+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Işsizlik Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Işsizlik Ile Ilgili Makale örneği
  işsizlik ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İşsizlik Hakkında Makale Örneği

  Genç nüfusun ağırlıkta olduğu ülkemizde, işsizlik sorununun günümüzde ulaştığı boyutların ciddi bir sermayedar ve girişimcilik soruna yol açacağı ortadadır. Üsta-psikolojik yapısını göz önüne alarak ortaya çıkarmak da mümkün. Nasıl mı?

  Öncelikle biraz rakam, biraz yorum ile ülkedeki işgücü durumunu ortaya sererek başlayalım. İşgücü piyasasında basit anlatım ile emek talebi dediğimiz işverenlerin istihdam etmek istediği emek miktarı ve emek arzı dediğimiz aktif olarak istihdam edilmek yani çalışmak isteyen işgücü bulunmaktadır. Türkiye'de hâlihazırda bir işsizlik olması bize emek arzının emek talebinden fazla olduğunu göstermektedir. TÜİK verilerine göre 2011 Ocak ayı itibariyle ülkenin nüfusu 71. 817. 000. Çalışma nüfusunun bir kısmını oluşturan 15-35 yaş arası nüfus ise yaklaşık 25 milyon ki bu rakam işgücü nüfusu ile de hemen hemen aynı. Tabi bu rakama uzun süre iş arayışından sonra yılmış ve arayışını durdurmuş emekler, ev hanımları, öğrenciler dahil edilmemiş bulunmakta. Bu da bize işgücüne katılma oranını çıkarır ki, Avrupa da %70'ler seviyesinde olan bu oran ülkemizde %48. Ancak işsizlik oranı göz önüne alındığında bu rakama sevinmeliyiz. Çünkü Avrupa seviyesinde bir işgücüne katılım oranına sahip olmamız demek, işsizlik oranının yaklaşık %50 artması demek oluyor. Bu da ülkede tam bir kaos ortamı yaratır ve çok daha vahim bir tablo çıkar ortaya.

  İşsizlik oranına gelirsek; yine "2011 Ocak TÜİK" verisi ile %11. 9. Nüfus bazında yaklaşık 3 milyon. Şöyle bir toparlarsak 25 milyonluk işgücünün 3 milyonu işsiz. Çalışanların da %78'i asgari ücret almakta. 1500 TL ve üzeri maaş alan ise sadece %3. 5 ve genç nüfusun ağırlıklı olduğu bir demografik yapı mevcut. %20'ye yakın bir işgücü de ortalama 1000 TL'ye istihdam ediliyor.

  Kısa bir iktisadi bilgi daha aktarıp bakış açımızı hemen değiştirelim. Ekonomik büyüme, büyüme rakamlarındaki artış ile gerçekleşirken; ekonomik kalkınma yapısal değişiklikler-emek ağırlıktan sermaye ağırlığa geçmek-ile meydana gelmektedir.
+ Yorum Gönder


işsizlik ile ilgili makale,  işsizlik ile ilgili makale örnekleri,  issizlik ile ilgili son 5 yıla ait makale ornekleri,  işsizlik ile ilgili makaleler,  işsizlikle ilgili makale örneği,  işsizlikle ilgili makale