+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Zaman Yönetimi ile ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Zaman Yönetimi ile ilgili Makale örneği
  zaman yönetimi ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Zaman Yönetimi Hakkında Makale Örneği

  Zaman satın alınamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, geri döndürülemez, bir kaynak olduğu için paha biçilemez kaynaklardan biridir.

  Zaman tükenmez kaleme benzemez; tükenir.

  Zaman kaynağının verimli kullanılması yapılan aktivitelerde başarılı olunmasının yanı sıra bireylerin özel yaşamlarında da başarılı olmaları ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesini sağlamaktadır (Karakoç, 1990).

  Bireylerin zamanı daha etkili ve verimli kullanma ihtiyacı zaman yönetimi kavramını ortaya çıkarmaktadır. İnsanların her alanda yaptığı aktivitelerin etkili olması temelde zamanı iyi kullanmaları ile ilişkili olduğu görüşü günümüzde yaygındır (Erdul, 2005).

  Zaman Yönetimi
  Zaman yönetilebilir mi? Sorusu ile başlamak uygun olacaktır.

  Aslında zaman, soyut bir olgu ve gerçek olup bir insanın, zamanın akışını durdurması, zamana müdahalede bulunması mümkün değildir. Ancak insan, yaşamını, yaşamındaki olayları kontrol altına alarak, yani kendini yöneterek, zaman kazanabilir, zamanı etkili ve verimli kullanabilir. Zamanı yönetmek, bir bakıma kendimizi, yaşamımızı kontrol altına almak demektir (Karslı, 2004).

  Zaman yönetimi, amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır.

  Covey, Merrill & Merrill (1998) ise zaman yönetimi kavramı ile ilgili olarak iki

  konuya dikkat çekmiştir. Bunlar;

  1. Öncelikli olana önem verme: Bu beklentileri ifade eder ve insanı önceliklerin peşinden koşmaya yönelten yöneltir.

  2. Önemli olana öncelik verme: Bu amaçları ifade eder ve bireyi yaşamının amaçları doğrultusunda sürdürmeye yöneltir.

  Yukarıdaki iki durum yaşamın önünde yatan temel sorundur. Bu sorunun cevabı

  saat pusula karşıtlığı ile açıklanmıştır.

  Saat, kişilerin taahhütlerini, randevularını, programlarını, hedeflerini ve etkinliklerini yani zamanı hangi işlerle harcadığını ifade ederken pusula, vizyonunu, değerlerini, ilkelerini, misyonunu ve vicdanını yani önemli olduğunu hissettiği ve yaşamına nasıl bir yön verdiğini simgeler. Zaman yönetimindeki temel sorun, saat ve pusula arasında bir boşluk oluştuğunda yani yaptıklarınız yaşamımızdaki önemli şeylere katkıda bulunmadığı zaman ortaya çıkmaktadır (Covey, Merrill & Merrill 1998).

  Zaman yönetiminin diğer yönetimlerden farkı ve temel zorluğu, fazlasıyla kişisel olmasıdır. Bu nedenle asıl üzerinde durulması gereken şey bireyin zamanı yönetmesi değil, bireyin kendini zaman içinde nasıl yöneteceğidir (Ceren, 2008; Uluşahin 1999). Kişisel zaman yönetimi ile ilgili geliştirilmiş farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu kişisel zaman yönetimi yaklaşımları şunlardır (Covey, Merrill & Merrill 1998. 356–365):

  1. Kendini Toparla Yaklaşımı (Düzen): Bu yaklaşım, zaman yönetiminde ortaya çıkan sorunların büyük bölümünün bireylerin hayatındaki düzensizlikten kaynaklandığını savunur. Genellikle kişi istediği şeyi aradığı anda bulamaz ya da sürekli olarak bir şeyler arada kaynayıp gider. Bu yaklaşım üç alandaki düzenleme üzerine odaklanır. Bu alanlar,

  Nesneleri düzenleme (anahtarlar, dosyalar, evrak dolapları vb.),

  Görevleri düzenleme (yapılacak işleri en basitten karmaşığa doğru belli bir düzen ve sıraya sokmak)

  Ve insanları düzenlemedir (tüm insanların yapabileceği işleri tanımlamak, yetki devretme ve faaliyetlerle ilgili izleme sistemi kurmak gibi. ).

  2. Savaşçı Yaklaşım (Hayatta Kalma ve Bağımsız Üretim): Bu yaklaşım, iş ortamının, yaşam temposu ve baskısı içinde bulunan insanın kendini korumak, yeterince bağımsız çalışabilmek amacıyla zamana sahip çıkması üzerine odaklanmıştır. Bu yaklaşım

  Kendini yalıtma (gereksiz iletişime kapalı, sekreter, telesekreter kullanma vb),

  Yalnız kalma (rahatsız edilmemek için yalnız bir ortamı tercih etmek)

  Ve yetki devretme (ayrıntılara boğulmamak ve daha etkili işlere zaman ayırmak için görevleri başkalarına dağıtmak) gibi teknikleri içerir.

  3. Hedef Yaklaşımı (Başarı): Bu yaklaşımda temelde ne istediğini bilmek ve başarmak için çaba harcamak esastır. Uzun, orta, kısa vadeli planlama, hedef saptama, gözünde canlandırma, kendini motive etme ve olumlu bir düşünce tarzı yaratma gibi teknikleri içerir.

  4. ABC Yaklaşımı (Önceliklerin Sıralanması ve Değerlerin Belirlenmesi): Hedef yaklaşımından yola çıkarak çabaların öncelikle en önemli işlerin üzerine yoğunlaştırılması gereği üzerinde durur. Bunu yaparken değerlerin açıklığa kavuşturulması ve görev sıralaması gibi teknikleri kullanır.

  5. Sihirli Araç Yaklaşımı (Teknoloji): Doğru aracın (doğru takvimin, doğru planlamanın, doğru bilgisayar programının, doğru bilgisayarın) bize yaşam kalitesini geliştirme gücünü vereceği varsayımına dayanır. Bu yaklaşım, sistem ve teknolojik araçların iyi kullanılmasının, zamandan tasarruf sağlayacağını vurgulamaktadır.

  6. Zaman Yönetimi 101 Yaklaşımı (Beceriler): Bu yaklaşım zaman yönetiminin bir beceri olduğu görüşüne dayanır. Zaman yönetiminde etkili olabilmek için, bireyin bir planlayıcı ya da randevu defteri kullanma, yapılacak işler listesi oluşturma, hedef belirleme, yetki devretme, planlama ve öncelikleri sıralama gibi işlerde uzmanlaşması gerekmektedir.

  7. Kendini Akıntıya Bırak Yaklaşımı (Uyum ve Doğal Ritimler): Bu yaklaşıma göre akıntıya kapılmayı öğrenerek yaşamın doğal uyumuna dönebiliriz. Böylece bireyler yaşamın doğal ritmine dönerek, yaşantılarını doğalarında bulunan kendiliğindenliğe ve beklenmedik fırsatlara açabilirler. Bu yaklaşımda, iç benliğin tutarlığı ile doğanın akışına uyumun vurgulanmaktadır. Geleneksel zaman yönetimine karşı çıkan bir düşünceyi temsil eder.

  8. İyileştirme Yaklaşımı (Özbilinç): Bu yaklaşım kendi amacına aykırı ya da işlevsiz zaman yönetimi davranışları şeklinde kendini gösteren çevre, kalıtım ve diğer etkenlerin sonucunda ruh dünyasında temel eksiklikler oluşmaktadır. Mükemmeliyetçi olarak yetişen insanlar olayları en küçük ayrıntısına kadar yönetme eğilimindedirler. Bu yaklaşımın önerdiği çözüm, zaman yönetimi sorunlarını yaratan psikolojik ve sosyolojik yetersizliği iyileştirmektir.

  Zamanın en büyük özelliği her meslek grubundaki kişiler üzerinde baskı yapan evrensel bir kaynak olmasıdır. Bu meslek grubundakilerden biri de öğretmenlerdir. Öğretmenlerinde etkili bir zaman yönetimi konusunda bilgi ve beceriye ihtiyaçları vardır (Smith, 1998). Yukarıdaki zaman yönetimi yaklaşımları öğretmenlerin gerek kişisel gerek sınıftaki öğretime ayrılan zamanlarını etkili kullanmaları için bir rehber görevi görebilir.


  ALINTI
 3. Ziyaretçi
  bu makalenın yazarı kimdir? ve herhangi bir yerde yayınlandı mı?
 4. Fatma
  Administrator
  bu makalenın yazarı kimdir? ve herhangi bir yerde yayınlandı mı?
  Yazarı ile ilgili bizde bir bilgi mevcut değil maalesef.

+ Yorum Gönder


zamanı yönetmeyi öğrenmekle ilgili makale ornegi,  zamanla ilgili makaleler,  zaman yönetimi ile ilgili makale