+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda söylev örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. imam hatipli
  Üye

  söylev örneği
  GENÇLİĞE HİTABE

  Ey Türk gençliği ! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
  Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahilî ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve Cumhuriyet'i müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri, şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
  Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi vazifen, Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
  Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK
  20 Ekim 1927
 2. Buğlem
  Devamlı Üye

  Söylevler genellikle bir topluma bir topluluğa hitap edilerek söylenen, dinleyenlere belirli bir fikri aşılamak onlara o konu hakkında bilgi vermek için söylenen uzun konuşmalara denir ve söylevler genellikle heyecan vermelidir dinleyenlere.
+ Yorum Gönder


söylev örnekleri,  nutuk örnekleri kısa,  kısa nutuk örnekleri,  söylev örnekleri kısa,  kısa söylev örnekleri,  söylev örneği