+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler II Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler II

  DOĞRULUK KAYGISI

  Düşünce çatışmaları beni ne kırar, ne yıldırır, sadece dürtükler,
  kafamı çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız: Oysa ki bunu
  kendiliğimizden istememiz, gelin, bizi eleştirin dememiz gerekir: Hele
  eleştirme bir ders gibi değil de bir karşılıklı konuşma gibi olursa. Biri
  çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi, onun doğru söyleyip
  söylemediğine değil, doğru yanlış, kendi düşüncemizi savunmaya
  bakarız. Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde,
  yumruklarımızı sıkıyoruz. Ama ben dostlarımın bana sert
  davranmasını istiyorum. Sen bir budalasın, saçmalıyorsun, desinler
  bana. Ben, dostlar arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim;
  dostların düşünceleri neyse sözleri de o olmalı.

  Kulaklarımızı öyle sert öyle kaba birer kulak yapmalıyız ki, salon
  konuşmalarının yumuşak seslerini duymaz olsunlar.

  Ben, biraraya gelen insanların, sertçe, erkekçe konuşmalarını
  isterim. Dostlar arasındaki bağlar sert, yırtıcı olmalı: Nasıl ki aşk da
  ısırmalar, kanatmalar ister! Dostluk kavgacı olmadı mı, sağlam ve
  cömert de değildir. Nazlı, yapmacık bir hava, birini kırma korkusu
  dostluğa rahat nefes aldırmaz:

  Neque enim disputari sine reprehensione potest. (Cicero)

  Çatışmadan tartışılamaz.

  Bana çatıldığı zaman öfkem değil dikkatim uyanır: Bana çatandan
  bir şeyler öğrenmeye can atarım. Doğruyu bulmak her iki tarafın
  kaygısı olmalı. İnsan öfkelendi mi düşünemez olur aklından önce
  sinirleri işler. Tartışmalarda bahis tutuşmak hiç de faydasız değildir.
  Doğrudan ayrıldık mı, elle tutulur bir şeyler kaybetmeliyiz. Yıl
  sonunda uşağım demeli ki bana: Bilgisizlik ve inatçılık yüzünden bu
  yıl bin lira kaybettiniz. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar;
  uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar, teslim olurum. Fazla
  yukardan ve insafsız olmadıkça yazılarıma çatılmasını hoş görmüş,
  çoğu kez karşımdakini kırmamak için yazdıklarıma istenen biçimi
  verdiğim olmuştur.

  Zararıma da olsa eleştirmeciye uysal davranmalıyım ki beni her
  zaman serbetçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. Doğrusu
  çağdaşlarımı böyle bir işten yana çekmek kolay değil. Düzeltilmek
  herkesin ağrına gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor.
  Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları. (Kitap 2, bölüm 8)
  --->: Montaigne - Denemeler II sayfa üç frmacil 3 --->: Montaigne - Denemeler II

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YAŞAMAK SANATI

  Dünyada insanlığını bilmekten, insanca yaşamaktan daha güzel, daha
  doğru bir iş yoktur. Bilimlerin en çetini de bu hayatı iyi yaşamasını
  bilmektir. Hastalıklarımızın en belalısı, bedenimizi sevmemek, küçük
  görmektir. Ruhunu bedeninden ayırmak isteyen, gücü yeterse, bu işi
  beden hasta iken yapsın ruhunu hastalıktan korumuş olur. Ama, bunun
  dışında ruh bedenle işbirliği etmeli; onun zevklerine katılmalı, onunla
  karı koca olmalı ve, -bilgeliğe ermişse- beden hazlarına,
  acılaşmalarına meydan vermeden dizgin vurmalı.

  Kendinden dışarı çıkmak, insanlıktan kaçmak çılgınlıktır; buna çaba
  harcayanlar melek olacaklarına büsbütün hayvanlaşır, yükselecek
  yerde alçalırlar. İnsan bilimlerinin en aşağılığı da bence en yukarlarda
  dolaşanıdır.

  İskender'in en küçük, en bayağı yanı tanrılaşmak, göklere
  çıkmak hevesine kapılmasıdır.

  Söz aramızda, göklerde dolaşanların düşünceleri ile yeraltında
  yaşayanların adetleri arasında her zaman garip bir benzerlik
  görmüşümdür.

  İnsan beden hazlarını gereğince tatmayı biliyorsa tanrılara yaraşır bir
  olgunluğa varmış demektir. Kendi koşullarımızda başkalarını
  aramamız onlardan yararlanmayı bilmediğimiz içindir; kendimizden
  kaçmamız kendimizde olup biteni bilmediğimizdendir İstediğimiz
  kadar yüksek sırıklar üstüne çıkalım, yine kendi bacaklarımızla
  yürüyeceğiz; dünyanın en yüksek tahtına da çıksak, yine kendi
  kıçımızla oturacağız. (Kitap 3, bölüm 13)

  Düşüncelerimizin en iyi aynası yaşamlarımızın akışıdır. (Kitap 1,
  bölüm 26)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ROMALI VE OSMANLI BÜYÜKLÜĞÜ

  Marcus Antonius demiş ki: Romalıların büyüklüğü almaktan çok
  vermekte kendini gösterir. Antiokus bütün Mısır'ı almış, Kıbrıs'ı daha
  birçok yerleri de almak üzere imiş. Zaferlerden zafere koştuğu sırada,
  Popilius, Senatonun elçisi olarak kendisine gelmiş. Getirdiği
  mektupları okumadan önce elini sıkamayacağını söylemiş. Kral,
  mektupları okumuş, düşüneyim, demiş. Popilius bir değnekle kralın
  çevresine bir çember çizmiş: Senatoya götüreceğim cevabı vermeden
  bu çemberden dışarı çıkma yok, demiş. Antiokus bu sert buyruk
  karşısında afallamış, biraz düşündükten sonra: Senatonun dediğini
  yapacağım, demiş. Bunun üzerine Popilius kendisini Roma milletinin
  dostu diye selamlamış. Böylece, kağıt üzerine çizilmiş birkaç harf
  Antiokus'a koca bir krallığı da kazanmak üzere olduğu zaferleri bir
  anda bıraktırıvermiş.

  Hemen elçileri Senato'ya yollayıp aldığı buyruğa ölümsüz
  tanrıların sözüymüş gibi uyacağını bildirmiş.

  Augustus savaşarak aldığı bütün toprakları sahiplerine geri vermiş,
  ya da yabancılara bağışlamış.

  Tacitus, İngiltere kralı Koidimus'dan söz ederken Roma'nın bu yüce
  kudreti üstünde durur: Romalılar der, eskiden beri, yendikleri kralları
  tahtlarında bırakıp buyrukları altına alırlar, böylece kendilerine
  kralları hizmet ettirmiş olurlar.

  Türklerin padişahı Süleyman da Macar krallığına ettiği cömentliği
  herhalde aynı düşünceyle etmiştir.

  Kendisi öyle demezmiş de: Bunca ülke, bunca kudret bana çok
  geliyor, bezdim artık, dermiş. (Kitap 2, bölüm 24)

  En iyisi gençlerde öğrenme hevesini ve sevgisini uyandırmaktır,
  yoksa kitap yüklü birer eşek yaparız onları. Kırbaç zoruyla bilim dolu
  bir çanta taşıtıyorlar onlara; oysa bilimi evimizde saklamak yetmez,
  evlenmek gerek onunla. (Kitap 1, bölüm 26)

  Yorumlar kaynıyor her yanda karınca gibi, gerçek yazarsa binde bir
  çıkıyor. (Kitap 3, bölüm 13)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  BİLGİ VE İNANÇ

  Aldatmaya ve aldanmaya en elverişli şeyler bilmediğimiz şeylerdir.
  Bir defa, görülmedik şeylere insan nedense kolay inanır; sonra da,
  üzerlerinde konuşmaya, düşünmeye alışık olmadığımız için, bunlara
  kolay kolay karşı da koyamayız. Bu yüzden insan en az bildiği şeye en
  çok inanır. Bize masal okuyanlar çok rahat konuşurlar alşimistler,
  kahinler, hukukçular, falcılar, doktorlar gibi; korkmasam bunlara daha
  başkalarını da katardım.

  Mesela Allahın istediklerine sözcülük eden birtakım adamlar vardır;
  her olayın nedenlerini bilir görünürler; Tanrının yaptıklarında yüce
  iradesinin hangi sırları gizlediğini görürler. Olup biten şeylerin
  birbirini tutmaması, bir o yana bir bu yana kaçması, bir doğudan bir
  batıdan gelmesi bu adamları yıldırmaz. Yine hep bildiklerini okurlar,
  aynı kalemle akı da karayı da yazar dururlar. (Kitap 1, bölüm 32)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ESER VE ÇOCUK

  Çocuklarımızı bizden oldukları için severiz. Etlerine etimiz,
  kemiklerine kemiğimiz deriz; ama bizim dünyaya getirdiğimiz daha
  başka şeyler var ki hiç de çocuklarımızdan aşağı kalmaz. Ruhumuzun,
  kafamızın bilgimizin doğurduğu çocuklar bedenimizden daha yüksek
  bir yanımızın meyvalarıdır ve daha çok bizdendirler. Biz bu
  çocukların hem anaları hem babalarıyız. Bunlar, iyi şeylerse bize daha
  fazla değer, daha fazla şeref getirirler; çünkü öteki çocuklarımızın
  değerleri bizden çok kendilerinindir; bizim onlardaki payımız pek
  sudandır berikilerinse bütün güzellikleri, bütün incelikleri, bütün
  olgunlukları bizimdir. Böyle oldukları için de bize daha yakın, daha
  bağlıdırlar.

  Augustus'tan ya çocuklarını, yada bizleri bu kadar beslemiş yazılarını
  gömmesi istenseydi, çocuklarını gömerdi; gömmese günah işlemiş
  olurdu. Vallahi bilmem ama, ben Musalardan olacak güzel bir
  çocuğumu karımdan olacak bir çocuktan daha çok severdim
  sanıyorum. (Kitap 2, bölüm 7)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HÜZÜN DÜŞKÜNLÜĞÜ

  Hüzün düşkünlerinden değilim; bu halden hoşlanmam; ona değer de
  vermem; ama çokları hüznü büyük bir değer sayarlar; onu olgun,
  erdemli, kafalı insanların bir özelliği sayarlar. İtalyanlar bu duruma
  «kötülük» demekle daha uygun bir ad vermişler; çünkü hüzün her
  zaman zararlı, anlamsız, küçük, pısırık bir duygudur; Stoacılar bu
  duyguyu kendilerine yasak etmişlerdi. (Kitap 1, bölüm 3)

  Her onurlu insan, vicdanını yitirmektense, onurunu yitirmeyi yeğ
  görür. (Kitap 2, bölüm 16)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ŞİİR ÜSTÜNE

  Ne gariptir, şairlerimiz şiir yargılamasını, yorumlamasını
  bilenlerimizden çok daha fazla. Şiiri yapmak şiirden anlamaktan daha
  kolay. Şiirin orta hallicesi beylik ölçülerle, sanat bilgisiyle
  yargılanabilir; ama şiirin iyisi, olağanı aşan, tanrısal olanı kuralların
  ve aklın üstündedir. Onun güzelliğini sağlam ve olgun bir görüşle
  farkeden, bir şimşeğin parıltısı kadar görebilir ancak onu. O güzellik
  aklımızı işletmez, başımızdan alır, allak bullak eder. Ona varmasını
  bileni saran coşkunluk, şiiri okuyup dinlettiği bir başkasını da etkiler:
  Nasıl ki mıknatıs bir iğneyi kendine çekmekle kalmaz, onu da
  mıknatıslayıp başka iğneleri çekmek gücünü verir ona. Tiyatrolarda
  daha açıkca görülür ki şairi öfkeye, yasa, kine kaptıran, dilediği yerde
  kendinden geçiren o kutsal esin gücü şairin aracılığıyla oyuncuya,
  oyuncudan da bütün bir halka geçer, birbirine asılan mıknatıslı iğneler
  dizisi gibi. (Kitap 1, bölüm 37)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  EĞİTİM VE HALK

  Oğullarım olsaydı, benim gibi büyümelerini isterdim.
  Babamdan Allah razı olsun, beni daha beşikte iken bir köylünün evine
  yollamış, orada süt emmişim; uzun süre en yoksul, en gelişigüzel bir
  hayat içinde kalmışım. Çocuklarınızı kendiniz yedirmeyin; hele bu işi
  sakın karınıza bırakmayın. Bırakın, çocuklarınız halkın ve doğanın
  yasaları içinde büyüsün; aç kalmasını, güçlüğe göğüs germesini
  öğrensinler hayatın çetinliği onlar için gittikçe çoğalmasın, azalsın.
  Babamın beni böyle büyütmekte bir başka maksadı daha vardı; beni
  halka bağlamak, bizden yardım bekleyen insanların haline
  ortak etmek istiyordu; gözlerimin, bana sırtını çevirenlerden
  değil, kollarını açanlardan yana bakmasını daha doğru buluyordu. Bu
  düşünce ile beni düşkün insanlara bağlamak, borçlu bırakmak istedi.
  İstediği oldu: Zayıf, zavallı insanlara kolayca bağlanabiliyorum. Bunu
  hem şerefli bir iş sayıyorum, hem de içimden öyle geliyor. Ülkemde
  kargaşalıklara neden olan bir partiye kızıyorum; hele bu parti başa
  geçip, her şeyi elde edince öfkem büsbütün artıyor çoğu kez bir
  partiye ezilmiş, gadir görmüş olduğu için bağlanmışımdır. (Kitap 3,
  bölüm 12)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  GERÇEKÜSTÜ KANDIRMACALARI

  İki gün önce, evimizden iki fersah ötede bir köyden geçerken, foyası
  yeni meydana çıkmış bir mucizenin sıcaklığı içinde buldum orasını.
  Meğer birkaç aydır o çevreyi oyalamış bu mucize, komşu illeri de
  etkilemeye başlamış ve her türlü meraklıların o köye akın etmesine
  neden olmuş. Köyün bir delikanlısı bir gece evinde hortlak sesiyle
  konuşmaya kalkmış; uzun sürmeyecek bir şaka yapmakmış bütün
  maksadı. Oynadığı oyunun umduğundan çok daha başarılı olduğunu
  görünce, işi biraz daha büyütmek için, köyün yarım akıllı, sersem bir
  kızını da almış yanına. Aynı yaşta bir başkasını daha bulup üç kişi
  olmuşlar, evde başardıkları oyunu bütün köyde başarmak için kilisede
  mihrap arkasına saklanıp yalnız geceleri ruhların ağzından konuşmuş
  ve ışık getirilmesini yasaklamışlar. Söyledikleri dünyanın imandan
  uzaklaştığı ve kıyamet gününün yaklaştığı gibi şeylermiş.

  Din sahtekarları hep bu konuları işler, bu perde arkasında kolayca
  saklanırlar. Bu konuşmalardan sonra üç genç, oyunu ufak çocukların
  bile yutmayacağı görüntülere, aldatmacalara kadar vardırıp yakayı ele
  vermişler. Talihleri yardım etse bu şaka kimbilir daha ne kadar ileri
  gidebilirdi! Şu anda o zavallı gençler hapisteler ve herkesin
  budalalığının cezasını onlar çekecekler belki bir yargıç da kendi
  budalalığının öcünü onlardan alacak. Foyası meydana çıkan bu
  oyunda gerçek apaçık görülüyor; ama bilgimizi aşan bu benzer birçok
  şeylerde kafamızı, inanmakta olsun, inanmamakta olsun
  dizginlemeliyiz bence. (Kitap 2, bölüm 11)

  Bana doğru gelen hiçbir şey yoktur ki yanlış gibi de gelmesin. (Kitap
  2, bölüm 12)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YARARLI VE GÜZEL ÜSTÜNE

  Eskiden, Epaminondas'ı üstün insanların en başına koymuştum; bu
  düşüncemi bugün de değiştirmiş değilim. Kendi kendisine yüklediği
  ödevlere ne kadar saygılıydı bu insan. Yendiği insanlardan hiçbirini
  öldürmedi. Yurdunu özgürlük dediğimiz o paha biçilmez nimete
  kavuşturmak için zorbaları ve suç ortaklarını biçimsel adalete
  uymadan, vicdan rahatlığıyla öldüren bu adam, düşmanları arasında ve
  savaşta bir dostunu, bir konuğunu ya da kendisini konuklayanı öldüren
  yurttaşlarını, ne kadar iyi bilinseler, kötü sayıyordu. İşte, zengin ruh
  yaratılışı buna derim ben. En sert, en kaba insan eylemleriyle,
  filozofların bulabileceği en ince iyiliği ve insanlığı uzlaştırabiliyordu.
  O azgın yürek, o acıya, ölüme, yoksulluğa öylesine dayanan o demir
  yürek nasıl oluyor da, bilinçli ya da bilinçsiz olarak, en tatlı, en
  babacan duygularla yumuşayabiliyordu? Kendisinden başka herkesi
  yenmiş bir ulusu, kılıç ve kan dehşetiyle allak bullak eden insan,
  böylesine bir kargaşalık içinde, düşmanları arasında bir dosta, evinde
  kaldığı bir insana raslayınca kuzuya dönüyordu. Savaşı, en azgın
  anında, kıran kırana, kan gövdeyi götürürken iyi duygularla
  dizginlemesini bilen kişi, savaşa komutanlık yapmasını gerçekten en
  iyi bilen kişidir. Böylesi azgınlıklar içinde en ufak bir adalet örneği
  gösterebilmek bir mucizedir. Yalnız Epaminondas'ın sertliği, en
  yumuşak, en temiz, en tatlı insanlık duygularıyla kaynaşmasını
  başarabilmiştir. Kimi komutanlara göre, silahlı insanlar karşısında
  yasalar sökmezken, kimine göre, adalet zamanı başka, savaş zamanı
  başka iken (Caesar) kimine göre silahların sesi yasaların sesini
  duymaya engel olurken (Marius), bizim Epaminondas savaşta en ince
  kibarlıktan, insanlıktan ayrılmasını biliyordu. Belki savaş azgınlığı ve
  hoyratlığını, Musa'ların, sanat ve bilim perilerinin tatlılığı ve güler
  yüzleriyle yumuşatmasını düşmanlarından öğrenmişti.

  Epaminondas kadar büyük bir eğiticiden sonra diyebiliriz ki,
  düşmanlarımıza bile yapılması doğru olmayan şeyler vardır ve ortak
  yarar özel yarardan her şeyi istememelidir.

  Manente memorla etlam in dissidio puslicorum faederim privati
  furiş. (TitusLivius)

  Kamusal bozuşmalar ortasında kişisel haklar unutulmadığından.

  Et nulla potentia vires

  Prraestandi, ne quid pecet amicus, habet; (Ovidius)

  Hiçbir devlet gücü hak veremez

  Dostluk bağlarının koparılmasına.

  Ne kralına hizmet için, ne kamu yararı, ne de yasalar uğruna her şeyi
  hoşgörebilir iyi bir insan:

  Non enim patria praestat omnibus officiis .. et ipsi
  condusit pios hasere cives im parentes. (Cicero)

  Çünkü yurt bütün ödevlerin üstünde değildir ve yurttaşların
  yakınlarını sevmesi yurdun yararınadır.

  İç savaşlarla geçen zamanlarımıza uygun bir ders veriyor bu sözler.
  Kuşandığımız zırhların yüreklerimizi katılaştırması hiç de gerekli
  değil; sırtımızın katılaşması yeter. Kalemlerimizi mürekkebe
  batırmakla yetinelim, kana batırmayalım. Dostluğu, kişisel bağları,
  verdiğimiz sözü, yakınlarımızı kamu yararına devlet uğruna hiçe
  saymak büyük bir yiğitlik ve eşine az raslanır yaman bir erdemse eğer,
  kendimizi özürlü göstermek için diyebiliriz ki bu kadar büyüklüğü
  Epaminondas'ın büyük yüreği bile kaldıramamıştı.

  Şöylesine azıtılmış bir ruhun kudurmuşca kışkırtmalarından da nefret
  ediyorum doğrusu:

  Dum tela micant, non vos pietatis imago Ulla, nec adversa conspecti
  fronte parentes Commoveant; vuftus gladıo turbate verendos. (Lucianus)

  Kılıç kından çıkınca bütün duygular susmalı! Karşı cephede
  babalarınrzı da görseniz Paralayın suratlarını yalın kılıcınızla.
  Sütü bozuklara, kana susamışlara, hainlere, haklı görünerek cinayet
  işlemek fırsatını vermeyelim.

  Öylesine azgın, amansız bir adaleti bırakalım; daha insanca
  davranışlardan örnek alalım. Zaman ve olaylar neler öğretmiyor
  insanlara! Cynna'ya karşı girişilen iç savaşta, Pompeius'un bir askeri,
  karşı tarafta savaşan kardeşini farkına varmadan öldürünce, utanç ve
  kederinden hemen kendini de öldürüyor. Birkaç yıl sonra aynı halkın
  bir başka iç savaşında askerin biri de kardeşini bile bile öldürdüğü için
  komutanlarından ödül istiyor!

  Bir eylemi yararlı olduğu için dürüst ve güzel saymak yanlıştır;
  herkesi o eyleme zorlamak, yararlı diye herkes için onurlu olacağı
  sonucuna varmak doğru değildir:

  Omnia non parüer rerum sunt omnibus apta.

  Her şey tıpa tıp uygun değildir herkese.

  İnsan toplumunun en zorunlu, en yararlı eylemini, evlenmeyi alalım.
  Azizlere göre güzel ve dürüst olan evlenmemektir; en şerefli
  saydıkları görevlerinde evlenmeye yer vermezler: Oysa biz haralarda,
  yalnız az değerli hayvanların çiftleşmesine engel oluruz. (Kitap 3,
  bölüm 1)

+ Yorum Gönder
3. Sayfa BirinciBirinci 12345 ... SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne söz özgürlüğü,  montaigne pazarlık,  montaigne denemeleri,  montaigne ölüm üstüne denemesi,  montaigne pazarlık denemesi