+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Hayat Bilgisi Programı Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hayat Bilgisi Programı Ile Ilgili Makale örneği
  hayat bilgisi programı ile ilgili makale örneği kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Hayat Bilgisi Programı Ile Ilgili Makale

  Aile kavramının birçok farklı tanımı olmasına karşın sosyoloji literatüründe
  temel kabul edilen ailenin, toplumun devamında ve gelişiminde önemli ve
  öncelikli bir kurum olduğudur. Aile, modern, post modern her dönemde var
  olmuş işlevleri farklılaşan fakat önemi değişmeyen bir yapı özelliği
  göstermektedir. Aile kavramının öğretimi de bu devamlılığın bir nedenidir.
  Formal ya da informal süreçlerde hem aile içinde hem de okullarda ailenin önemi
  ve işlevleri çocuklara aktarılmaktadır. Aile içinde bu süreç informal biçimde
  görülmekte, okullarda ise formal biçimde öğretim programları ile öğrencilere
  kazandırılmaktadır.
  Bu çalışmanın amacı, toplumun temel yapı taşı olarak tanımlanan ailenin,
  öğretim programlarında öğretilebilirlik düzeyinin kazanımlar bazında
  incelenmesidir. Bu amaçla Hayat Bilgisi dersi öğretim programı araştırma
  kapsamında ele alınmıştır. Dersin hem hedefleri hem de içeriği aile kavramının
  öğretimine uygundur ve öğretim programları içerisinde en çok aileye dönük
  kazanım bu derste yer almaktadır. Makalede içerik analizi yöntemi
  kullanılmıştır. Aile kazanımları; aile yapısı, ailenin özellikleri ve önemi, aile içi
  ilişkiler, ailenin işlevleri ve akrabalık ilişkileri gibi kategoriler bağlamında
  incelenmiş ve analiz yapılmıştır.
+ Yorum Gönder