+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Etik Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Etik Ile Ilgili Makale Örneği
  etik ile ilgili makale Örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Etik Hakkında Makale Örneği

  25 Mayıs bütün dünyada Etik Günü olarak kutlanmaktadır. Bizim kültürümüzde de bu kavram önem kazanmıştır.

  “Etik” terimi, her kültürde değişik anlatılmıştır. Bizim kültürü Fmüzde etik, daha çok ahlak kavramı merkezli bir alana sahiptir.

  Türk toplumunda sistematik bir etik anlayışının uygulanmasına Selçuklu medeniyetinde yer alan Ahilik örgütünde görülmektedir. Ahilik, 13. yüzyılda Anadolu’da yaşayan Türklerin, esnaf ve sanatkârlarının birliğini, çalışma ilkelerini ve yöntemlerini oluşturan, çok yönlü sosyo-ekonomik bir Türk kurumudur. Ahi örgütüne üye olan esnaf ve sanatkârlar, bazı iş ve ahlak kurallarına uymak zorundaydılar. Bu kurallara uymayan esnaf ve sanatkâra ağır yaptırımlar uygulanıyordu.  Etik” kavramının alanı çok geniştir. Günümüzdeki etik alanlara tıbbi etik, gazetecilik etiği, insan hakları, çevresel etik, kriminal adalet, hayvan hakları, biyoetik, iş etiği, teknolojik etiği sayabiliriz.

  Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu insanlara çeşitli alanlardan hizmet veren kurum ve kuruluşlar aşırı güçlenmiştir. Bu durum insanların bu kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde güven, adalet ve tarafsızlık ilkelerinin işlerlik kazanarak uygulanması için çaba göstermelerini sağlamıştır. Etik değerler ilk olarak; tıp ve genetik bilimlerinde uygulanmaya başlanmıştır, insanlarn üzerinde belirli bir etkileme gücüne sahip bu bilim dallarında çalışan insanların veya meslek gruplarının kendi iç denetimlerinin olması bir zorunluluktur. Aksi durumlarda, diğer insanların büyük zararlara uğramaları riski ortaya çıkar.

  Bilgi ve buna bağlı olarak gücün iç denetimine kavuşması için etik kurallara ihtiyacı vardır. Bu kurallar bazen yasayla, bazen de bir meslek grubunun iç denetim ilkesi olarak ortaya çıkmaktadır. Her iki durumda da etik değerler, başka bir insana ve topluma karşı o meslek grubunun iç sorumluluklarını kapsamaktadır.

  Kültür anlayışı, o toplumdaki etik anlayışın oluşmasındaki en önemli etkenlerden biri ve en önemlisidir. Yabancı bir topluma etik gelen bir davranış, bizim toplumumuza etik gelmeyebilir. Ancak tüm dünyanın sahip olduğu ortak değerler vardır. Bu değerler dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Ticari ahlak, iş ahlakı, meslek ahlakı olması ve uygulanması gereken ortak değerlerden bazılarıdır. Esnaf, memur, işçi veya tüccar her kesimin uyması gereken iş ve ahlak kuralları vardır, Bu kurallar sahip olduğumuz etik değerlerdir. Bu etik değerlerin toplumun her kesimine yayılması gerekir.

  işte bunu sağlamak ve topluma yaymak için okullarımızda Etik Günü kutlanmaktadır. Kutlamalarda etik değerlerin toplumdan topluma taşınmasının önemi belirtilmektedir, Kültürümüzün, inançlarımızın, geleneklerimizin ürünü olan değerlere sahip ve bu değerlere saygılı insanların yetişerek ülkemizi, Atatürk’ün hedeflediği “çağdaş uygarlığa” ulaştırması için etkinlikler yapılır, Bu etkinlikler çerçevesinde okullarımızda şiirler okunur, tiyatrolar oynanır. Resim ve yazıların yer aldığı panolar oluşturulur.
+ Yorum Gönder


etikle ilgili makaleler,  etik ile ilgili makaleler,  meslek etiği ile ilgili makaleler,  etik ile ilgili makale,  etik ile ilgili makale yazıları