  Çabukluk kendisini engeller.

  Sık sık gördüğüm örnekleriyle cimrilik de kendi kendisini köstekler;
  ne kadar eli sıkı ne kadar gözü dönmüş olursa o kadar az kazanç
  sağlar. Genel olarak cimriler, biraz cömertlik göstermekle, daha çabuk
  zengin oluyorlar. (Kitap 3, bölüm 10)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DEĞİŞEN DİL VE İNSAN

  Kitabımı az insanlar ve az yıllar için yazıyorum. Uzun ömürlü
  olabilmesi için daha sağlam bir dille yazılması gerekirdi. Bizim
  dilimizin bugüne kadarki sürekli değişmelerine bakılınca, elli yıl sonra
  şimdiki halinde kalacağını kim umabilir? Her gün elimizden kayıp
  gidiyor benim yaşadığım yıllar içinde yarı yarıya değişti. Şimdi artık
  olgunlaştı diyoruz; her çağ kendi dili için öyle der. Hep böyle kaçıp
  değiştiği sürece ben dilimizin bugünkü halinde kalmasını özlemem.
  İyi ve yararlı yazılar onu kendilerine bağlayabilirse bağlar, göreceği
  rağbet de devletimizin kaderine göre değişir. Onun için kitabıma hiç
  çekinmeden kişisel birçok yazılar koyuyorum. Bunlar bugün yaşayan
  insanların işine yaramakla kalır ve orta anlayıştan öte özel bilgileri
  olan kimi insanları ilgilendirir. Gördüğüm birçokları gibi benim
  ardımdan da olur olmaz sözler edilmesini istemiyorum doğrusu: Şöyle
  düşünürdü, böyle yaşardı; şunu ister, bunu istemezdi; ölürken konuşsa
  buna şunu der, şuna bunu verirdi; onu benden iyi tanıyan yoktu, gibi.
  Kitabımda edep kurallarının izin verdiği ölçüde eğilimlerimi,
  sevgilerimi az çok belirtiyorum; bilmek isteyene sözlü olarak daha da
  serbestçe ve içtenlikle açıklıyorum duyup düşündüklerimi. Ama
  bakmasını bilen bu anılarımda her şeyi söylediğimi, gösterdiğimi
  görür.

  Yazıya dökemediğimi parmağımla gösteriyorum burada:

  Verum animo satis haec vestigia parva sagaci

  Sunt, per quae possis congnossere caetera tute. (Lucretius)

  Görenlere kısacık göstermeler yeter

  Üst tarafını kendin bulabilirsin.

  İstenecek, aranıp bulunacak hiçbir şey bırakmıyorum kendimden.
  Sözüm edilecekse, doğru dürüst, gerçeğe uygun edilmesini istiyorum.
  Övmek için de olsa beni olduğumdan başka türlü göstermek isteyeni
  yalanlamak için öbür dünyadan seve seve kalkar gelirim.

  Yaşayanlardan bile olmadıkları gibi söz edildiğini görmekteyim.
  Yitirdiğim bir dostumu (La Boetie) var gücümle desteklemeseydim,
  bin bir türlü suret biçeceklerdi ona. (Kitap 3, bölüm 9)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSANLAR VE HAYVANLAR

  Hayvanlar arasında eni konu bir haberleşme olduğunu açıkça
  görüyoruz; yalnız aynı türden olanlar değil ayrı türden olanlar da
  birbirleriyle anlaşabiliyorlar.

  Et mutae pecudes et denique secla ferarum

  Dissimiles fuerunt voces variasque cluere

  Cum metus aut dolor est, aut cum jam gaudia gliscunt. (Lucretlus)

  Söz bilmez sürüler, vahşi hayvanlar

  Türlü bağrışmalarla anlatırlar

  Duydukları korkuyu, acıyı ya da zevki.

  At köpeğin bir çeşit havlamasından kızgın olduğunu anlar; başka
  türlü bir havlamasıysa, hiç ürkütmez onu. Aralarındaki iş
  ortaklığından anlıyoruz ki sesi olmayan hayvanların bile başka bir
  haberleşme yolları var; hareketleriyle konuşup anlaşıyorlar:

  Non alias longue ratione atque ipsa videtur

  Protrabere ad gestum pueros infantia linguae. (Lucretius)

  Başka türlü değil çocukların da

  Sesle anlatamadıklarını hareketle anlatmaları.

  Neden anlaşamasınlar? Bizim dilsizlerimiz de işaretlerle pekala
  söyleşiyor, tartışıyor, hikayeler anlatıyorlar.

  Öyle alışkın, öyle usta olanlarını gördüm ki, her istediklerini eksiksiz
  anlatabiliyorlar. Aşıklar yalnız gözleriyle neler söylerler birbirine:
  Bozuşur, barışır, yalvarışır, anlaşır, söyleşirler gözleriyle.

  E'i silentio ancor suole Haver perigi e porole. (Tasco)

  Ve susmada bile

  Sözler, yalvarmalar vardır.

  Ya ellerle neler söylemeyiz? İsteriz, söz veririz, çağırırız, yol veririz,
  korkuturuz, yakarırız, yalvarırız, yadsırız, istemeyiz, sorarız,
  beğeniriz, sayarız, itiraz ederiz, pişman oluruz, korkarız, utanırız,
  kuşkulanırız, bildiririz, buyururuz, isteriz, yüreklendiririz, yemin
  ederiz, küçümseriz, meydan okuruz, kızdırırız, suçlarız, mahkum
  ederiz, affederiz, küfrederiz, pohpohlarız, alkışlarız, kutlarız,
  utandırırız, alay ederiz, uzlaştırırız, salık veririz, coştururuz, seviniriz,
  bayram ederiz, acırız, üzeriz, rahatsız ederiz, şaşırtırız, bağırırız,
  susarız, daha neler neler, dille yarışacak kadar. Başımızla buyur
  ederiz, kovarız, evet deriz, hayır deriz, yalanlarız, hoş karşılarız,
  yüceltiriz, kutsallaştırırız, hor görürüz, isteriz, tersleriz, sevindiririz,
  dertlendiririz, okşarız, azarlarız, dizginleriz, kızdırtırız, korku veririz,
  güven veririz, soruştururuz. Ya kaşlarımızla? Ya omuzlarımızla?..

  Abderia'dan gelen bir elçi Isparta kralı Agis'e söyleyeceklerini uzun
  uzun söyledikten sonra sorar: Efendimiz yurttaşlarıma nasıl bir cevap
  götürmemi isterler? Seni, tek söz söylemeden, her istediğini, dilediğin
  süre söylemekte serbest bıraktığımı söylersin, der kral. İşte size
  konuşan ve çok iyi anlaşılan bir susma (Kitap 2, bölüm 12)

  İnsan yalnız sözle insandır ve yalnız sözle bağlanırız birbirimize.
  (Kitap 1, bölüm 9)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖLDÜRME TEHLİKESİNE KARŞI

  Öldürme tehlikesi karşısında Julius Caesar'ın tuttuğu
  yol bence tutulacak yolların en güzeliydi. Önce hoşgörürlük ve
  tatlılıkla düşmanlarına kendini sevdirmeye çalıştı; hazırlanan
  suikastları öğrenip, bunlardan haberli olduğunu uluorta söylemekle
  yetinirdi ve pek soyluca bir soğukkanlılıkla, korkmadan, ortalığı telaşa
  vermeden oluruna bırakırdı işi, kendini tanrılara ve talihe emanet
  ederek. Öldürüldüğü zaman böyle bir halde olduğu su götürmez
  çünkü. Bir yabancı, Syrakusa Kralı Dionysios'a, iyi bir para
  karşılığı uyruklarının kendisine karşı hazırlayacakları bütün
  kundakları sezinleyip meydana çıkarmanın şaşmaz yolunu
  öğretebileceğini orda burda söyleyip herkese duyuruyor. Haberi alan
  Dionysios çağırtıyor adamı, korunması için böylesine gerekli bir
  ustalığı öğrenmek için. Yabancı gelip kendisine öğretecek hiçbir
  hüneri olmadığını, yalnızca ona bir torba altın vererek yaman bir sırrı
  elde ettiğini sevinçle ilan etmesini söylüyor. Kral beğeniyor bu buluşu
  ve beşyüz altın saydırıyor yabancıya. Çok yararlı bir bilgi edinmeden
  kim olduğu bilinmeyen bir adama bu kadar büyük bir para
  verilebileceğini düşünemiyor kimse, düşmanlarının çekinmesini
  sağlıyor bu söylenti. Bunun gibi, akıllı krallar, canlarına karşı
  girişilen tertipleri öğrenince hemen yayarlar ki bunu, herkes iyi haber
  aldıklarına, gizli kapaklı her işin; kokusunu alacaklarına inansın.

  Atina Dukası son zamanlarda Floransa'yı zorbaca yönettiği sırada
  birçok saçmalıklar yaptı; ama bunların en büyüğü şu oldu:
  Floransalıların ayaklanmaya hazırlandıklarını aralarında Matheo di
  Morozo diye biri kendisine fitleyince hemen öldürüveriyor onu ki bu
  haber ortaya yayılmasın, haklı yönetiminden şikayetçi kimseler
  bulunabileceği düşünülmesin.

  Eskiden bir yerde okumuştum, önemli kişilerden bir Romalı
  Triumvira'nın şerrinden kaçıyor; ardına: düşenlerin elinden bin bir
  kurnazca buluşla kurtuluyor. Sonunda bir gün, onu yakalamaya gelen
  bir sürü atlı saklandığı bir çitin yanı başına geliyor, az kalsın
  göreceklerken yine kurtuluyor; ama bu kez artık, dört bir yanda aranıp
  taranmaktan kurtulmak için çektiği bunca sıkıntıyı, böylesi bir
  hayattan umabileceği rahat soluğun azlığını, olacağa bir kez göğüs
  germenin bu soluk soluğa yaşamaktan daha iyi olduğunu düşünerek
  geri çağırıyor askerleri saklandığı yere, yapabilecekleri kötülüğü göze
  alıp, onları da kendisini de sürüncemeden kurtarmak için.

  Düşmanın üstüne çağırmak delice bir davranış, ama çıkmaz bir yolda
  sürekli can telaşı içinde yaşamaktansa böylesi daha iyi gelir bana.
  Alacağımız tedbirler size kaygılar, kuşkulardan başka şey
  getirmeyecek; iyisi mi güzel bir yüreklilikle ne olacaksa olsun
  dersiniz; belki bir şey olmaz diye bir avuntunuz da olur üstelik. (Kitap
  1, bölüm 20)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖLMEK ÖZGÜRLÜĞÜ

  Filozofluk yapmak kuşku duymaktır derler, öyleyse benim için
  saçmalamak, aklına eseni söylemek, daha zorlu bir nedenle,
  kuşkulanmak olmalıdır. Çünkü araştırmak, çözüm getirmekse kürsü
  başkanının işi.

  Benim kürsü başkanım tanrısal gücün yetkisidir, ki o kimseyi
  dinlemeden yönetir bizi ve insanlara özgü boş çekişmelerin üstündedir
  yeri.

  Philippos kılıç elde Peloponez'e girince, biri gelmiş Damidas'a demiş
  ki, bu adamın dostluğunu kazanmazsak Lakedemonyalılar'ın çok
  çekeceği var. Hadi be, korkak, demiş Damidas, ölümden
  korkmayanların ne çekeceği olabilir? Agis'e de bir insan nasıl özgür
  yaşayabilir, diye sorulduğu zaman; ölümü küçümseyerek, demiş. Bu
  görüşler ve bu konuda raslanan daha binlercesi, ölümü sabırla
  beklemekten öte bir davranış istiyorlar elbet insandan. Hayatta
  ölümden beter birçok belalar vardır çünkü. Antigonos'un tutsağı bir
  Ispartalı çocuk köle olarak satılıyor; efendisi onu zorla çirkin bir işte
  kullanmaya kalkınca: Görürsün, demiş çocuk, kimi satın aldığımı;
  özgürlüğüm elimdeyken ayıptır kul olmak senin gibisine. Böyle der
  Ispartalı çocuk ve atar kendini evin tepesinden aşağı. Antipater'in, bir
  isteğini kabul ettirmek için korkutmaya kalkıştığı Ispartalılar: Bizi
  ölümden beter bir şeyle korkutmak istersen, daha seve seve ölürüz,
  demişler. Her yapacakları işe engel olacağını yazan Philipos'a da:
  Ölmemize de engel olamazsınız ya, diye karşılık vermişler.

  Derler ki bilge yaşaması gerektiği kadar yaşar. Şunu da derler ki,
  doğanın en başta gelen ve halimizden yakınmayı gereksiz kılan lutfu
  bizi dünyadan göçmekte özgür bırakmasıdır. Hayata verdiği giriş yolu
  bir tek, ama çıkış yolu yüz binlerce. Yaşamak için toprağımız
  olmayabilir, ama ölmek için toprak bulunur nasıl olsa. Boiocatus'un
  Romalılara dediği gibi. Dünyadan ne diye yakınırsın? Bağladığı yok
  ki seni: Dertler içinde yaşıyorsan, bu korkaklığın yüzündendir senin;
  istediğin zaman ölmek elinde:

  Ubiqe mors est; optime hoc cavit Deus;

  Eripers vitam nemo non homini potest;

  At nemo mortem: mille ad hanc aditus patent. (Seneka)

  Her yerde ölüm var tanrı bol bol veriyor onu;

  Herkes herkesin hayatını alabilir, ama ölümü

  Alınamaz kimseden: Binlerce kapısı var ölümün.

  Bir tek hastalığın devası değil, bütün dertlere devadır ölüm. Hiçbir
  zaman korkulmayacak, çok kez aranacak pek emin bir limandır ölüm.
  Hayata ha biz son vermişiz, ha kendi son bulmuş, hepsi bir; ha eceline
  koşmuş insan, ha beklemiş onu; nerden gelirse gelse, kendi ecelidir
  gelecek olan. İplik nerde koparsa ordadır ecel, orasıdır yumağın ucu.
  En gönüllü olanıdır ölümlerin en güzeli. Yaşamak başkasının istemine
  bağlıdır, ölmek yalnız bizimkine. En çok ölümde kendi huyumuza
  suyumuza göre davranmalıyız.

  Başkalarının ne diyeceği düşünülmez bu işte, çılgınlık olur
  düşünmek de. Yaşamak kölelik olur, ölmek özgürlüğümüz olmazsa.
  Hastalıkların iyileştirilmesi çoğu kez yaşamayı kısıtlamakla olmuyor
  mu zaten?

  Etimizi yarıyorlar, dağlıyorlar, elimizi ayağımızı kesiyorlar,
  yemekten kesip kanımızı alıyorlar: Bir adım daha atıversek öteye,
  toptan kurtulmuş oluruz. Şahdamarımız neden kara kan damarımız
  kadar buyruğumuzda olmasın?.. (Kitap 2, bölüm 3)

  Vicdanımız bizi günah işlememeye, isteklerimiz azaldığı için değil,
  aklımızın gereklerine uyarak zorlamalıdır. (Kitap 3, bölüm 2)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  GÜLMEK VE AĞLAMAK

  Demokritos ve Herakleitos öyle iki filozoftu ki, birincisi insanlık
  halini boş ve gülünç bulduğu için halk arasına alaycı bir güler yüzle
  çıkarmış; Herakleitos ise, insanın haline acıdığı, vahlandığı için hep
  üzgün bir yüz ve yaş dolu gözlerle dolaşırmış.

  Ridebat, quoties a limine moverat alter unum

  Protuleratque pedem; flebat contrarius alter. (Juvenalia)

  Evinden dışarı adım atar atmaz gülmeye başlardı biri

  Öteki ise ağlamaya başlardı.

  Ben birinci davranıştan yanayım; gülmek ağlamaktan daha hoş
  olduğu için değil yalnız, insanlığı daha fazla küçümsediği, bizleri daha
  fazla suçladığı için. Öyle hallerimiz var ki ne kadar aşağılansak yeridir
  bence. Yakınmada, vahlanmada acıdığımız şeye değer verme vardır
  bir çeşit. Alay edilen şeylerse değer vermediğimiz şeylerdir.

  Sanmıyorum ki insanlıkta saçmalıktan fazla dert, budalalıktan fazla
  kötülük olsun. Dertlerimiz saçmalıklarımızdan daha ağır basmaz;
  aşağılık olduğumuz kadar zavallı da değiliz. Onun için, Diogenes,
  kendi kendisiyle konuşan, fıçısını yuvarlayıp gezen, büyük İskender'e
  dudak büken, insanları sineklere, hava civa dolu torbalara benzeten o
  filozof, bence, insanlardan nefretiyle ün kazanan Timon'dan daha acı,
  daha sarsıcı, dolayısıyla daha doğru bir yargıçtı. Çünkü nefret
  ettiğimiz şey yüreğimizde yeri olan bir şeydir. Timon lanet okuyordu
  bize, batmamızı istiyordu bütün hıncıyla; tehlikeli, zararlı, bulaşıcı
  diye kaçıyordu yakınlığımızdan. Öteki o kadar az değer veriyordu ki
  bize, yaklaşmamız rahatını kaçıramaz, tutumunu değiştiremezdi.
  Kovmuyordu insanları, korktuğundan değil, onlarla görüşmeyi hiçe
  saydığından: Bizi kendisine iyilik de kötülük de yapmaktan aciz
  sayıyordu. (Kitap 1, bölüm 50)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HAİNLERE HIYANET

  Antigonos, bir şehrin askerlerini kandırıp kendi rakibi olan
  komutanları Eumenes'e ihanet ettiriyor; ama askerlerinin ihanetiyle
  adamı öldürdükten sonra kendisi tanrısal adaletin uygulayıcısı olmaya
  kalkıyor, hainleri şehrin valisine teslim edip hepsini dilediği biçimde
  temizlemesini emrediyor. Öylesine yaptırıyor ki dediğini, sayıları bir
  hayli çok olan bu askerlerin bir teki bile Makedonya'ya dönmüyor.
  Askerler kendisine ettikleri hizmetin büyüklüğü ölçüsünde kötülük
  etmiş ve cezayı haketmiş oluyorlardı.

  Efendisi Sulpicius'un saklandığı yeri haber veren köle, Sylla'nın
  vermiş olduğu söz gereği serbest bırakılıyor; ama devlet hikmeti
  gereği Tarpeion kayalığından atılıyor.

  Bizim kral Clovis de, Cannacre'ın hizmetçilerine altın silahlar
  vadederek efendilerine ihanet ettiriyor. Sonra üçünü de astırıyor.
  Kimi yerde de hıyanet edenlerin boyunlarına ihanet karşılığı aldıkları
  keseyi takıp asıyorlar. Kendi isteklerini yerine getirdikten sonra kamu
  isteğini de yerine getirmiş oluyorlar böylece.

  Fatih Sultan Mehmet, soyunun adeti üzere, taht kıskançlığı yüzünden
  kardeşini ortadan kaldırmak isteyince onun adamlarından birini
  kullanıyor bu işte: Adam da fazla su yutturarak boğuyor şehzadeyi. İş
  olup bitince Padişah bu cinayetin kefareti olarak katili ölen kardeşinin
  anasına (yalnız babadan kardeştiler çünkü) teslim ediyor o da
  padişahın gözü önünde katilin karnını yardırıyor, kendi elleriyle
  yüreğini bulup sökerek sıcak sıcak köpeklere yediriyor.

  Kendileri hiç de iyi olmayanlar, kötü bir eylemden çıkar sağladıktan
  sonra, rahat yürekle, işe biraz iyilik doğruluk karıştırmaktan
  hoşlanırlar, bir karşılık ödüyormuş, vicdanlarını temizliyormuş gibi.
  Kaldı ki, bu korkunç kötülüklere alet ettikleri kimseler kendilerini
  suçluyormuş gibi gelir onlara. Ölmelerini isterler ki bu yüz karası
  işlerin bilinci, tanıklığı silinsin gitsin. (Kitap 3, bölüm 1)

+ Yorum Gönder
6. Sayfa BirinciBirinci ... 345678 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne denemeleri,  denemeler montaigne,  montaignein denemeleri,  montaigneden denemeler,  montaıgne denemeler