+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Halkla Ilişkiler Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Halkla Ilişkiler Ile Ilgili Makale örneği
  halkla ilişkiler ile ilgili makale örneği kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Halkla İlişkiler Hakkında Makale

  Halkla ilişkiler kavramının kullanılır bir hale gelmesi yeni olmakla birlikte bu alandaki faaliyetler oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu konuda yapılmış olan tanım sayısı oldukça fazladır. Amerikan Halkla İlişkiler Birliği’nce belirlenen tanım sayısı yaklaşık olarak 200 civarındadır. Aşağıdaki tanımlarda bazı ortak noktalar vurgulanacak ve ortak bir tanım ortaya konacaktır.

  Halkla ilişkiler, genellikle yönetimle ilgili olarak belirli yönde hareket yaratmak ya da belirli bir davranışı benimsetmek için halkı inandırma sanatıdır.

  Halkla ilişkiler, belirlenmiş hedef kitleleri etkilemek için hazırlanmış planlı ve inandırıcı bir haberleşme çabasıdır.

  Halkla ilişkiler, herhangi bir kuruluşun halkın düşüncelerini etkilemeye dönük faaliyetleridir.

  Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, halkla ilişkiyi, özel veya kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya kurumun, ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek üzere sürekli olarak yapmış oldukları bir yönetme görevi olarak tanımlamış olup, bu tanımlara göre halkla ilişki:

  Amerikalı halkla ilişkiler uzmanı Reck’e göre halkla ilişkiler; “Bir bireyin ya da kurumun siyasetlerini, hizmetlerini ve eylemlerini, bu bireyin yada kurumun güvenine ve iyi niyetine ihtiyacı olduğu bireylerin ve grupların çıkarlarına uydurmak için girişilen sürekli bir süreçtir, ikinci olarak da tam bir anlayış ve takdir kazanmak için bu siyasetlerin, hizmetlerin ve eylemlerin yorumlanmasıdır.”

  Fransız uzman Crozier’e göre halkla ilişkiler; “Dış alemin sempati ve iyi niyetini sağlamak amacı ile idareci ve müteşebbis başvurdukları usullerin tümüdür.”

  Türk halkla ilişkiler uzmanı Asna’ya göre halkla ilişkiler; “Özel ya da tüzel kişilerin belirtilmiş kitlelerle dürüst ve sağlam bağlar kurup geliştirerek onları olumlu inanç ve eylemlere yöneltmesi, tepkileri değerlendirerek tutumuna yön vermesi, böylece karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler sürdürme yolundaki planlı çalışmaları kapsayan bir yöneticilik sanatıdır.”

  Uluslararası Halkla İlişkiler Birliği, halkla ilişkiyi, özel veya kamu kesimlerinde faaliyet gösteren bir kuruluş veya kurumun, ilişkide bulundukları kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek üzere sürekli olarak yapmış oldukları bir yönetme görevi olarak tanımlamış olup, bu tanımlara göre halkla ilişki;

  - En verimli bir haberleşme sistemini kurmak.

  - Kurum veya kuruluşlar içinde beşeri ilişkiler alanında en büyük ölçüde sempati yaratmak.

  - Bir faaliyet hakkında en kapsamlı bilgileri sağlamak amacını gütmektedir.
+ Yorum Gönder