+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 23456 SonuncuSonuncu
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Montaigne - Denemeler II Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Uğur Baki
  Devamlı Üye

  --->: Montaigne - Denemeler II

  TÜRK ORDULARINDAKİ DİSİPLİN

  Askerlerin düşmandan çok komutanlarından korkmalarını isteyen o
  eski ahlak ne oldu? Şu güzelim örneğin benzeri nerde: Bir elma ağacı
  Roma ordusunun kamp kurduğu bir yerin ortasında kalmış da ertesi
  gün ordu çekilip giderken olgun, nefis elmaları bir teki eksilmeden
  sahibine bırakmış. İsterdim ki gençlerimiz vakitlerini pek yararlı
  olmayan gezintiler ve pek onurlu olmayan uğraşlarla geçirecek yerde
  biraz gidip yaman bir Rodoslu kaptanın bir deniz savaşını nasıl
  yönettiğini, biraz da Türk ordularındaki disiplini görsünler. Çünkü
  bizimkinden çok ayrı ve çok üstün onlardaki disiplin. Bizim
  askerlerimiz seferde eskisinden daha uygunsuz, sorumsuz, Türk
  askerleriyse tersine daha ölçülü, daha çekingen davranıyorlar.
  Çünkü, onlarda, barış zamanı fakir rahatsız etmek, malını çalmak
  birkaç kötek cezasıyla geçiştirildiği halde, savaşta en ağır cezaları
  görüyor. Parasını vermeden bir tek yumurta almanın cezası tam elli
  sopa. Onun dışında, karın doyurmayan, az ya da çok değerli herhangi
  bir şeyi çalanlar hemen kazığa geçiriliyor ya da başları kesiliveriyor.
  Fatihlerin en zalimi olan Selim üstüne yazılanları okurken şaştım:

  Mısır'ı aldığında Şam şehrini bolluk ve güzellikle saran eşsiz
  bahçelere askerlerinden hiçbirinin eli değmemiş; hem de kapalı değil
  açık oldukları halde. (Kitap 3, bölüm 12)
  --->: Montaigne - Denemeler II frmacil beşinci 5 sayfa --->: Montaigne - Denemeler II

 2. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÖLÜME HAZIRLANMA

  Çoğu zaman ölüme hazırlanma ölümün kendisinden daha fazla azap
  vermiştir insana. Eskilerden biri, hem de akıllılarından biri söyler
  bunu:

  Minus afficit sensus fatigatio quam cogitatio (Quintilianus)

  Duymak düşünmekten daha az üzer bizi.

  Ölümü yanı başımızda duymak kimi zaman birden, kaçınılmaz bir
  şeyden kaçınmama kararını verdirir bize. Eski zamanda gladyatörler
  görülmüştür ki, korka korka çarpıştıktan sonra ölümü yiğitçe
  karşılamış, gırtlaklarını düşmanın kılıcına uzatıp ölümü kendileri
  istemişlerdir. Uzağımızdaki ölümü düşünmek daha sürekli, dolayısıyla
  daha zor katlanma çabası ister. Ölmesini bilmiyorsanız, hiç
  tasalanmayın; doğa hemen gereğince ve yeterince öğretir size; bu
  işinizi o görüleceği gibi görür siz yormayın kendinizi.

  Incertam frustra, mortales, funeris horam

  Quaritis, et qua sit mors aditura via. (Propertius)

  Boşuna bilmek istiyorsunuz, ölümlüler

  Ölüm saatinizin ne zaman, ne yoldan geleceğini.

  Paena minor certam cubito preferre ruinam

  Quod timeas gravius sustinuisse diu. (Ciallus)

  Kaçınılmaz bir belaya birden katlanmak

  Uzun süre korku azapları çekmekten yeğdir.

  Yaşamayı ölüm kaygısıyla, ölümü de yaşama kaygısıyla
  bulandırıyoruz. Biri dertlendiriyor, öteki korkutuyor bizi.

  Ölümün kendisine karşı hazırlanıyor değiliz aslında. Çarçabuk olup
  biten bir şey bu. Çeyrek saatlik, uzantısız, zararsız bir azap için ayrıca
  uzun boylu kafa yormalara değmez. Doğrusunu isterseniz, ölüm
  hazırlıklarına karşı hazırlanıyoruz. Filozofi bize ölümü hep göz
  önünde tutmamızı, vaktinden önce görüp üstünde düşünmemizi
  buyuruyor, sonra da bu öngörüp düşünmelerin bizi üzmemesi için
  alacağımız tedbirleri, uyacağımız kuralları öğretiyor. Hekimler de öyle
  yapmıyorlar mı?

  Bizi hastalıklar içine atıyorlar ki üstümüzde ilaçlarını ve sanatlarını
  kullansınlar. Yaşamasını bilmemişsek bize ölmesini öğretmek
  yersizdir. Dayanaklı olarak, iç rahatlığıyla yaşamasmı bilmişsek aynı
  biçimde ölmesini biliriz.; Bırakalım onlar diledikleri kadar
  övünsünler.

  Tota filosoforum vita commentatio morts est. (Cicero)

  Filozofların bütün hayatı ölüm üstüne düşünmedir.

  Bana sorarsanız, ölüm yaşamın ucudur, ama amacı değil; sonu,
  bitimidir, ama konusu değil. Yaşamın gözlerini dikeceği şey kendi
  kendisi olmalıdır. Ona gerekli olan çaba kendini düzenlemek,
  yönetmek, kendi kendisine katlanmaktır. Yaşama biliminin bu genel
  ve başlıca bölümünün içerdiği daha birçok işler arasında ölmesini
  bilme de vardır; ve bu iş, korkunun ona verdiği ağırlık olmasa, en
  hafiflerindendir.

  Yararlılık ve yalın gerçeklik bakımından basit insanların bize verdiği
  dersler, bilimin tam ters yönde verdiği dersleri hiç de aratmazlar.
  İnsanların zevkleri ve güçleri değişiktir onları kendilerine göre,
  değişik yollardan yönetmek gerekir.

  Quo me comque rapit tempestas, deferor hospes (Horatius)

  Fırtına nereye atsa beni, orda bir yer vardır yaşanacak.

  Çevremdeki köylülerden hiçbirinin son saatlerini nasıl bir tutum, nasıl
  bir yürekle geçireceği üstüne düşündüğünü görmedim. Doğa ona
  ölümü yalnız öleceği zaman düşünmesini öğretmiştir. Ölümü
  Aristoteles'ten daha güzel bir davranışla karşılar çünkü. Aristoteles
  hem ölümün hem de uzun bir hazırlanmanın çifte baskısı altındadır.
  Oysa Caesar'a göre de en az düşünülmüş olan ölüm, en mutlu ve en
  ağırlıksız ölümdür.

  Plus dolet quam messes est, qui ante dolet quam messe est. (Seneka)

  Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir.

  Ölüm düşüncesinin acılığı bizim onu kurcalamamızdan geliyor.
  Doğanın gerektirdiklerini ondan önce düşünüp yönetmeye kalkmak
  yüzünden hep başımızı derde sokarız böyle. Yalnız bilginlerdir sapa
  sağlamken ağız tadıyla yemek yiyemeyen ve ölüm düşüncesiyle
  kasılıp kaşlarını çatanlar. Basit insan yalnız iş başına geldiği zaman
  çare ve avuntu arar ve ne kadar duygulanıyorsa o kadar da düşünür.
  Hep demez miyiz ki kaba halkın, başına gelenlere, sabırla katlanması,
  gelebilecek korkunç belalarıysa hiç aklından geçirmemesi
  kafasızlığından, sersemliğinden gelir; ruhları kalın ve katı olduğu için
  etkilenmesi, sarsılması daha zordur. Eh, öyleyse biz de artık sersemlik
  okulunda yetiştirelim kendimizi. Bilimlerin bize vaadettikleri son
  mutluluk budur ve sersemlik ne rahatlıkla götürüyor ona öğrencilerini.
  (Kitap 3, bölüm 12)

  Gideceği limanı bilmeyene hiçbir rüzgardan hayır gelmez. (Kitap 2,
  bölüm 2)

 3. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  ÇİRKİNLİK ÜSTÜNE

  En büyük değerlerin kusursuz bir örneği olan Sokrates'in o dedikleri
  çirkinlikte, ruhunun güzelliğine aykırı bir yüze ve bedene düşmüş
  olmasına pek içerlerim; o Sokrates ki güzelliğin aşığı, delisidir. Doğa
  haksızlık etmiş ona akla ne yakın gelen, ruhla bedenin birbirine uygun
  ve bağıntılı olmasıdır.

  Ipsi animi magni refert quali in corpore locati sint; multa enim e
  corpore existunt quae acuant mentem, mufta quae obdundant. (Cicero)

  Ruhların yerleştikleri beden yapısının niteliği pek önemlidir; çünkü
  birçok beden özellikleri vardır ki ruhu keskinleştirir; birçokları da
  vardır ki körletir.

  Cicero'nun körletici beden özelliğiyle demek istediği bozuk ve
  biçimsiz bir yaratılış çirkinliğidir. Ama biz ilk bakışta ve genellikle
  yüzde gördüğümüz, bizi sudan nedenlerle yadırgatan bir alımsızlığa
  da çirkinlik diyoruz: üzgün, kusursuz organlar üstündeki tende, bir
  lekede, bir yüz çatıklığında bilinmez nedenlerle hoşa gitmeyen bir
  alımsızlığa. Dostum La Boetie'de çok güzel bir ruhun büründüğü
  çirkinlik bu türdendi. Yüzeydeki bu çirkinlik, pek çarpıcı olmakla
  birlikte ruh hallerine daha az zarar verir, insanların görünüşündeki yeri
  de pek kesin değildir. Biçimsizlik, çarpıklık dediğimiz öteki çirkinlik
  insanın içini etkileyebilir. Her iyi cilalanmış deri pabuç değil, ama her
  iyi yapılmış pabuç içindeki ayağın biçimini belli eder. (Kitap 3,
  bölüm 12)

 4. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  CİNSEL EYLEM ÜSTÜNE

  Cinsel eylem insanlara ne kötülük etti ki kimse utanmadan söz
  edemiyor ondan, ciddi ve edepli konuşmalarda yer verilmiyor ona?
  Hiç sıkılmadan öldürmek, çalmak, aldatmak diyebiliyoruz da ona
  geldi mi kısıveriyoruz sesimizi. Neden acaba? Yoksa onun sözünü
  ağzımızda ne kadar az harcarsak düşüncesi kafamızda o kadar
  büyütmeye hak mı kazanıyoruz? Çünkü, bilirsiniz, en az kullanılan, en
  az yazılan, en saklı tutulan sözler en iyi bellenen, en çok insanca
  bilinen sözlerdir. Her yaşta, her baştaki insan onu ekmeği bildiği kadar
  bilir. Dile, sese, harfe gereği olmadan herkesin içine yazılır. Suskunun
  dokunulmazlığı içine kapamışız cinsel eylemi: Çıkarmak bir suçtur
  ordan onu, suçlamak ve yargılamak için bile olsa. Ancak dolambaçlı
  sözler ve resimlerle kırbaçlamaya kalkabiliriz onu. Böylesine
  tiksindirici olmak bir suçlu için ne büyük onur: Adalet dokunmayı,
  bakmayı suç sayıyor bu suçluya! Cezasının ağırlığı özgürlük,
  dokunulmazlık kazandırıyor suçluya. Kitaplar için de öyle olmuyor
  mu? Ne kadar yasaklanırlarsa o kadar daha çok satılıyor, o kadar daha
  çok okunuyorlar. (Kitap 3, bölüm 5)

 5. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  İNSANA GÜVEN GÖSTERMENİN YARARI

  Adamın biri evimi ve beni bir pusuya düşürmeyi kurmuş. Kurnazlığı
  kapıma önce yalnız gelip içeriye girmekte biraz telaş göstermek oldu.
  Kendisini adından tanıdım; komşum ve az çok da benden yana olduğu
  için ona güvensizlik gösteremezdim. Herkes gibi ona da kapımı
  açtırdım. Bir de baktım adam korkular içinde, atı soluk soluğa, bitik
  bir halde. Şu masalı anlattı bana: Bizden yarım fersah ötede, benim de
  tanıdığım, kavgalı olduklarını bildiğim bir düşmanıyla karşılaşmış;
  düşmanı dolu dizgin ardına düşmüş; gafil avlandığı ve yanında az
  adamı olduğu için can havliyle benim kapıya dar atmış kendini;
  adamlarını çok merak ediyormuş; ya ölmüş ya da yakalamışlarmış.
  Ben saflıkla onu avutmak, güvenlendirek ve ferahlatmak için elimden
  geleni yaptım. Az sonra, askerlerinden dördü beşi aynı surat ve aynı
  telaşla içeri girmek istediler; ardından başkaları, daha başkaları sökün
  etti; yirmi beş otuz kadar oldular; hepsi tepeden tırnağa silahlı ve
  hepsi düşmanlarından kaçma numarası yapmakta idiler. Bu kadarı
  bende kuşku uyandırmaya başladı. Ne zamanlarda yaşadığımızı,
  benim evim ene kadar göz dikildiğini biliyordum ve tanıdıklarım
  arasında böyle baskınlara uğramış olanlar vardı. Ne var ki, başladığım
  nezaketi sonuna götürmemekte bir kazancım olmayacağı ve caymakla
  bütün ipleri koparmış olacağımı düşünerek, her zamanki gibi, işi
  oluruna, en doğal ve basit yoluna bırakıp hepsine kapımı açtırdım.
  Doğrusu, ben aslında yaratılıştan güvensizliğe ve kuşkulara düşmeyen
  bir insanımdır.

  Bana kötülük edenleri dinlemeye, hoşgörmeye çalışırım. Ejderhalara
  ve mucizelere nasıl inanmıyorsam, çok büyük tanıklar olmadıkça
  insanlarda doğa dışı korkunç canavarlıklar olacağına inanmam. Ayrıca
  ben kadere seve seve boyun eğebilir, kendimi onun kollarına
  bırakabilirim. Böyle oluşumdan da bugüne dek zarardan çok yarar
  gördüm. Kader hep benden daha akıllı davranıp benim çıkarımı
  benden daha iyi sağladı. Yaşamımda başarılmış zor, ya da belki
  akıllıca denebilecek birkaç eylem vardır. Bilin ki bunlarda benim
  payım üçte bir, kaderin payıysa en az üçte ikidir. Bence
  başarısızlıklarımız kadere yeterince güvenmemekten ve elimizde
  olmayan bir gücü kendi davranışımıza bağlamaktan geliyor.

  Dilediklerimize varamayışımız çok kez bundan ötürüdür. Kader
  insan aklına, onun zararına olmak üzere verdiğimiz hakları kıskanıyor
  ve biz ne kadar artırırsak o da o kadar azaltıyor bu hakları

  Uzatmayalım, o adamlar at üstünde evimin avlusunda beklediler.
  Şefleri benimle içeri girmiş, adamlarından haber alır almaz gideceğini
  söyleyerek atının ahıra götürülmesini istememişti. Giriştiği işi artık
  avucuna almış durumdaydı; geri kalanı eyleme geçivermesiydi yalnız.
  Sonradan çok kez anlatmışlar bana; çünkü bu yaptığını anlatmaktan
  sakınmıyordu hiç. Yüzüm, davranışım, açık yürekliliğim kalleşliği
  söküp atmış içinden. Adamları vereceği işaret için hep gözlerine bakıp
  dururken o birden atına bindi ve onlar bu kazançlı durumunu nasıl tam
  sonunda bırakmasına şaşadursunlar, çekti gitti. (Kitap 3, bölüm 12)

 6. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KENDİNİ ÖLDÜRME

  Hegesias dermiş ki: Yaşamanın yolu gibi ölmenin yolunu da
  kendimiz seçmeliyiz. Diogenes, filozof Speusippos'a rastlamış.
  Tutulduğu iyileşmez fil hastalığından ötürü kendini sedyeyle gezdirten
  Speusippos: Selam sana, Diogenes, demiş. Sana selam yok, diye
  karşılık vermiş Diogenes, sen ki bu halinle yaşamaya katlanıyorsun
  hala. Bir zaman sonra filozof öylesine zor yaşamaktan sıkılarak
  kendini öldürmüş.

  Bunun tersi düşünceler de yok değil. Birçoklarına göre de bu dünya
  kışlasını, bizi oraya koyanın buyruğu olmadan bırakıp gidemeyiz.
  Tanrı bizi yalnız kendimiz için değil, ona ve başka insanlara hizmet
  etmek için yollamış; onun izniyle gidebiliriz ancak, kendi iznimizle
  değil. Doğuşumuz bizden çok ülkemiz içindir. Yasalar kendi çıkarları
  için hesap sorarlar bizden; bizi öldürme hakkı onlarındır;
  görevimizden kaçtığımız için hem bu dünyada, hem ötekinde
  cezalanırız.

  Bizi bağlayan zinciri taşımak onu kırmaktan daha fazla yürek ister ve
  yurdu için bütün cefalara katlanan Regulus, kendini öldüren Cato'dan
  daha üstün bir yılmazlık sınavı vermiştir. Gözü kararma ve
  sabırsızlanmadır bizi ölüme koşturan. Dinç erdem hiçbir belaya sırtını
  çevirmez; dertleri ve acıyı arar, yiyeceğini arar gibi zalimlerin
  korkutmaları, işkenceler, cellatlar diriltir, dinçleştirir onu;

  Duris ut ilex tonsa bipennibus

  Nigra feraci frodis in Algido

  Per damna, pen cades, ab ipso

  Ducis opes animumque ferro. (Horatius)

  Karanlık ormanında Algido'nun

  Dalları baltayla budanan meşe gibi

  Bu belalar, bu cefalar, bu zincirler

  Yiğitliğine yiğitlik katar onun.

  Bir başkası da şöyle der:

  Non est ut putas virtus, pater,

  Timere vitam, sed malis ingentibus

  Obstare, nec se vertere ac retro dare. (Seneka)

  Erdem yaşamaktan korkmakta değil, baba,

  Belalara karşı koyup diretmekte

  Yolundan dönmemektedir.

  Bir başkası da şöyle:

  Rebus in adversis facile est contemnere mortem;

  Fortius ille facit qui miser esse potest. (Martialis)

  Kolaydır ölümü küçümsemek başımız dertteyken,

  Daha yiğittir başına gelene katlanan.

  Yigitlere değil korkaklara yaraşır feleğin sillesinden kaçmak için bir
  çukura, ağır mezar taşları altına büzülmek. Fırtına ne kadar sert olursa
  olsun, yiğit olan şaşmaz yolundan yordamından.

  Si fractur illabatur orbis,

  Imparidam ferient ruina. (Horatius)

  Dünya parçalanıp yerle bir olsa

  Yiğitçe katlanır yrkılmasına.

  Başka dertlerden kaçmaktır en çok bizi ölmeye iten; o kadar ki,
  ölümden kaçmak kimi zaman ölüme koşturur bizi.

  Hic, rogo, non furor rest, ne moriare, mori? (Martialis)

  Delilik değil midir, sorarım, ölüm korkusundan ölmek?

  Uçurum korkusuyla kendi kendilerini uçuruma atar kimi insanlar.

  Usque adeo, morits formidine,vitae

  Precipit humanos odium, lucisque videndae,

  Ut sibi consciscant maerenti pectore lethum,

  Obliti fontem curarum hunc timorem. (Lucretius)

  Ölüm korkusuyla insanlar

  Bıkarlar yaşamaktan, ışıktan;

  Atılırlar ölüme, ölümden korkmanın

  Dertlerin kaynağı olduğunu unutarak.

  Platon yasalarında, en yakınını, en iyi dostunu yani kendisini
  öldürenin onursuzca gömülmesini ister, eğer bu işi kamu yargısıyla,
  kaderin başına getirdiği önlenmez, çekilmez bir dert, katlanılmaz bir
  utanç yüzünden değil de, korkaklığından, ürkek bir ruhun
  güçsüzlüğünden ötürü yapmışsa. Yaşamımızı horgörmek de gülünç bir
  düşüncedir aslında; çünkü yaşam bizim varımız yoğumuz, her
  şeyimizdir. Daha soylu, daha zengin bir varlığı olan şeyler bizimkini
  kötüleyebilir; ama bizim kendimizi hor görüp hiçe saymamız doğaya
  aykırıdır; başka hiçbir yaratıkta görülmeyen özel bir hastalıktır
  kendinden nefret etmek, yüz çevirmek. Olduğumuzdan başka olmayı
  dilemek gibi bir saçmalıktır bu. Bu dilek yerine gelse bile bize bir şey
  kazandırmaz. İnsanken melek oluvermeyi isteyen kendi için bir şey
  yapmaz, olduğundan daha iyi olmaz; çünkü kendisi ortada kalmayınca
  kim tadacak, değerlendirecek bu değişmeyi onun yerine? (Kitap 2,
  bölüm 3)

  Kendiliğinden doğuveren halk şiirinin öyle saf ve yalın güzellikleri
  oluyor ki en olgun şiir ustalığının ulaştığı başlıca güzellikle
  kıyaslayabiliriz: Gaskonyalıların türkülerinde, hiç bilimden, okur
  yazarlıktan haberi olmayan kimi ulusların türkülerindeki şiir gibi. Bu
  iki şiirin arasında kalan orta halli şiiri ise küçümser, beğenmez,
  tutmayız. (Kitap 1, bölüm 56)

 7. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  BÜYÜK EYLEMLER VE YAŞ

  Benim bildiğim kadarıyla bütün güzel insan eylemleri, ne türden
  olursa olsun, sanırım eski zamanda da bizim zamanımızda da, otuz yaş
  sonrasından daha çok otuz yaş öncesinde başarılmıştır. Aynı
  insanların yaşamlarında da çok kez öyle. Bunu Anibal ve büyük hasmı
  Scipio için hiç yanılmadan söyleyemez miyim? Yaşamlarının
  yarısından çoğunu, gençliklerinde kazandıkları ünle yaşadılar. O
  yaştan sonra başka herkese göre büyük adam oldular, ama kendileri
  bakımından hiç de olmadılar. Ben kendi hesabıma, otuz yaşımdan
  sonra beden ve kafa gücümün artmaktan çok azaldığından,
  ilerlemekten çok gerilediğinden eminim. Zamanlarını iyi kullananların
  bilgileri, görgüleri yaşadıkça artabilir; ama canlılık, çeviklik,
  sağlamlık gibi kendi içimizdeki daha önemli, daha özgün yetenekler
  yaşla soluyor, gevşiyorlar:

  Ubi jam validis quassatum est viribus oevi

  Corpus, et obstusis ceciderint viribis artus.

  Claudicat ingenium, delirat finguaque mensque. (Lucretius)

  Yaş ağır basınca bedenimiz üstüne

  Aşınan çarklar zor döner olunca

  Kafa sendeler, saçmalar, sayıklar.

  Kiminde beden, kiminde kafa pes eder ilkin yaşın ağırlığı altında.
  Beyinleri midelerinden ve bacaklarından daha önce yıprananları çok
  gördüm. Bu dert, ona uğrayanın pek fark etmediği, açıkça belli
  olmadığı için daha da tehlikelidir. Bundan ötürü yasaların bize fazla iş
  gördümesinden çok, işe çok geç başlatmasından yakınmaktayım. Bana
  öyle gelir ki, yaşamın dayanıksızlığı, her gün türlü olağan tehlikeler
  içinde bulunması göz önünde tutularak, başlangıç dönemine, işsiz
  yaşamaya, çıraklığa o kadar fazla yer verilmemeli. (Kitap 1, bölüm 57)

 8. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  SAKLANAN KÖTÜLÜKLER

  Günahlarımızı ortaya dökmek, ayıp olsa bile, bunun örnek olup
  herkese uygulanması tehlikesi pek yoktur. Aristo der ki, insanların en
  çok korktukları rüzgarlar, saklı yerlerini açan rüzgarlardır.

  Alışkanlıklarımızı saklayan o saçma örtüleri sıyırıp atmak gerekir
  aslında. Niceleri vicdanlarını kerhaneye gönderip davranışlarını
  kurallara uyduruyorlar. Hainler, katiller bile nezaket kurallarını
  benimsiyor, ödevlerini bundan ibaret sayıyorlar. O kadar ki
  haksızlığın kibarlıktan yana, kötülüğün edepten yana bir eksiği
  olmayabiliyor. Ne yazık ki kötü insan budala da olmayıp kötülüğünü
  edep altında saklamasını beceriyor. (Kitap 3, bölüm 5)

 9. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  KİTAPLAR VE İNSANLAR

  Ne yapacağız bu insanlarla? Yalnız kitaba girmiş tanıklıklara önem
  veriyor insanlara kitaba girmedikçe, doğruluğu geçerli yaşı olmadıkça
  inanmıyorlar. Budalalıklarımızı harflere dökünce saygınlaştırmış
  oluyoruz. Okudum demek, birinden duydum demekten çok daha ağır
  basıyor. Ama ben insanların ellerini ağızlarından daha inanılır
  bulmadığım, konuşurken saçmaladığımız kadar yazarken de
  saçmaladığımızı bildiğim ve bizim çağımızı geçmiş başka bir çağdan
  ayırmadığım için, Aulus Gellius ya da Mavrobius kadar benim bir
  dostumu, onların yazdıkları kadar benim gördüklerimi öne sürebilirim.
  Onlar nasıl erdem için uzun sürmekle daha büyük olmaz diyorlarsa
  ben de doğruluk için, yaşı büyüdükçe akla daha yakın olmaz diyorum.
  Sık sık söylerim: Örneklerimizi hep yabancılardan ve okul
  kitaplarından vermemiz ahmaklıktır düpedüz. Örnekler, Homeros'un,
  Platon'un zamanında olduğu kadar boldur bugün de. Ama biz
  düşüncenin doğruluğundan çok, ömeklerin gösterişi peşindeyiz;
  kanıtlarımızı kitapçı Vascasan ya da Platin dükkanından alıp
  kullanmak kendi köyümüzde gördüklerimizden çıkarmaktan daha
  üstün bir doğruluk sağlarmış gibi. Ya da belki gözümüzün
  önündekileri ayıklayıp değerlendirmeye, onları sıcağı sıcağına
  eleştirip örnek haline getirmeye yatkın değil kafamız. Çünkü, kendi
  tanıklığımıza güvenecek kadar bilgin ve yeterli değiliz dersek, yersiz
  söz etmiş oluruz. O kadar ki, bence, en orta malı, en çok bilinen, en
  gösterişsiz şeyleri kendi ışıklı yanlarından görebilirsek, onlardan
  doğanın en büyük mucizeleri, ömeklerin en zenginleri çıkarılabilir,
  özellikle insan eylemleri konusunda.

 10. Uğur Baki
  Devamlı Üye
  MUTLULUĞUN BİZE GÖRELİĞİ

  Zenginlik bize ne iyilik eder, ne de kötülük: Her ikisi için de
  malzeme verir bize. Ondan daha güçlü olan ruhumuz ve malzemeyi
  dilediği gibi evirir, çevirir ve kullanır; mutlu ya da mutsuz oluşunun
  tek nedeni ve sorumlusu kendisidir.

  Dış varlığımız tadını ve rengini iç varlığımızdan alır nasıl ki
  giysilerimiz bizi kendi sıcaklıklarıyla değil bizim sıcaklığımızla
  ısıtırlar: Onu koruyup beslemektir yalnız görevleri. Onları soğuk bir
  bedene giydirirseniz, soğukluğu korur ve beslerler: Kar ve buz öyle
  saklanır

  Hiçbir şey kendiliğinden ne o kadar üzücüdür, ne de zor. Bizim
  gevşekliğimiz, güçsüzlüğümüzdür ona bu niteliği veren. Büyük ve
  yüksek şeyleri görebilmek için onlara göre bir ruhumuz olması
  gerekir; yoksa kendi çamurumuzu görürüz onlarda. Doğru bir kürek
  suda eğri görünür. Önemli olan bir şeyin görülmesi değildir yalnız,
  nasıl görüldüğü de önemlidir. (Kitap 1, bölüm 14)

+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 23456 SonuncuSonuncu


montaigne denemeler,  montaigne söz özgürlüğü,  montaigne pazarlık,  montaigne denemeleri,  montaigne ölüm üstüne denemesi,  montaigne pazarlık denemesi