+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Makale Hakkında Kısa Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ebubekir Abdullah
  Devamlı Üye

  Makale Hakkında Kısa Bilgi
  Makale ile ilgili Kısa Bilgi

  Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayınlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir. Makaleler bir gerçeği kanıtlamak için yazılır. Makalelerde bilimsel verilerden yararlanılır.

  Batıda çok eski örnekleri bulunan bu tür bizde ilk örneklerini Tanzimat döneminde vermiştir. Şinasinin Agah Efendi ile birlikte çıkardığı ilk özel gazete Tercüman-i Ahvalin ilk sayısında yayınlanan Mukaddime ( ön söz ) başlıklı yazı bizde ilk makale olarak kabul edilir. Ancak bu makale bugünkü anlamda çağdaş makalenin tüm özelliklerine sahip değildir.

  Gerek Tanzimat döneminde, gerekse Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati döneminde yazılan makaleler, eleştiri- polemik karışımı ürünler olduğundan gerçek anlamda makale türünden uzaktırlar. Bu tür bizde ancak cumhuriyet döneminde çağdaş bir kimlik kazanmıştır bu gün birçok yazar ve bilim adamı çeşitli konularda ve çeşitli dergi ve gazetelere bu türde yazılar yazmaktadır

  Bu alanda ilk ünlülerimiz ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Ahmet Mithat, Hüseyin Cahit, Süleyman Nazif, Ziya Gökalp, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Peyami Safa, Falih Rıfkı Atay, Halit Fahri Ozansoy, Yaşar Nabidir
 2. Ziyaretçi

  Denemeler bir insanın bir konu hakkında sakin uslubunu kullanarak açık bir dille yazdığı duygu, düşünce ve görüşlerini anlattığı yazılardır. Makaleler ise bir konu hakkında bilgi vermek ve o konuyu araştırıp kesin bilgilere ulaştıktan sonra yazmaktır.
 3. Ziyaretçi
  iyiymiş yapanlardan ALLAH razı olsun
 4. Buğlem
  Devamlı Üye
  Makalenin en önemli unsuru fikirdir çünkü makale bir konu hakkında ele alınan bilgi vermek, gerçekleri ortaya çıkarmak ve bir düşünceyi savunmak için ele alınan fikir yazısıdır. Makaleler açık anlaşılır bir dil ile yazılmalı ve öğretici olmalılar.

+ Yorum Gönder


makale nedir kısaca,  makale hakkında kısa bilgi,  makale nedir kısa bilgi,  makale hakkında bilgi,  makale nedir kısa,  makale nedir kısaca bilgi