+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler II Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler II

  BİLGELİK VE MUTLULUK

  Çağımda yüzlerce işçi, yüzlerce çiftçi gördüm ki üniversite
  rektörlerinden daha bilge ve daha mutluydular ve ben daha çok onlara
  benzemek isterdim. Öğrenim bence yaşamaya yararlı şeyler
  arasındadır: Şeref, soyluluk, saygınlık gibi, ya da çok çok güzellik,
  zenginlik ve benzeri üstünlükler gibi: Bunlar yararlı olmasına
  yararlıdırlar, ama uzaktan, kendi varlıklarından biraz daha çok bizim
  sanrımızla yararlıdırlar yaşamaya.

  İnsan topluluğunda yaşamak için bize turnalar ya da karıncalardan
  fazla görevler, yasalar gerekli değildir pek. Hem görmüyor da değiliz
  ki bu hayvanlar bilgin olmaksızın pek düzenli yaşıyorlar. İnsan
  bilgeliğe erse, her şeye hayatına yararlı ve gerekli olduğu ölçüde
  değer verir.

  Bizi eylemlerimiz ve davranışlarımızla ölçecek olsalar bilgisizler
  arasında bilgililerden daha çok sayıda iyi insan çıkar; iyi derken de her
  türlü erdemi düşünüyorum.

  Bana öyle geliyor ki eski Roma'da, kendi kendini batıran o bilgin
  Roma'da daha büyük değerde insanlar vardı. Başka yanları hep benzer
  olsa da dürüstlük ve yürek temizliği eski Roma'nın ayrıcalığıdır;
  çünkü o şaşılası bir sadelikle yaşamasını bilmişti. (Kitap 2, bölüm 12)
  --->: Montaigne - Denemeler II frmacil sayfa 2iki --->: Montaigne - Denemeler II

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖFKE ÜSTÜNE

  Plutarkhos hep hoştur, ama insan halleri üstüne düşüncesini
  söylerken eşi yoktur. Lykurgos'la Numa'yı karşılaştırırken çocukların
  eğitimini babalarına bırakmanın ne büyük bir saflık olduğunu o kadar
  güzel anlatır ki.

  Devletlerin çoğu herkesi, kadınlarını ve çocuklarını diledikleri gibi
  yönetmekte serbest bırakır, onlar da masallardaki devler gibi akıllarına
  esen her deliliği yaparlar. Galiba yalnız Lakedemonyalılar ve Giritliler
  çocukların eğitimini yasalara bağlamışlar. Bir devlette her şeyin çocuk
  eğitimine bağlı olduğunu kim bilmez? Ama yine de çocukları hiç
  düşünmeden, ne kadar deli ve kötü olurlarsa olsunlar, ana babalarının
  keyfine bırakırız.

  Kaç kez sokaktan geçerken öfkeden kudurmuş bir baba veya ananın
  çocukları öldüresiye dövdüklerini görmüş, oğlancıkların öcünü almak
  için ana babalarına türlü oyunlar oynamayı kurmuşumdur. Döverken
  gözleri öfkeden alev alev yanar, daha yeni sütninenin kucağından
  çıkmış bir çocuğa gırtlaklarını yırtasıya bağırırlar, suratları allak
  bullak olur Hippokrates'e göre de en tehlikeli hastalıklar insanın
  yüzünü değiştiren hastalıklardır.

  Dayaktan sakatlanmış, sersem olmuş nice çocuklar vardır. Ama
  devletimizin yasaları yine bu işe karışmaz, sanki bu sakatlar, bu
  sersemler bizim toplumumuzda yaşamıyormuş gibi!

  Hiçbir şey öfke kadar insan düşüncesini sapıtamaz. Öfkesine kapılıp
  bir suçluyu idama mahkum eden bir yargıca ölüm cezası vermekte
  kimse duraksamaz. Öyleyse neden babaları ve öğretmenleri öfkeli
  iken çocukları dövmekte serbest bırakıyoruz? Bu artık eğitim
  olmaktan çıkıyor, öc alma oluyor. Ceza çocuklara verilen bir ilaç
  sayılmalı, öyle verilmelidir. Bir doktorun hastasına karşı
  öfkelenmesini kabul edebilir miyiz?

  Öfkeli olduğumuz sürece hizmetçilerimize el kaldırmak doğru
  değildir. Kalbimizin fazla çarptığını, kanın yüzümüze çıktığını
  hisseder etmez sorunu kapatmalıyız.

  Öfkemiz geçtikten sonra her şeyi başka türlü göreceğiz. Kızdığımız
  zaman bağıran, konuşan biz değil, hırsımızdır. Nasıl sis içinde her şey
  olduğundan daha büyük görünüyorsa hırs içinde de suçlar büyüdükçe
  büyür. Canı su içmek isteyen içer: Ama canı ceza vermek isteyen
  veremez. Ağır başlı ve ölçülü cezaları suçlu hem daha kolay kabul
  eder, hem de onların yararını görür. Öfkesine kapılmış bir adamın
  verdiği cezayı kimse hak ettiğine inanmaz.

  Öfke kendi kendinden hoşlanan, kendi kendini şişiren bir hırstır.
  Hepimizin başına sık sık gelir. Bir şeye yanlış yere kızarız, bize
  aldandığımızı ispat eden tanıtlar getirirler bu sefer de doğrunun
  kendisine, suçsuzluğuna içerleriz. Bunun çok güzel bir örneğini
  eskilerden okumuştum, hiç aklımdan çıkmaz. Her bakımdan değerli,
  doğru bir insan olan Piso bir askerine kızmış, çayırdan dönerken
  arkadaşının nerede kaldığını bilmiyor diye. Öyleyse sen onu öldürdün
  demiş ve adamı birdenbire ölüme mahkum etmiş, tam asılacağı sırada
  kaybolan arkadaşı çıkagelmiş. Bütün ordu bayram etmiş, iki arkadaş
  sarılıp birbirlerini öpmüşler, cellat da ikisini almış Piso'ya götürmüş.
  Herkes onun da bu işe sevineceğini sanıyormuş. Tam tersi olmuş:
  Henüz geçmemiş olan öfkesi, kendini utandıran bu gerçek karşısında
  büsbütün artmış ve hırsının bir anda aklına getirdiği şeytanlıkla
  suçluları üçe çıkarmış, bir kişinin masum çıkması, üç kişinin birden
  başını yemiş. Birinci askeri ikincisini kaybettiği için, ikincisini
  kaybolduğu için, celladı da verilen emri yerine getirmediği için ölüme
  mahkum etmiş.

  Öfke saklanmaya da gelmez, büsbütün içimize işler. Demosthenes
  bir meyhaneye girmiş, kimse görmesin diye arkalarda bir yer
  arıyormuş. Diogenes görmüş ve demiş ki: Ne kadar arkalara gidersen
  meyhaneye o kadar girmiş olursun. (Kitap 2, bölüm 22)
 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KÖRÜKÖRÜNE İNANMAK

  Öyle köylüler biliyorum ki ayaklarının altını yakmışlar, bir tüfeğin
  tetiği altında parmaklarının ucunu ezmişler, başlarını cendereye sokup
  gözlerini kan içinde dışarı fırlatmışlar, yine de ağızlarından söz
  alamamışlar.

  Bir tanesini gözümle gördüm: Ölmüş sanarak bir çukura atmışlardı;
  boynundaki ip hala duruyordu; bu iple onu bütün gece bir atın
  kuyruğuna bağlayıp sürüklemişlerdi. Öldürmek için değil, salt eziyet
  etmek için, yüz yerine hançer saplamışlardı. Kendisiyle konuştum;
  bütün bunlara katlanmış, sonunda da kendini kaybetmiş; istedikleri
  sözü söylemektense, bin kez ölmeyi göze almış. Çektiği acılar yanında
  ölüm hiç kalırdı. Hem de bu adam o semtin en zengin çiftçilerinden
  biriydi. Nice insanlar kendilerinin olmayan inanışlar için,
  başkalarından aldıkları, ne olduğunu bilmedikleri fİkirler için ses
  çıkarmadan diri diri yanmışlardır. (Kitap 2, bölüm 22)
 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖDEMELİ KÖTÜLÜK

  Geçenlerde Armagnac'daydım; yakınlarımdan birinin çiftliğinde
  herkesin hırsız lakabıyla bildiği bir köylü tanıdım. Yaşamını kendisi
  anlattı. Dilenciymiş eskiden; ekmeğini kendi el emeğiyle kazansa bile
  yoksullukla başedemeyeceğini anlayınca hırsızlık etmeyi düşünmüş.
  Bütün gençliği boyunca bu meslekte çalışmış ve kol gücü sayesinde
  hiç yakalanmamış; çünkü başkalarının tarlasını, bağını soyuyormuş,
  ama uzağa gidiyormuş bu iş için ve öylesine dolu çuvallarla
  dönüyormuş ki bir gece içinde bunca yükü başka yerden taşımış
  olabileceği kimsenin aklından geçmiyormuş. Ayrıca verdiği zararı ona
  buna ölçüyle dağıtıyormuş ki kimsenin payına düşen pek önemli
  olmasın. Bugün yaşlanmış artık ve kendi durumunda zengin sayılırmış;
  bunu o işe borçlu olduğunu açıkça söylüyor. Tanrının kendisini
  hoşgörmesi için de, mallarını çaldığı insanların varislerine iyilik
  etmeye çalışıyormuş (hepsine birden yardım edemezmiş çünkü)
  mirasçılarına yükleyecekmiş bu görevi, kime ne zarar verdiğini yalnız
  kendisi bildiğinden. Doğru olsun olmasın, bu sözlerden anlaşılıyor ki
  hırsızlığı ayıp sayıp kötülüyor, ama yoksulluk kadar değil. Hırsızlık
  ettiğine pişman, ama yoksulluktan kurtulmanın böyle ödemeli bir
  yolunu bulduğuna pişman değil.

  Bu türlü bir kötülük ne bizi kendine maleden, kafamızı kendine
  uyduran cinsten bir alışkanlık, ne de ruhumuzu sarıp körleştiren,
  düşüncemiz ve her şeyimizle bizi birden kötülüğün buyruğuna
  kaptıran bir azgınlıktır. (Kitap 3, bölüm 1)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  BİTKİ VE İNSAN

  Nasıl tarımda, bir şeyi dikmeden önce ve dikerken bile yapılan işler
  belli ve kolay, ama dikilen yaşamaya başlayınca onu yetiştirmenin bir
  sürü yolları ve zorluğu varsa, insanları dikmede de fazla bir ustalık
  yoktur, ama doğduktan sonra onları büyütme ve beslemede, kaygılar,
  korkularla dolu değişik bir sürü bakım yollarına başvurulur. (Kitap 1,
  bölüm 26)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ARAMIZDAKİ EŞİTSİZLİK

  Plutarkhos der ki; bir yerde, hayvanla hayvan arasında pek büyük
  ayrılık yoktur, insanla insan arasında olduğu gibi. Ruhun
  yeteneklerinden, iç değerlerimizden söz eder. Gerçekten de
  Epaminondas'ı, hayal ettiğim kadarıyla, tanıdığım aklı başında
  herhangi bir insandan o kadar uzak görüyorum ki Plutarkhos'dan da
  ileri giderek şöyle diyebilirim: Kimi insanla kimi insan arasındaki
  uzaklık, kimi insanla kimi hayvan arasındaki uzaklıktan çok daha
  büyüktür:

  hem viro quid praestat. (Terentius)

  insandan insana, aman ne ayrılık.

  Üstelik kafa dereceleri burdan göklere çıkacak bir merdivenin
  basamakları kadar sayısızdır.

  Ama insanları değerlendirmeye gelince, ne tuhaftır, varlıklar içinde
  kendi değerleriyle ölçülmeyen yalnız bizleriz. Bir atı güçlü ve çevik
  olduğu için överiz,

  Voiuorem

  Sic laudamus equum, facili cui plurima palma

  Fervet, et exuftat rauco victoria circo. (Juvenalis)

  Nasıl överiz hızlı bir atı

  Meydanı çınlatır zafer bağrışmalarıyla

  Yarışta kazandığı çelenklerle.

  kuşamıyla değil. Bir tazı koşmasıyla övülür, tasmasıyla değil; bir kuş
  kanadıyla övülür, püskülleri, çıngıraklarıyla değil. Niçin bir insanı da
  kendinin olanla değerlendirmiyoruz? Bir sürü adamı varmış, güzel bir
  köşkü varmış, şu kadar itibarı, bu kadar geliri varmış: Bütün bunlar
  çevresindedir onun, kendisinde değil. Bir kediyi torba içinde satın
  almazsınız. Bir at satın alacaksanız, üstündeki pılıyı attırır, çıplak,
  yalın görürsünüz onu. Gerçi eskiden krallara satılacak atlar örtülü
  getirilirdi önlerine; ama örtülü olan atın az gerekli yerleriydi: Tüyünün
  güzelliği, sağrısının genişliğiyle oyalanmayasınız da en yararlı
  uzuvları olan bacaklarına, gözlerine, ayaklarına bakasınız diye.

  Niçin insanı değerlendirirken sarılıp sarmalanmış, kundaklanmış
  olarak bakıyorsunuz ona? O zaman hiç de kendinin olmayan yanlarını
  göstermiş, gerçek değerini verdirecek yanlarını saklamış olur.

  Aradığımız kılıcın değeridir, kının değil. Kınından çıkınca belki de
  beş para vermezsiniz kılıca. İnsanı kendi değeriyle ölçmeli, süsü
  püsüyle değil. Eskilerden birinin pek hoş olarak dediği gibi: Bilir
  misiniz niçin büyük görülür o insan bize? Topukları yüksek de ondan.
  Taban heykelden sayılmaz. Ayakkabılarını çıkarıp öyle ölçmeli
  boyunu insanın: Parasını pulunu, şanını şerefini bir yana bırakıp bir
  gömlekle çıksın karşımıza. Bakalım bedeni işine elverişli mi, sağlam,
  zinde mi? Kafaca nasıl? Hoş mu, yetenekli mi, gerekli her tahtası
  yerinde mi? Düşünce dağarcığı kendinden mi, başkalarından mı?
  Varlığında talihin payı var mı? Çekilen kılıçlara alev alev mi bakıyor?
  Canının nereden, ağzından mı gırtlağından mı çıkacağına aldırmıyor
  mu? Kendinden emin, haksever, tokgözlü mü? Bakılması gereken
  bunlardır, bunlardan anlaşılır aramızdaki sonsuz ayrılıklar.

  Sapiens, sibique imperiosus,

  Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent,

  Responsare cupidinibus, contemnere honores,

  Fortis, et in seipse totus teres atque rotundus,

  Externi ne quid voleat per laeve morari,

  In quem manca ruit semper fortuna? (Horatius)

  Olgun, kendine hakim, öylesine ki

  Ne yoksulluk korkutur onu, ne ölüm, ne zindan;

  Tutkulardan sıyrılmış, şereflere gözü tok;

  İçine kapanmış, toparlanmış, yalın bir küre olmuş

  Pürüzsüz yuvarlanır bir başına,

  Talihe tutamak vermeden, hiç yenilmeden.

  Böylesi bir insan krallıklardan, dukalıklardan beşyüz basamak
  yukarılardadır: Kendi başına bir imparatorluktur o.

  Sapiens pol ipse fingit fortunam sibi. (Plautus)

  Bilge kendi mutluluğunun ustasıdır.

  İsteyecek nesi kalır öyle bir insanın?

  Nonne videmus

  Nil aliud sibi naturan latrare, nisi ut qüoi

  Corpore sejunctus dolar absit, mente fruatur;

  Jucundo sensu cura semotus metuque? (Lucretius)

  Görmüyor muyuz,

  Nedir Doğanın istediği bizden, illetsiz bir bedenden,

  Varlığının güzel tadını çıkaran

  Hiçbir şeyden korkmaz bir ruhtan başka?

  Öyle bir insanı karşılaştırın budala, aşağılık, köle ruhlu, değişken,
  türlü tutkuların rüzgarınca durmadan bir o yana bir bu yana
  yuvarlanan çamur gibi insanlarımızla:

  Yerle gökten daha uzaktır onlar birbirinden. Ama adetlerimizde
  öylesine körleşmişiz ki bu ayrılığa hemen hiç önem vermez olmuşuz.
  O kadar ki, bir köylüyle bir kralı, bir soyluyla bir soysuzu, bir devlet
  adamıyla bir özel kişiyi, bir zenginle bir yoksulu ele aldığımızda
  hemen çok büyük bir ayrılık görüyoruz aralarında; oysa bu ayrılık
  giyim kuşam ayrılığından başka bir şey değildir aslında

  Çünkü onları, komedi oyuncuları gibi, sahnede bir duka, bir
  imparator rolünde görürsünüz; hemen ardından bakarsınız uşak ya da
  aşağılık birer hırsız oluvermişler, asıl kişilikleri de buymuş meğer!
  Böyle olunca, o şatafatıyla gözlerinizi kamaştıran bir imparator.

  Scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi

  Auro includuntur; teriturque thalassima vestis

  Asidue, et Veneris sudorem exercita potat. (Lucretius)

  Pırıl pırıldır çünkü altın üstünde iri zümrütlerle

  Hep yeni kumaşlar vardır üstünde deniz yeşili,

  Zühre yrldızının öpüşüyle ıslanmış.

  Bir de perdenin ardında görün siz o imparatoru: Herhangi bir
  adamdır ve belki de uyruklarının en küçüğünden daha da aşağılıktır.

  Ilie beatus introrsum est, istius bradeata feli citas et (Seneka)

  Kiminin içtendir mutluluğu, kiminin dıştan.

  Korkaklık, kararsızlık, tutku, kırgınlık, kıskançlık etkiler o
  imparatoru da:

  Non enim gazae neque consuiaris

  Summovet lictor miserors tumultus

  Mentis et curas taqueata circum

  Tecta volantes. (Horatius)

  Ne hazineler, rütbeler, cübbeler

  Atabilir yüreklerden

  Yıldızlı direkler altında uçuşan

  Acı dertleri, kaygıları.

  Ordularının ortasında kaygılar, korkular boğazına yapışır
  imparatorun:

  Re veraque metus hominum, curaeque se quaces,

  Nec metuunt sonitus armonım, nec fera tela;

  Audacterque inter reges, reumque potentes

  Versantur, neque fulgorem reventur ab curo, (Lucretius)

  İnsanların içinde yatan korkular, kaygılar

  Demir gümbürtüsünden, kılıçlardan yılmaz;

  Krallar, büyükler arasında çekinmeden yaşar,

  Altınla senli benli olur saygısızca. (Kitap 1, bölüm 42)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSAN VE EVREN

  Bizim köyde bağları kırağı çaldı mı, rahip efendi tanrının insanlara
  kızdığını, aynı afetin yamyamların bağlarına da düştüğünü ileri sürer.
  İç savaşlarımız karşısında da herkes: Dünya bozuldu, kıyamet günü
  yaklaştı diye vahlanır. Oysaki dünyada daha ne kötü şeyler oldu. Hem
  sonra kimbilir biz bu haldeyken dünyanın kaç yeri gül gülistandır.
  Başına dolu yağan, dünyanın dört bucağını fırtına içinde sanır.
  Savoielı köylü demiş ki: Şu akılsız Fransa kralı biraz işini bilse pekala
  bizim beyin kahyası olabilir. Adamın hayal gücü efendisinin üstünde
  bir büyüklük tasarlayamıyor.

  Hepimiz, farkında olmadan bu çeşit yanılgılara düşeriz ve bundan
  çok büyük zararlar görürüz. Ancak doğa anamızı bütün genişliği
  içinde seyredebilen, onun durmadan değişen sınırsız yüzünü
  görebilen, değil yalnız kendini, bütün memleketi o evren içinde ufacık
  bir nokta olarak düşünebilen insan her şeyin gerçek değerini
  kestirebilir. (Kitap 1, bölüm XXX)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HER ŞEYİN GÖRECELİĞİ

  Yaşamı bir düşe benzetenlerin sandıklarından çok daha fazla hakları
  var galiba. Düşte ruhumuzun sürdüğü yaşam, gördüğü iş, kullandığı
  güç uyanık durumumuzdakinden hiç de aşağı kalmıyor. Kuşkusuz
  düşteki yaşam daha gevşek, daha bulanık, ama aradaki fark hiç de
  gecenin karanlığıyla gün ışığı arasındaki fark gibi değil; hayır, daha
  çok karanlıkla gölge arasındaki fark gibi: Ruh birinde uyur, ötekinde
  uyuklar. Her ikisinde de aslında karanlıklar içindeyiz, ama birinde
  daha az, ötekinde daha çok. Bir uyanıkken uykuda, bir uyurken
  uyanığız.

  Uykuda gördüklerimiz pek o kadar aydınlık değildir, ama ayıkken de
  her şeyi pek o kadar pırıl pırıl, apaçık görmeyiz. Evet, derin uykular
  bazen düşleri siler süpürür, ama uyanıkken de hiçbir zaman iyice
  uyanık değiliz, o zaman da nice hayallerimiz, ki uyanık düşler ve
  düşlerden beterdir, kaybolur gider. Madem aklımız ve ruhumuz
  uykuda düşündüklerimize meydan veriyor, düşte gördüğümüz işleri
  uyanıkken gördüğümüz işler gibi kabul ediyor, ne diye düşüncemizin,
  hayatımızın bir çeşit düş olmasını, uyanık halimizin bir çeşit uyku
  olmasını yadırgıyoruz bu kadar?

  Gerçeği ilkin duyularımıza sorarsak, yalnız kendi duyularımıza
  başvurmakla iş bitmez. Duyu konusunda hayvanların da bizim kadar
  belki de daha fazla söz hakkı vardır. Kimi hayvanların kulağı, kiminin
  gözü, kiminin burnu, kiminin dili insanınkinden daha keskindir.

  Demokritos tanrılarda ve hayvanlarda duyma gücünün insandan çok
  daha yetkin olduğunu söyler. Hayvanların duyularıyla bizimkilerin
  etkileri arasındaki ayrım da büyüktür: Bizim tükrüğümüz kendi
  yaralarımızı temizler ve kurutur, ama yılanı öldürür.

  Tantaque in his rebus distantia differentasque est

  Ut quot alüs cibus est, alüs fuat acre revenum.

  Saepe etenim serpens, hominis contacta saliva,

  Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa (Lucretius)

  Her şey öyle ayrı, öyle değişik ki

  Kimine besin olan kimine zehir

  İnsanın tükrüğü bir değdi mi yılana

  Ölür çok kez yılan, yer bitirir kendi kendini.

  Şimdi tükrüğün ne olduğunu bize göre mi söyleyeceğiz,
  yılana göre mi? Gerçek özünü ararsak bizim duyularımıza mı
  başvuracağız, yılanın duyularına mı? Plinius, Hindistan'da tavşana
  benzer bir çeşit balıktan bahseder bu balık bize zehirmiş, biz de ona.
  İnsan şöyle bir dokundu mu ölüverirmiş. Zehirli olan insan mı balık
  mı? Kime inanacağız? Balığın insan için dediğine mi? İnsanın balık
  için dediğine mi? Kimi hava insana dokunur, öküze zarar vermez,
  kimi hava da tersine. Hangi havaya kötü hava, muzır hava diyeceğiz?
  Sarılığa tutulanlar her şeyi bizden daha sarı, daha soluk görürler.

  Lurida preaterea fiunt quaecunque tuentur Arquati (Lucretius)

  Sarılık hastasına göre sarıdır her şey.

  Hekimlerin hyposphagma dedikleri hastalığa, kanın deri altına
  yayılması hastalığına tutulanlar da her şeyi kırmızı, kan rengi görürler.
  Gözümüzün gördüğü işi değiştiren bu hallerin hayvanlarda sürekli,
  temelli durumlar olmadığını nereden biliyoruz? Bazı hayvanların
  gözleri aslında bizim sarılık olanlarımızın gözleri gibi sarı,
  bazılarınınki de kıpkırmızıdır. Bu hayvanlar herhalde renkleri bizden
  başka türlü görüyorlar: Doğru olan acaba hangimizin gördüğüdür?
  Çünkü eşyanın özü yalnız insana göredir diye bir kanun yok. Katılık,
  beyazlık, derinlik, ekşilik bizim kadar hayvanların da işlerine ve
  bilgilerine karışık. Gözümüze şöyle bir bastırdık mı baktığımız her
  şeyi daha uzun, daha büyük görürüz.

  Bina lucernarum florentia lumina flammis

  Et dupfices hominus facies, et corpora bina.. (Lucretius)

  O zaman lambalardan iki ışık çıkar,

  İnsan çift yüzlü, nesneler çift olur.

  Oysa birçok hayvanın gözleri kendiliğinden basıktır.

  Kulaklarımızı bir şey tıkamış ya da ses borusu sıkışmışsa sesleri her
  zamankinden başka türlü duyarız. Kulakları tüylü ya da kulak yerine
  ufacık bir delikleri olan hayvanlar bizim duyduklarımızı duymaz, sesi
  bir başka türlü alırlar. Şenliklerde, tiyatrolarda meşalelerin ışığı önüne
  renkli bir cam kondu mu bulunduğumuz yerdeki her şey bize yeşil,
  sarı ya da mor görünür. Gözleri değişik renkte olan hayvanların,
  nesneleri gözlerinin renginde görmeleri hiç de olmayacak bir şey
  değil.

  Demek bizim varlık düzenimiz nesneleri kendine uydurur, her şeyi
  kendine göre değiştirir, aslında dünyanın ne olduğunu bilemez oluruz;
  çünkü her şey bize duygularımızla bozulmuş, aslında ayrılmış olarak
  gelir. Pergel, gönye, cetvel bozuk oldu mu onlara dayanan bütün
  orantılar, onlara göre yapılan bütün yapılar da ister istemez kusurlu,
  sakat olur. Duyularımız kesin olmadığı için, onların ortaya koyduğu
  hiçbir şey de kesin değildir.

  Peki ama, bu ayrılıklar karşısında doğruluk hükmünü kim verecek?
  Din kavgalarımızda hüküm verecek adamın hiçbir mezhepten
  olmamasını, hiçbir tarafa bağlılığı, eğilimi bulunmamasını isteriz,
  öyle adam da Hıristiyanlar arasında bulunamaz. Burada da aynı şey,
  çünkü hüküm verecek olan ihtiyarsa, gençlerin nasıl düşündüğü
  üstüne hüküm veremez, çünkü bu konuda bir taraftadır; gençse yine
  öyle, sağsa, hastaysa, uyanıksa, uykudaysa yine öyle. Demek öyle biri
  gerekli ki bütün bu hallerin dışında olsun, insanların sordukları
  şeylerin hiçbiri kendisiyle ilgili olmasın. Yani olmayan bir yargıcın
  olması gerekli.

  Dünyada gördüklerimizin doğruluğunu, yanlışlığını anlamak için
  doğruyu gösteren bir araç olması gerek; bu aracın doğruluğunu
  anlamak için bir deneme gerek; denemenin doğruluğunu anlamak için
  de bir araç: Gel de çık bu işin içinden!.. Madem duyularımız, kendileri
  kesin, olmadıkları için, sorunumuzu kesin olarak çözemezler, öyleyse
  akla başvurmalı diyeceksiniz; ama hiçbir akıl da başka bir akıl
  olmadan ortaya çıkamaz: Döndük mü yine gerisin geri? (Kitap 2,
  bölüm 12)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  NASIL KONUŞMALI

  Sözümün akışını bozup güzel tümceler aramaktansa güzel tümceleri
  bozup sözümün akışına uydurmayı daha doğru bulurum. Bir sözün
  ardından koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, işimize
  yaramalı, Söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve dinleyenin
  kafasını öyle doldurmalı ki artık sözcüklerini hatırlayamasın.
  İster kağıt üstünde olsun, ister ağızdan, benim sevdiğim konuşma,
  düpedüz, içten gelen, lezzetli, şiirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır.
  Güç olsun, zararı yok; ama sıkıcı olmasın; süsten, özentiden kaçsın
  düzensiz, gelişigüzel ve korkmadan yürüsün. Dinleyen, her yediği
  lokmayı tadarak yesin. Konuşma, Sueton'un, Julius Caesar'ın
  konuşması için dediği gibi, askerce olsun; ama ukalaca, avukatça,
  vaizce olmasın.

  Söylev sanatı, insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna
  çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara
  girmek nasıl pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik sözcükler,
  duyulmadık tümceler aramak da bir medreseli çocuk çabasıdır. Ah,
  keşke Paris'in sebze çarşısında kullanılan sözcüklerle konuşabilsem!
  (Kitap 1, bölüm 26)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İYİLERİN EN İYİSİ

  Filozoflar arasındaki çatışmaların hiçbiri, insanlığa en yüce iyinin,
  hayr-ı ûla'nın ne olduğu sorunu üstündeki kadar sert ve çetin
  olmamıştır. Varro'nun hesabına göre bu kavgadan 288 mezhep
  türemiştir.

  Qui autem de summo bono dissendit, de tota philosophia
  ratione dissendit. (Cicero)

  En üstün iyi üstünde anlaşamıyorsanız, bütün felsefede
  anlaşamıyorsunuz demektir.

  Kimine göre bizim için en iyi olan erdem, kimine göre keyif, kimine
  göre doğaya uymadır; kimi bilimde görür onu, kimi acı duymakta,
  kimi görünüşe aldırmamakta (ki bu kanıya Pythagoras'ınki de bağlanır
  gibidir).

  Nil admirari prope res est una, Numacı, Solaque quae possit favere et
  servare beatum. (Horatius)

  Hiçbir şeye şaşmamak: İşte budur, Numacius, Seni mutlu kılıp mutlu
  tutacak olan.

  Aristoteles hiçbir şeye hayran olmamayı kendini beğenme sayar.
  Arkhesilas da der ki, bütün iyilikler diretmekten, dediğinden
  dönmeyip dosdoğru gitmekten bütün kötülükler de kadere boyun eğip
  her şeyi oluruna bırakmaktan gelir. (Kitap 2, bölüm 12)

  Hayatımız, der Pythagoras, Olimpiyat oyunlarında biriken büyük
  kalabalığa benzer. Kimileri oyunlarda ün kazanmak için bedenlerini
  işletirler; kimileri para kazanmak için satılık mallar getirirler; kimileri
  de, en kötüleri değildir onlar, başka çıkar düşünmeden her şeyin niçin
  nasıl yapıldığına bakar, kendi yaşamlarını anlamak ve düzenlemek
  için, başkalarının yaşamlarını seyrederler. (Kitap 1, bölüm 26)

+ Yorum Gönder
2. Sayfa BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne söz özgürlüğü,  montaigne pazarlık,  montaigne denemeleri,  montaigne ölüm üstüne denemesi,  montaigne pazarlık denemesi