+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Öğrenme Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Öğrenme Ile Ilgili Makale Örneği
  Öğrenme ile ilgili makale Örneği kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Öğrenme Hakkında Makale

  Çocuklardaki öğrenme güçlüğü birtakım alanlarda çocuğun zeka düzeyi ve yaşına elverişli gelişim düzeyinin epey altında başarı göstermesi birlikte karakterizedir. Bu alanlar matematik öğrenme güçlüğü , yazılı anlatım güçlüğü ,okuma güçlüğü şeklinde özetlenebilir.

  Özel öğrenme güçlüklerinin görünümü çocuğun zeka seviyesi normal olmasına rağmen yukarıda bahsedilen alanlarda lazım performansı- farklı 1 psikiyatrik ya da organik 1 niçin olmadan-gösterememesidir.

  Özel öğrenme güçlüklerinin tanısı klinik görünüm ve yapılan testlerle belli olmaktadır.Özel öğrenme güçlüğünün ayrıcı tanısında okullardaki normal bi şekilde gelişen sapmalar ,eğitim ve öğretimde fırsat eksikliği , çocuğa verilen yetersiz öğrenim durumu göz önüne alınmalıdır. buna ilave olarak görme ve işitme ya da herhangi 1 duyu bozukluklarında , zeka problemi olan çocuklarda , yaygın gelişimsel geriliği olan çocuklarda görülen o bozukluğa bağlantılı öğrenme güçlüğünden bu mevcut durum ayırt edilmelidir.

  Okuma bozukluğunda çocuğun zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında çocuğun ondan beklenen seviyenin kritik derecede altında okuma becerisi göstermesidir. Okuma bozukluğu olan çocuklarda sesli okumada çarpıklıklar , hatalı kelime kullanma ve kelime atlamaları olur. Okuma bozukluğu yüksek IQ birlikte beraberse , erken tanı ve tedavi birlikte netice iyi olmaktadır.

  Matemetik ve yazılı anlatım bozukluğunda da okuma bozukluğunda olduğu gibi IQ seviyesi ve aldığı eğitim göz önüne alındığında kritik derecede yetersizlik görülür.Bu durum çocuğun mektep performansını ders başarısını kritik derecede tesirler , Aileler normalde çocuklarının zeka düzeyine baktıklarında belli 1 başarı beklemelerine karşın çocuklardan yukarıda bahsedilen alanlarda kritik derecede sıkıntı olmaktadır. Bu durumda çocuğun kendi özgüveni bozulmakta , aile birlikte olan ilişkilerde meseleler yaşanmaktadır.

  Özel öğrenme güçlüklerine farklı psikiyatrik durumlar da eşlik edebilir. Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu birlikte sık 1 biçimde 1 arada mümkün. Bu 2 durumun ayırıcı tanısı birtakım standart testler ve çocuğun klinik durumu birlikte kesinleştirilmektedir. Tedavide hususi öğrenme güçlüğüne yönelik eğitimin verilmesi birlikte tedavi gerçekleşebilir. yalnız bu durumun tedavisi uzun 1 süre almakta , birtakım problemler hayat boyu sürek edebilmektedir.
+ Yorum Gönder