+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 23456 SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler II Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler II

  ÖLÜMÜN TADINA VARMAK

  Cicero'nun mektuplaştığı Pomponius Atticus hastalığında, damadı
  Agrippa'yı ve iki üç dostunu çağırmış, demiş ki onlara: İyileşmeye
  çalışmaktan hiçbir kazancım olmadığı kanısına vardım. Hayatımı
  uzatmak için her yaptığım şey acılarımı da uzatıp artırıyor. Onun için
  hayatıma da hastalığıma da son vermeye kararlıyım. Bu kararımı
  hoşgörmenizi ve herhangi bir durumda beni vazgeçirmeye
  çalışmamanızı dilerim. Kendini açlıkla öldürme yolunu seçen
  Pomponius nasılsa birden iyileşivermiş: Ölmek için bulduğu yol
  sağlık getirmiş ona. Hekimler ve dostları bu mutlu olayı kutlayıp onun
  rahatlamasına sevinirlerken aldanıyorlarmış meğer; çünkü iyileşen
  hastayı kararından vazgeçirememişler ne yaptıysalar. Diyormuş ki
  Pomponius: O türlü, bu türlü nasıl olsa bir gün bu adımı atmak
  zorunda kalacağım; bu kadar ileriye gitmişken ne diye bırakıp bir daha
  yeni baştan zora ------- kendimi. Adam ölüme öyle alıştırmış ki
  kendini, korkmak şöyle dursun can atar olmuş ona. Giriştiği savaşın
  doğruluğuna inandığı için onu bir an önce bitirme çabasına düşmüş.
  Ölümü böylesine tadarak, içine sindirerek beklemek, ölümden
  korkmaktan çok ötede bir şey.

  Filozof Cleanthes'in serüveni de pek benzer buna: Diş etleri şişmiş,
  çürümüş ve hekimler çok sıkı bir perhiz vermişler ona. İki gün ağzına
  bir şey koymayınca öyle iyileşmiş ki hekimler artık eskisi gibi yiyip
  içebileceğini söylemişler. Ama o, perhizin verdiği baygınlığa benzer
  durumun tadına vararak geri dönmemeye karar vermiş ve bir hayli
  yaklaştığı yere adımını atmış.

  Romalı delikanlı Tullius Marcellinus çektiği bir hastalığın acılarına
  katlanamaz olmuş. Hekimleri hemen değilse de mutlaka iyileşeceğini
  söylemişler ama delikanlı hayatına son vermek istemiş ve dostlarını
  çağırıp ne düşündüklerini sormuş. Kimi, diyor Seneca, kendi
  korkaklıklarına uygun öğütler vermiş; kimi, dalkavukça, delikanlının
  hoşuna gideceğini sandıklarını söylemiş; ama bir Stoalı şöyle demiş
  ona: Uğraşma Marcellinus, önemli şeyler üstüne kafa yorarmış gibi.
  Büyük bir şey değildir yaşamak: Uşaklar da, hayvanlar da yaşıyor ama
  dürüstçe, akıllıca ve sağlam yürekle ölmek büyük bir şeydir. Düşün
  nedir kaç zamandır yaptığın, hep aynı şey: Yemek, içmek, uyumak;
  içmek, uyumak ve yemek. Hep bu çember içinde dönüp durmaktayız
  gerçekten. Yalnız başa gelen dertler, dayanılmaz acılar değil,
  yaşamaya doymak da ölümü istetir insana. Marcellinus kendisine öğüt
  verecek olanı değil, yardım edecek olanı arıyordu. Hizmetçiler bu işe
  karışmaktan korkuyorlardı. Ama o filozof anlattı ki onlara, yalnız
  efendilerinin kendi isteğiyle ölüp ölmediği bilinmediği zaman
  hizmetçilerden kuşkulanır herkes; onun dışında, efendisinin ölmesine
  engel olmak onu öldürmek kadar kötüdür çünkü:

  Invitum qui servat idem facit occidenti (Horatius)

  Ölmek isteyeni kurtarmak öldürmekle birdir.

  Sonra Marcellinus'a şunu da anlatır ki, nasıl yemek bitince
  soframızdan arta kalanı seyircilere dağıtırsak, hayat bitince de
  işlerimizi yönetenlere bir şeyler dağıtmak yerinde olur. Marcellinus
  açık ve cömert yürekli bir insanmış: Hizmetçilerine paralar dağıtmış
  ve avutucu sözler etmiş hepsine. Sonra da bıçaklara, kanlara
  başvurmamış. Bu dünyadan kaçmak değil, kalkıp gitmek istemiş
  sadece; ölüme sırt çevirmemiş göğüs germiş.

  Sen mi güçlüsün ben mi, diyerek yemeyi içmeyi kesmiş; üç gün
  sonra üstüne ılık sular döktürerek yavaş yavaş kendinden geçmiş,
  geçerken de bir çeşit keyif duyduğunu söylemiş. Gerçekten de
  bitkinlikten yürekleri durur gibi olanlar hiçbir acı çekmediklerini,
  tersine, bir uykuya dalma, rahatlama duygusu içinde olduklarını
  söylerler. (Kitap 2, bölüm 13)
  --->: Montaigne - Denemeler II frmacil dördüncü 4 sayfa --->: Montaigne - Denemeler II

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  YAŞAMA BAĞLILIK

  Bütün insanlar cılız varlıklarına öylesine bağlıdırlar ki, sağ kalmak
  için razı olmayacakları hiçbir kötü durum yoktur. Bakın Maecenas ne
  diyor:

  Debilem facito manu,

  Debilem pede, coxa,

  Lubriscos quate dentes:

  Vita dum superest bene est.

  Tek kollu da kalsam,

  Kötürüm, damlalı da olsam

  Sökülse de bütün dişlerim:

  Ne mutlu bana yaşıyorsam.

  Timurlenk cüzamlılara karşı uyguladığı görülmedik zalimliğini
  insanseverlik diye yutturuyordu. Her rasladığı cüzamlıyı öldürtürken,
  onları böylesine acılı bir yaşamdan kurtarmış olacağını söylüyordu.
  Oysa onlar ölmektense üç kat daha cüzamlı olmaya razıydılar.

  Filozof Antisthenes, ağır hasta yatarken bağırıyormuş; kim
  kurtaracak beni bu acılardan, diye. Onu görmeye gelmiş olan
  Diogenes: İşte bu seni hemen kurtarır, istersen, diyerek bir hançer
  uzatınca ona: Yaşamaktan değil, acılarımdan kim kurtaracak? demiş
  Antisthenes. (Kitap 2, bölüm 37)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  HERKESİN DEĞERİ KENDİNE GÖRE

  Kendim nasılsam başkasını ona göre değerlendirmek hatasına
  düşmem çokları gibi. Buna aykırı düşen şeylere kolayca inanırım.
  Kendimi bağlı hissettiğim bir biçime başkalarını zorlamam herkes
  gibi. Bambaşka bir türlü yaşama biçimi olabileceğine inanır, akıl
  erdirebilirim.

  Çoklarının tersine de, aramızdaki ayrılığı benzerlikten daha kolay
  kabul ederim. Başkasının benim hallerimden ve ilkelerimden dilediği
  kadar uzak kalmasını hoşgörürüm. Herkesi düpedüz ve bağımsız
  olarak kendi kişiliğiyle görür, kendi örneği içinde değerlendiririm.
  Kendim perhiz yanlısı olmadığım halde kimi rahiplerin perhizciliğini
  içtenlikle beğenmekten, davranışlarını uygun bulmaktan geri kalmam:
  Hayal gücümle kendimi onların yerine koyabilirim pekala. Hatta
  benden ne kadar ayrı iseler o ölçüde daha da çok sever ve sayarım
  onları. Birbirimizin kendi içinde değerlendirilmesini, kimsenin herkes
  gibi olmaya zorlanmamasını candan dilerim.

  Kendi güçsüzlüğüm başkalarının gücü kudreti üstüne beslemem
  gereken düşünceleri hiç değiştirmez.

  Sunt qui laudent, nisi quod se imitari posse confidunt. (Horatius)

  Kimileri yalnız taklit edebilir sandıklarını överler.

  Yerin çamurunda sürünürken de, ta göklerde, kahraman ruhların
  yüceliğini görmekten geri kalmam. Yaptıklarımın değilse bile
  düşüncemin düzgün olması, hiç olmazsa bu önemli yanımın
  bozulmadan işlemesi bana çoktur bile. Bacaklarım tutmazken
  irademin sağlam kalması az şey değildir. Yaşadığımız çağ, bizim
  iklimde hiç değilse, öylesine bozulmuş ki erdemin yaşanması şöyle
  dursun tasarlanması bile bir hayli zor. Yalnız okul sözlüğünde kalmışa
  benziyor erdem:

  Virtutem verba putan, Ut lucum ligna (Horatius)

  Erdem sadece bir söz onlar için Ve kutsal orman sadece odun.

  Quam verreri deberet, etiamsi percipere non posent. (Tusculanes)

  Erdem ki saymaları gerekir, anlamasalar bile. (Kitap 1, bölüm 37)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ZORLUĞUN DEĞERİ

  Filozofların en akıllıları derler ki: akla uygun hiçbir şey yoktur ki
  tam tersi de akla uygun olmasın. Yakınlarda gevelediğim bu güzel
  sözü eskilerden biri (Seneca) yaşamayı küçümseme yolunda
  kullanmış: Ona göre, yalnız yitirmeye hazırlandığımız bir nimet bize
  zevk verebilir.

  In auquo est dolor amissae rei, et timor amittendae. (Seneca)

  Yitirme acısıyla yitirme korkusu bir kapıya çıkar.

  Demek ister ki bununla, yaşamayı yitirme korkusunda olursak,
  yaşamanın tadını çıkaramayız. Ama bunun tersi de söylenebilir:
  Yaşamaya bu kadar sıkı sarılıp, böylesine bir sevgiyle bağlanmamış,
  onun temelli olmadığını gördüğümüz, elimizden çıkmasından
  korktuğumuz içindir. Gerçek ortada çünkü: Ateş nasıl soğuktan hız
  alıyorsa bizim istemimiz de kendi karşıtıyla bilenip keskinleşiyor:

  Si numquam Danaen habuisset abenea turis,

  Non esset Danae de Jove facta parens. (Ovidius)

  Danae yi funçtan kuleye komasalardı

  Jupiter den hiç gebe kalmazdı Danae.

  Bolluğun verdiği doygunluktur zevkimizi en fazla körleten;
  zevkimizi en fazla bileyen, coşturan şeyse özlediğimizi az ve zor
  bulmaktır.

  Ominum rerum voluptas ipso quo debet fufare
  periculo crescit (Seneca)

  Her şeyin zevki, bizi itmesi gereken tehlikeyle artar.

  Galla, nega: satiatur amor, nisi gaudia torquent. (Martialis)

  Galla, hayır de: aşk azapla beslenir yalnız.

  Aşkın gevşememesi için Likurgos Lakedemonya'da evlenenlerin
  gizli yatıp kalkmalarını buyurmuş: Evlilerin yatakta görülmeleri, bir
  başkasıyla yatmaları kadar ayıp sayılıyormuş. Buluşmaların zorluğu,
  yakalanma tehlikesi, sonradan duyulacak utanç:

  Et languor, et silentium,

  Et latere petitus imo spritus (Horatius)

  Ya o baygınlık, o sessizlik,

  Ya o derinden gelen gizli ahlar,

  Bütün bunlardır salçayı kıvamına getiren. Sevişmenin nice hoşlukları
  aşkın etkilerinden çekinerek, utanarak söz etmekten doğmaktadır.
  Şehvetin kendisi bile acı duyarak kızışmak ister. İncittiği, tırmaladığı
  zaman daha tatlı olur. Fahişe Flora, Pompeus'la yatıp da üzerinde
  dişlerimin izini bırakmadığım olmadı, dermiş.

  Quod petire premunt arcte, faciuntque dolorem Corporis, et dentes
  inlidunt saepe lebellis:

  Et stimuli supsunt, qui instigant laedere id ipsum Quodcumque est,
  rabies unde illi germina surgunt. (Lucretius)

  Arzuyla sarıldıklarının canı yanar; Dişleri ısırır çok kez nazik
  dudakları. Gizli dürtüler incitmeye iter onları. Her tuttuklarını;
  azgınlıkları artar böylece.

  Her işte görülen budur: Zoduk değer kazandırıyor her şeye. (Kitap 2,
  bölüm 15)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  DÜŞÜNMEDE KENDİNDENLİK

  Hemen bütün görüşlerimiz üstün sayılan kişilerden gelme,
  başkalarından alınmadır. Hiç de kötü değil öyle olması; öyle cılız bir
  çağda yaşıyoruz ki görüşlerimizi kendimiz seçsek en kötülerini
  seçerdik. Sokrates'in bize dostlarınca aktarılan konuşmalarını herkes
  beğendiği için biz de beğeniyoruz, kendi bildiklerimize dayanarak
  değil. Öylesi konuşmalar geçerli değil bugün. Aramızdan Sokrates'e
  benzer biri çıksa pek azımız değer verirdi ona.

  Biz güzellikleri yalnız sivri, şişkin, süslü püslü olarak seviyoruz. Saf
  ve sade olanlar kolayca kaçıyor bizim kaba gözlerimizden öylelerinin
  ince ve saklı bir yanları var: İnsanın pussuz, yıkanmış, arınmış bir
  bakışı olmalı ki o gizli ışıltıyı görebilsin. Biz saflığı budalalıkla
  eşanlamda kullanıp kınamıyor muyuz? Sokrates doğal ve herkesinkine
  benzer yoldan yürütüyor düşüncesini. Bir köylü, bir kadın onun gibi
  söyler söyleyeceğini. Sözünü ettiği insanlar yalnız arabacılar,
  doğramacılar, terlikçiler, dülgerlerdir. Açıklamaları, benzetileri hep
  insanların en bayağı, en ortamalı eylemlerinden alınmadır; herkes
  anlar. Böyle kaba bir biçiminin altında onun yüce düşüncelerinin
  soyluluğunu, zenginliğini göremezdik biz; biz ki bilgiçlerin önem
  vermediği her şeyi adi, aşağılık sayarız ve zenginliği yalnız
  gösterişlerde süslerde püslerde görürüz. Bizim dünyamız gösteriş
  üzerine kurulmuş; insanlar üfürükle şişiyorlar yalnız, balonlar gibi
  hoplatılarak durabiliyorlar yukarda. Sokrates boş hayaller peşinde
  koşmuyor. Amacı bize, yaşamaya gerçekten ve sıkı sıkıya bağlı ve
  yararlı bilgiler, öğütler vermek.

  servare modum, finemque tenere, taturamque sequi. (Lucianus)

  işini düzenlemek, ödevini gözetmek ve doğaya uymak Sokrates hep
  kendisi olarak kaldı ve en son güçlülük kertesine sıçramalarla değil
  kendiliğinden yükseldi. Daha doğrusu hiçbir yere yükselmedi de
  bütün terslikleri, bütün zorlukları kaynaklarına, doğal çıkış noktalarına
  indirdi. Çünkü, örneğin Çato'da orta halli insanları çok aşan gergin bir
  tutum görüyoruz. Yaşadığı yiğitlik serüvenlerinde ve ölümünde onu
  hep dünyaya pek yukarılardan bakar görüyoruz. Oysa Sokrates'in
  ayağı hiç yerden kesilmiyor, en yararlı düşüncelerini gevşek ve
  özentisiz adımlarla yürütüyor; ölümünde ve insan yaşamında başa
  gelebilecek en belalı durumlarda da öyle davranıyor. (Kitap 3, bölüm 12)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  UYDURMA NELENLER

  Doğru olsun, yanlış olsun, orası önemli değil, İtalya'da bir atalar
  sözüymüş gibi derler ki, topal bir kadınla yatmamış olan kişi Venüs'ü
  en olgun tadıyla bilmez. Kaderin cilvesi ya da herhangi özel bir
  raslantı bu sözü halkın diline yerleştirmiş aynı şey kadınlar için de
  söylenir, erkekler için de. Çünkü Amazonların kraliçesi kendisiyle
  sevişmek isteyen İskitli'ye ne demiş? Bu işi topal daha iyi yapar,
  demiş. O kadınlar cumhuriyetinde, erkeklerin egemenliğinden
  kurtulmak için kadınlar onların kendilerine üstünlük sağlayan kol,
  bacak gibi uzuvlarından birini sakat ederlermiş ve onları yalnız, bizim
  şimdi kadınları kullandığımız iş için kullanırlarmış. Topalların bozuk
  devinimleri bu işe bir yeni tad katıyor, ya da bu türlüsünü deneyenler
  bir hoşluk buluyorlar belki, der geçerdim; ama yeni öğrendiğime göre
  Yunan filozofisi de bunun doğru olduğu kanısına varmış: Bu filozofi
  der ki, topalların bacak ve baldırları aksaklıkları nedeniyle kendilerine
  gelen besini alamadıklarından, onlardan yukarıda bulunan cinsel bölge
  daha dolgun, daha besili, daha güçlü olur. Bir başka görüşe göre de,
  topallık cimnastiğe engel olduğundan, bu sakatlığa uğramış olanlar
  güçlerini daha az harcamış olur ve Venüs'ün oyunlarına daha dolgunca
  katılırlarmış.

  Yunanlılar dokumacı kadınların ötekilerden daha sıcakkanlı
  olmalarını da aynı nedene bağlıyorlar: Zanaatları gereği hep evde
  oturduklarından bedenleri fazla deprenmiyormuş. Böyle düşünülürse
  daha neler neler gelebilir insanın aklına. Topal dokumacı kadınlar için
  ben de diyebilirim ki işleri gereği oturdukları yerde ileri geri
  depreşmeleri arzularını kabartıp kışkırtıyor onları, araba salıntılarının
  kibar bayanları gıcıklayabileceği gibi.

  Bu örnekler başta söylediğimi doğrulamıyor mu? İnsan aklı çok kez
  olmayacak şeylere nedenler uyduruyor. (Kitap 3, bölüm 10)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  EFENDİLER VE UŞAKLAR

  Platon'un bir öğütü hiç hoşuma gitmez: Kadın olsun, erkek olsun
  hizmetçilerinizle şakalaşmadan, senli benli olmadan, hep bir efendi
  ağzıyla konuşmalıymışız. Benim aklım buna ermedikten başka, servet
  üstünlüğüne öylesine önem vermek hiç de insanca ve haklı bir
  davranış değil. Uşaklarla efendiler arasındaki ayrılığın daha az göze
  battığı yerde daha adaletli bir düzen vardır bence. (Kitap 3, bölüm 3)

  PEŞİN VE KESİN YARGILARA KARŞI

  Ben ağır anlayışlı, biraz da elle tutulur, olağan şeylerden yanayımdır;
  onun için de eskilerin şu dedikleri bana dokunmaz:

  Majorem fidem homines adhibent üs quae non intelligunt.

  İnsanlar anlamadıklarına daha çok inanırlar.

  Cupidine humani, ingenii libentius obcura creduntur. (Tacitus)

  İnsan kafası öyledir ki kendisine karanlık gelene daha kolay inanır.

  Biliyorum kızıyorlar bana; şüphe etmemi yasaklıyor, şüphe edersem
  ağır küfürler savuruyorlar. İnandırmanın yeni bir yolu da bu. Ama,
  Tanrıya şükür, benim inancım yumrukla değiştirilecek cinsten
  değildir. Görüşlerini yanlış olmakla suçlayanlara çatsınlar. Ben
  görüşlerini sadece anlaşılması zor ve cüretli olmakla suçluyorum.
  Karşı görüşü ise, onlar kadar azgınlığa varmadan ben de tutmuyorum.

  Videantur sane, ne affirmentur modo (Cicero)

  Olabilir desinler, ama olur demesinler.

  Düşüncelerini kafa tutarak, buyruklar vererek ortaya koyanlar
  akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar. (Kitap 3, bölüm 11)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  BİLMEDİĞİNİ SÖYLEYEBİLME

  Dünyadaki birçok kötülükler, daha cüretle söyleyelim, dünyanın
  bütün kötülükleri, bizi bilgisizliğimizi açığa vurmaktan kaçınmaya,
  reddemediğimiz şeyi kabul etmeye alıştırmalarından geliyor. Her
  şeyden bilgiçce ve kesinlikle söz ediyoruz. Roma'da bir adet varmış:
  Bir tanığın gözleriyle gördüğünü söylediği ve bir yargıcın en kesin
  bilgiyle ortaya koyduğu şeyden bile, bana öyle geliyor ki, diye söz
  edilirmiş. Olabilecek şeyleri bana hiç şaşmazmış gibi yutturmaya
  kalktıkları zaman o şeylere karşı nefret uyandırıyorlar bende.
  Önerilerimizin, küstahlığını yumuşatan şu sözleri severim ben:
  Olabilir ki, kimi yerde, kimisi, derler ki, sanırım benzeri sözleri.
  Çocukları eğitecek olsam, kestirip atarca değil şöyle sorarca karşılık
  vermeye alıştırırdım onları: Ne demek bu? Bundan anlamam,
  olabilir, doğru mu? On yaşında bilginler gibi konuşacaklarına
  altmış yaşında öğrenci gibi kalsınlar. Bilgisizlikten kurtulmak
  isteyenin onu açığa vurması gerekir. İris, Thaumantis'in (aydınlık
  şaşkınlığın) kızıdır. Şaşma bütün filozofinin temeli, soruşturma
  gelişmesi, bilgisizlik son aşamasıdır. Bilgisizliğin öylesi vardır ki
  yücelik ve cömertlikten yana bilimden aşağı kalmaz; o bilgisizliği
  kavramak için de bilimi kavramak için gerektiği kadar bilim ister.
  (Kitap 3, bölüm 2)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  BÜYÜKLÜK VE İNSANCALIK

  Şana şerefe ermenin en kestirme yolu şan şeref için yaptığımızı kendi
  vicdanımızın buyruğuyla yapmaktır. Büyük İskender'in değeri bence,
  o parlak yaşayışı içinde Sokrates'in düşkün ve sönük bir yaşayışı
  içindeki değeri yanında bir hayli cılız kalıyor. Düşüncem Sokrates'i
  İskender'in yerine koyabiliyor rahatlıkla, ama İskender'i onun yerinde
  düşünemiyorum. İskender'e ne yapmasını bildiğini sorsalar: Dünyaya
  boyun eğdirmesini bilirim, der; Sokrates ise insan yaşantısını doğal
  niteliğine uygun olarak yönetmesini bildiğini söyler. Bu bilim daha
  ağır basan, daha saygın bir bilimdir. Ruhun değeri yükseklere
  çıkmasında değil, düzenli olmasındadır.

  Ruhun büyüklüğü büyük yerlerde değil, gösterişsiz yerlerde çıkar
  ortaya. Onun için bizi içimize inerek yargılayanlar ünlü eylemlerimize
  pek önem vermezler, bunların aslında çamurlu ve batak bir dipten
  fışkırmış pırıltılı su serpintileri olduğunu görürler. Bizi parlak
  görünüşümüze göre yargılayanlar ise içimizin de aynı parlaklıkta
  olduğunu sanırlar, onları şaşırtan ve görüşlerini aşan başarı güçlerini
  halkın ve kendilerinin güçleriyle bir arada düşünemezler. Bir işçinin
  helaya gitmesini, karısıyla yatmasını düşünmek olağan gelir de
  bize, gösterişli ve bilginliğiyle saygınlık kazanmış bir koca başbakanı
  o durumlarda düşünmeyi yadırgarız. O yüksek tahtlarda oturanlar
  yaşayacak kadar alçalamazlar gibi gelir bize. (Kitap 3, bölüm 2)

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KENDİ ZENGİNLİĞİMİZ

  Biz kendimiz sandığımızdan daha zenginizdir; ama bizi her şeyi
  başkalarından almaya, dilenmeye alıştırıyorlar. Kendimizden çok
  başkalarından yararlanacak biçimde yetiştiriyorlar bizi. İnsan hiçbir
  şeyde gerek duyduğu kadarıyla yetinmiyor. Ne şehvette, ne servette,
  ne devlette kollarını kucaklayamayacak kadar açmaktan alabiliyor
  kendini; açgözlülüğü ılımlı olamıyor bir türlü. Bilme merakı da aşırı
  gidiyor bence insanın: Başaramayacağı kadar, gereğinden fazla iş
  alıyor üstüne, bilginin yararını konusu kadar genişleterek.

  Ut omnium rerum sic litteram quoque intemparatis laboramus.
  (Seneka)

  Her şeyde olduğu gibi okuma çabasında da ölçüyü aşıyoruz.

  Tacitus, oğlunun aşırı bilim oburluğunu dizginleyen Agricola'run
  anasını övmekte haklı öyle bir nimet ki bu, sağlam gözlerle bakılırsa,
  insanların bütün nimetlerinde olduğu gibi onda da doğal olarak bir
  hayli gereksizlik, güçsüzlük bulunduğu ve pahalıya da mal olduğu
  görülür.

  Bilim edinmek, et ya da balık satın almaktan çok daha netametli bir
  şeydir. Çünkü satm aldığınız nesneyi bir kaba kor eve getirirsiniz; ne
  mal olduğunu yakından da görebilir, ne kadarını ne zaman
  yiyeceğinizi düşünürsünüz ama bilimler öyle mi ya? Ruhumuzdan
  başka bir kaba koyamıyoruz onları. Satın alır almaz yutuyoruz;
  çarşıdan zehirlenmiş ya da değişmiş olarak çıkıyoruz. Öyle bilimler
  var ki kafamızı besleyecek yerde engel ve yük oluyorlar bize, öyleleri
  de var ki iyileştirecek yerde öldürüyorlar bizi. (Kitap 3, bölüm 12)

  Halkı bir tek insan, bir tek insanı bütün halk gibi gör. (Kitap 1, bölüm 39)

+ Yorum Gönder
4. Sayfa BirinciBirinci ... 23456 SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne söz özgürlüğü,  montaigne pazarlık,  montaigne denemeleri,  montaigne ölüm üstüne denemesi,  montaigne pazarlık denemesi