+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Cumhuriyet Bayramı Ile Ilgili Makale örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Cumhuriyet Bayramı Ile Ilgili Makale örneği
  cumhuriyet bayramı ile ilgili makale örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Cumhuriyet Bayramı Hakkında Makale

  Devletin temel organlarının seçimle iş başına geldiği bir yönetim biçim olan cumhuriyet, mutlak halk egemenliğini savunan bir devlet şeklidir. Cumhuriyet rejiminde Devlet Başkanı olan Cumhurbaşkanı’nı halk yada halkın seçtiği temsilciler (TBMM) seçer. Bu yönleriyle cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş şekli, demokrasi prensibinin en iyi uygulanmasını temin eden bir siyasi rejimdir.

  Seçim esasına dayanan bir idare olması cumhuriyet yönetiminin birinci özelliğidir. Seçme ve seçilme hakkı bakımından belli bir kişiye, belli bir zümreye, belli bir sınıfa hiçbir ayrıcalık tanınmaz. Cumhuriyet yönetiminde belli bir süreliğine seçimle iş başına gelenler, görev süresi boyunca millet menfaatleri doğrultusunda çalışmalarda bulunurlar. Yani cumhuriyet, bir başka deyişle kamu yararını ön planda tutan, kamu yararına dayanan bir yönetim şeklidir. Çünkü cumhuriyet kuvvetini, belli bir kişi ve sınıf hakimiyetinden değil, millet iradesinden almaktadır.

  Cumhuriyet rejimi milletimize çok şeyler kazandırmıştır. Her şeyden evvel devlet ve siyasi hayatımıza egemenliğin bir şahsa, bir zümreye, bir sınıfa değil, millete ait olduğu gerçeğini kazandırmıştır.

  Cumhuriyet rejimi, ülkemizde bütün vatandaşları kanun önünde eşit sayarak, hiçbir kimseye ayrıcalık tanımayarak, herkesin temel hak ve hürriyetlerini devlet teminatı altına alarak birleştirici bir özelliğinin varlığını da ispat etmiştir.

  Cumhuriyet rejimi, insana verdiği değer ve milletimize sağladığı insan hak ve hürriyetler nedeniyle, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma yolunda en iyi ortamı oluşturmuştur.

  Milletimizin Atatürk’ün önderliğinde bütün engelleri bir bir aşarak uygar bir toplum haline gelişi, laik ve demokratik cumhuriyet rejimi sayesinde mümkün olabilmiştir. Laik ve aynı zamanda demokratik bir cumhuriyet rejimine sahip olmamız, memleketimizin geleceği bakımından oldukça önemlidir. İşte bu yüzden anayasamızda “Türkiye Cumhuriyeti’nin idare şeklinin Cumhuriyet olduğu” hükmünün değiştirilemeyeceği, değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ayrı bir anayasa maddesiyle teminat altına alınmıştır.

  Atatürk Onuncu Yıl Nutku’nu okurken cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim gününü en büyük bayram olarak armağan etmiştir (29 Ekim 1933). Görüldüğü üzere, cumhuriyetin anlam ve önemi oldukça büyük olup, Atatürk’ün büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığına ve bütünlüğüne var gücümüzle sahip çıkmalıyız.

  Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı anısına her yıl 29 Ekim’de kutlanan milli bir bayramdır. Her yaştan insanımızla Cumhuriyet Bayramı törenlerine coşku içerisinde katılarak, birlik ve beraberliğimizi bütün dünyaya göstermeliyiz.
+ Yorum Gönder