+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Insan Kaynakları Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Insan Kaynakları Ile Ilgili Makale örneği
  insan kaynakları ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  İnsan Kaynakları Hakkında Makale Örneği

  İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programının temel amacı; kamu ve özel sektörde insan kaynakları bölümlerinde, çalışanların işe alınmasından, planlanmasına, ücretlendirilmesinden değerlendirilmesine kadar tüm süreçleri planlayan ve yöneten, çalışma ortamındaki sosyal ilişkileri ve bunların toplumsal ve bireysel etkilerini inceleyen, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek ve bu bilgileri raporlayabilecek, uluslararası rekabette ve ulusal kalkınmada gerekli insan gücü politikalarını işletme düzeyinde ve ulusal düzeyde planlayabilme yetenek ve niteliklere sahip mezunlar yetiştirmektir. Bu bölüm mezunlarının devlet, çalışanlar, işverenler gibi ekonominin üç temel aktörü arasındaki ilişkileri, karşılıklı sosyal hak ve çıkarlarının dengelenmesi bilinciyle çözüm üretmeleri konusunda yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri ve pratik uygulamalar konusunda gerekli bilgilere sahip olması da amaçlanmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, 2008-2009 eğitim - öğretim yılında karma öğretim olarak eğitime başlamıştır. Karma öğretim derslerinin 1/3'ü örgün olarak Cuma ve Cumartesi günleri Esentepe Kampüsümüzde, 2/3'ü ise Üniversitemiz tarafından geliştirilen uzaktan eğitim portalında yer alan 14 haftalık ders notları, ders videoları ve öğrencilerimizin bireysel olarak öğrendiklerini sınamak için hazırlanan kısa sınavlardan oluşmaktadır.
  2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında karma öğretime ilave olarak örgün 1. ve 2. öğretimde de eğitime başlayacaktır.
  Bölümümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Uzman Yardımcısı unvanıyla öğrencilerini mezun etmeyi düşünmektedir.


  İnsan Kaynakları Yönetimi Yeterlilikleri
  1.İnsan Kaynakları Yönetimi, Çalışma İlişkileri , İşletme ve İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeylerde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilen,
  2.Kendisini ve başkalarını yönetme ve geliştirme kapasitesine sahip; yenilikçi, girişimci, işletme yönetimin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını insan kaynakları alanlarında kullanabilme bilgi ve becerilerine sahip
  3.İnsan Kaynakları Yönetimi ile ilgili temel mevzuata hâkim olup, bunları pratik durumlara uygulayıp, yorumlayabilen.
  4.Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek.
  5.Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümlerin, değerlendirmelerin ve sorunlara yaklaşım yollarının zayıf ve kuvvetli yönlerini tanımlamak için akıl yürütebilen ve farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilen
  6.Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
  7.Ekip çalışmasına yatkın ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan.
  8.Kelime anlamı, kompozisyon kuralları ve gramer dahil olmak üzere bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilen.
  9.Temel Bilgisayar kullanım bilgisi olan ve insan kaynakları ve çalışma ilişkilerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgisi ve bu yazılımları kullanabilme ve geliştirme becerisine sahip,
  10.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olan kişilerdir.
+ Yorum Gönder