+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Bankacılık Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Bankacılık Ile Ilgili Makale Örneği
  bankacılık ile ilgili makale Örneği kıssaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Bankacılık Hakkında Bilgi Makale

  Kimi vakitler Threadneedle Sokağının ihtiyar bayanı bi şekilde bilinen The Bank of England, Birleşik Krallığın merkez bankasıdır. Banka 1964te kuruldu, 1964te ulusallaştırıldı ve 1997de devinim özgürlüğü kazandı. Banka, parasal ve mali iskeletin istikrarını ve verimini muhafaza etmek ve arttırmak için çalışmaktadır. Bankanın rolü ve fonksiyonu, üçyüz yıllık tarihi boyunca bazı değişiklikler geçirmiştir. Kurulduğu günden günümüze hükümetin bankası olmuştur, 18. yüzyılın sonlarından günümüze bankacılık sistemine de bankalık yapmaktadır. Banka, müşterilerine hizmet sunduğu kadar devletin kambiyo, altın ve hükümetin pay kayıtlarını da yönetmektedir. İngiltere Merkez Bankası, 19. yüzyılın ortalarından beri İngiltere ve Gallerin tek para basan kurumudur. ama, sadece1997den beri Birleşik krallığın resmi faiz oranının belirlenmesinde kanuni otoritedir. Faiz oranları Para Politikası Komitesi ( Monetary Policy Commitee ) tarafından belirlenir. Enflasyon hedefi bütün sene Hazine müsteşarı tarafından belirlenir. Banka faiz oranları kararlarını finansal piyasa operasyonlarıyla uygular. Merkez Bankasının, finansal piyasalar ve kurumlarla sıkı ilişkileri bulunur. Bu ilişkiler sayesinde parasal ve bankacılık istatistiklerini düzenler ve yayınlar.

  İngiltere Merkez Bankası eşdeğer zamanda da finansal sistemin istikrarının da korunmasından sorumludur. Banka, finansal sistemi güçlendirecek girişimleri araştırır ve arttırır, finansal istikrar için olası tehlikeleri teşhis etmek için finansal gelişmeleri izler. eşdeğer zamanda finansal krizlerin denetim altına alınması görevini üstlenir ve olağanüstü durumlarda finansal sitemin emniyetini sağlar. Bunun için de, Hazineyle, bankacılık ve diğer finans kuruluşları düzenleme kurumlarıyla işbirliği içindedir. Bankanın birçok işi, hükümet, kurumlar ve diğer merkez bankalarıyla irtibat ve işbirliği gerektirmektedir. Londranın büyük 1 finansal merkez olmasında dolayı, bankanın çalışma alanı lokal olduğu kadar milletler arası piyasaları da içermektedir. her bunların yanında bankanı çalışma alanı, finansal sistemin ekonominin tamamına etken desteğini sağlamayı ve İngiltereyi uluslararası finansın yönetimi için cazibeli 1 merkez haline getirmeyi de içermektedir.

  Temel Amaçlar

  İngiltere Merkez Bankasının 3 esas amacı vardır:

  Paranın güvenirliliğini ve değerini korumak.

  Bankanın ilk amacı, diğer merkez bankaları gibi, paranın değerini korumaktır. Hükümetin enflasyon hedefini tutturmak için dar sezon faiz oranlarını ayarlar, yani merkez bankası bi şekilde para politikasını yürütür. Banka, para arzını yönlendirdiği için faiz oranları üzerinde kesin 1 etkiye sahiptir. dar sezon nominal faiz oranlarını değiştirerek, paranın maliyetini tesirler.

  Finansal sistemin istikrarını korumak.

  Banka üçyüz yıldır İngilterenin finansal sisteminin sağlığını korumak için çalışmaktadır. Bu amaçla kurulmuş 1 finansal istikrar komitesi bulunur. Bu komite, finansal sistemin istikrarını korumak ve arttırmak için düzenlemeler yapmakla sorumludur. buna ilave olarak, 1 finansal kuruluşun mali yapısı bozulduğunda, bu bozukluğun bütün finansal sisteme yayılmasını engellemek sebebiyle, Merkez Bankası bu kuruluşa acele finansal destekte vardır, bu durumda Banka lender of last resort (LOLR) bi şekilde görevini yapmış olur. Banka bunu yaparken kuruluşların kendisini değil, finansal sistemi koruma amacını güder. bütün bunlardan farklı banka, vatan dışındaki diğer finansal piyasaları ve bu piyasaların, İngilteredeki finansal sektörlere etkilerini de finansal istikrar için devamlı takip eder.

  İngilterenin finansal hizmetlerinin etkililiğini sağlama almaya çalışmak.

  Bankalar sisteminin etkinliğinin en kritik şartı olan ödemeler güvenliğinin sağlanmasını merkez bankası üstlenir, bunun için ödemeler sistemine bazı düzenlemeler getirir. Tasarrufların yatırıma ve bankalar sistemine kazandırılması için düzenlemeler yapar. acayip sermayenin İngiltere piyasalarına girmesi amacıyla, finansal sistemin verimliliğini ve rekabetçiliğini destekler. Ekonomik ve Parasal Birlik EMUya giriş sürecinde hazırlıklar yapar. bütün ne kadar İngiltere 2002den itibaren diğer Birlik ülkeleriyle beraber Euro kullanımına geçmeyecek olsa da, bu ülkelerle yapılacak ticarette Euronun kullanılacak olması bankanın Euro konusunda da düzenlemeler yapar.
+ Yorum Gönder


bankacılıkla ilgili makaleler