+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Meslek Seçimi Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Meslek Seçimi Ile Ilgili Makale Örneği
  meslek seçimi ile ilgili makale Örneği kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Meslek Seçimi Hakkında Makale

  Meslek seçimi belli bir yaşa gelince verilmesi gereken bir karar değildir. Yazının başında da değinildiği gibi, kişi kendini bildiği andan itibaren-meslek seçimi ile ilgilidir. Ancak bu ilgilenme başlangıçta gerçeklikten uzaktır. Çocuğun deneyimleri arttıkça ve kişiliği olgunlaştıkça meslek tercihleri de olgunlaşmaktadır. Bu durumda, her yaşta kişiden meslek seçimi ile ilgili birtakım davranışlar beklenir. Bunlara "mesleki gelişim görevleri" adı verilmektedir. Eğer bir kimse yaşından beklenen meslek davranışları gösterebiliyorsa, o kişinin mesleki olgunluğa sahip olduğu söylenebilir. Yaşından daha ileri yaşlarda bulunan kişilere özgü davranışlar gösteren kişilerin vaktinden önce olgunlaştığı, daha küçük kişilerin davranışlarını gösteriyorsa mesleki gelişim bakımından geri kalmış oldukları söylenebilir. Aşağıda, çeşitli düzeylerdeki bireylerden beklenen mesleki gelişim görevleri açıklanmıştır. Bunlar size çocuğunuzun mesleki olgunluk düzeyini belirlemenizde ölçüt olabilir.
  Çocukluk Dönemine Özgü Mesleki Gelişim Görevleri
  Mesleki gelişim bakımından üzerinde durulması gereken çocukluk dönemi genellikle 5 ile 10 yaşlar arası ilkokul çağı olarak düşünülür. Bu dönemde çocuğun okuma, yazma ve dört işlemle hesap yapma becerileri kazanması, cinsiyetine uygun sosyal davranışları öğrenmesi, yaşıtları ile iyi ilişkiler kurabilmesi ve kendi işini kendi görebilecek hale gelmesi beklenir.
  Çocukluk döneminde henüz yetenekler ve ilgiler ayrışmamıştır. Çocuk herşeye karşı olumlu bir tutumla yaklaşıp denemek ister. İlkokulda çocuğa verilen eğitim de genel ve temel bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim olup, bunun mesleğe hazırlama amacı yoktur. Çocuk gerek okuldaki, gerekse okul dışındaki öğrenim ve okul faaliyetlerinde neler yapabileceği, nelerden hoşlandığı ve nelere önem verdiği konusunda bilinç geliştirmektedir. Girişimleri sonunda başarı ve başarısızlık duyguları yaşar ve bu yolla yetenekleri hakkında giderek daha açık bir fikir sahibi olur.
  Çocukluk dönemi temel bilgi ve beceriler kazanma dönemi ise de, çocuktan beklenen "meslek davranışları" da vardır.
  Bunları şöyle özetleyebiliriz:
  • Gelecekte bir meslek sahibi olacağını düşünme
  • Meslek sahibi bir yetişkinle veya bir hikaye film kahramanı ile özdeşim kurma; beğendiği kişinin mesleğini benimseme; bunu oyunlarında canlandırma
  • Bütün mesleklere karşı olumlu bir tutum gösterme; her mesleği topluma yararlı bir faaliyet olarak görme '
  Çocukta henüz zaman kavramı tam olarak gelişmemiştir. Çocuk, gelecekte girmeyi hayal ettiği mesleğe nasıl gireceğini, bunun için neler yapması gerektiğini bilmez; faaliyetlerini bu hedefe göre planlamayı düşünemez. O, güçlü insanların mesleğine özenip kendine mal etmekle onlar gibi güç sahibi olacağını sanır; bütün derdi yetişkinler karşısındaki güçsüzlüğünü bu şekilde yenmektir. Çocuklukta ifade edilen meslek tercihlerinin "gerçekçi" olmadığına daha önce işaret edilmişti. Çocuklar toplumsal saygınlık faktörüne de pek önem vermezler. Çocukların çok küçük yaşlarda şoförlük, itfaiyecilik, astronotluk gibi birbiri ile tutarlı olmayan meslek tercihlerini kısa zaman aralıklarında ifade ettiklerini gözlemişsinizdir. Meslekleri saygınlıklarına göre sıralama ve saygın olanlara yönelme daha sonra ortaya çıkan bir davranıştır. Okula başlamadan önce ve ilkokulun ilk yıllarında gelecekteki mesleğini düşleyen bunu oyunlarına yansıtan çocuğun, bir süre sonra derslere koyulduğu ve kendini bir mesleki rol içinde düşünme eğilimini terk ettiği, mesleklere ilgisinin zayıfladığı, görülmektedir. Ayrıca giderek artan toplumsal uyarıcılar onun mesleklere karşı saf ve önyargısız tutumunu bozmaktadır. Meslek gelişiminin sürekli ve sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için ana-baba ve öğretmenlerin çocuğa belirli ve sistemli olarak yardım etmesi gerekmektedir.
  Çocukluk, hızlı bir gelişim dönemidir. Kişilik özelliklerinin temeli çocukluk yıllarında atılır; en önemli alışkanlıklar ve tutumlar çocuklukta kazanılır. Kısaca, kişiliğin oluşmasında çocukluk dönemi son derece önemlidir. Bu dönemde ana-baba olarak, çocuğunuzun meslek gelişimine yardımcı olmanız onun gelecekte doğru tercihler yapmasını kolaylaştırabilir.
  Çocukları çalışma hayatına hazırlamak için yapılabilecek yardımları şöyle sıralayabiliriz:
  Çocuğa gelecekte bir meslek seçmesi gerekeceğini anlatmalısına. İlkokul döneminde günlük dersleri ve ödevleri ile uğraşmakta olan çocuğa, gelecekte bir meslek sahibi olacağının hatırlatılmasında yarar vardır. Böylece çocuk okulda geçirdiği öğrenim yaşantılarını daha anlamlı bir şekilde bütünleştirme, yeteneklerini ve ilgilerini daha dikkatle inceleme gereğini duyacaktır. Bir meslek seçme sorumluluğunun bilincinde olması hemen o anda belli bir mesleğe kararı vermek anlamına gelmez kuşkusuz. Ama bu yolla, küçük ve önemsiz gibi görünen kararların gelecekteki önemli kararları nasıl etkilediğinin farkına varmasına yardımcı olmak mümkün olabilir. Böylece çocuk, davranışları üzerinde daha fazla düşünme gereği duyabilir.
  Çocuğun öğrenme merakını desteklemelisiniz. Çocuğun çevrede olup bitenleri öğrenmeye karşı doğal bir merakı vardır. Çocuk annesinin ve babasının ne iş yaptığını öğrenmek ister. Ürünlerini yapılışını, makinelerin işleyişini merak eder. Çocuğun ilgi duyduğu alanlardan veya hemen çevredeki mesleklerden başlayarak insanların neler yaptığı hakkında bilgi vermekle onda yeni alanlara karşı ilgi uyandırmanız mümkün olabilir. Örneğin seyahat ederken, televizyon seyrederken, çeşitli insanların neler yaptığına dikkat çekebilir. Bu faaliyetleri yapan insanlara karşı neler hissettiğini sorarak çocuğunuzun ilgilerini keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.
  Çocuğun öğrenme merakı sadece meslekleri değil, kendisini de öğrenmeyi kapsar. Bunun için çocuğun kendisini güvenlik içinde hissetmesi, sevildiğinden emin olması yeterlidir. Başarısızlığı karşısında kinci değil yapıcı eleştiriler yapıldığında çocuk hatalarını düzeltebilir ve daha iyisini yapmaya çabalayabilir. Ya da bu alandaki yeteneğinin sınırlı olduğunu kabul edebilir ki her iki davranış da meslek gelişimi açısından çok önemli ve yararlıdır. Öte yandan ağır ve kırıcı eleştiri çocuğun kaygı düzeyini yükseltir ve gücünü ortaya koymasını engeller. Böyle bir davranış çocuğun hatalarını kabul etmesini güçleştirir. Bu da kişilik gelişimini olumsuz yönde etkiler.
+ Yorum Gönder


meslek seçimi ile ilgili makaleler,  meslek seçimi ile ilgili kısa makaleler