+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Radyo Ile Ilgili Makale Örneği Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Radyo Ile Ilgili Makale Örneği
  radyo ile ilgili makale Örneği kısaca 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Radyo Hakkında Makale Örneği  Görsel iletişimin henüz tam olarak baskın bir duruma geçmediği bir devrede çocuk için duymak ve soyutlamalar yapmak da çok önemlidir. Örneğin çocuğun radyo ile olan bağı, diğer iletişim araçları ile olan bağdan çok farklı bir gelişim sergileyebilmektedir. Bir zamanlar, toplumda etkilerinden en çok söz edilen kitle haberleşme araçları radyo ve televizyondu. Bu dönemlerde okuma, yazma oranının düşük oluşu, radyo ve televizyona yönelimin temelini oluşturmaktaydı. Radyo yayınlan 1927 yılında Ankara ve İstanbul'da kurulan beşer kilovatlık iki istasyonla başlamıştır. 1921 yılında dünyada ilk sürekli ve düzenli radyo yayınının başladığı düşünülürse, bu girişin önemi daha iyi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Radyoculuk alanında "ilkler" arasında sayılan Türk radyosu, kuruluşundan sonraki yıllarda atak yapamadığı, 1960'tan sonra TRT yasası ile çağdaş radyoculuk anlayışıyla çalıştırılmaya başladığı görülmektedir.

  Toplumda öncelikle kadınların radyo dinlemeye başlamaları oldukça önemlidir. Çünkü özellikle, endüstrileşme öncesi toplumda evde oturan, ev işi ile uğraşan ve çocuk yetiştiren kadının radyo dinlemesi, çocuğun radyo dinlemesi ile eşanlamladır.

  Dr.Aziz, Aysel "Kadınların TRT radyolarından Yararlanmalarını incelediği yazısında ilk düzenli kadın yayınlarının 1939 yılında "Evin Saati" adı ile başlanılmış olduğunu daha sonraları ise programın isminin "Ev" olarak değiştirilerek aynı içerikte sürdürüldüğünü belirtmektedir. İlerleyen yıllarda TRT M radyolarında kadın yayınları özellikle TRT1, TRT II kanallarının yayına yeni bir düzenleme ile başlaması ile daha canlılık kazanmış, içerikte çok fazla etkin bir değişiklik olmamasına karşın kadın izleyicinin sorunlarına eğilen iki ayrı da yayınlanan kadın programları yer almaya başlamıştır.

  Radyo yayınlarının kadınlara ulaşması çocuk açısından da son derece önemli bir etkendir. Gerek dil gelişimi gerekse dinleme becerilerinin gelişimi son derece yakın bağlantısı olan radyo dinleyiciliğinin kadın dinleyicilerinin yanı sıra çocukları da ilgilendirdiği açıktır. Eski programlarda işlenen konu önünde bulundurulduğunda, bunlar arasında ev ekonomisi, okul ve çocuk sorunları, sağlık, hukuk, toplumsal sorunlar, sanat ve yayın gibi konuların yer alması ve evde bulunan kadının türlü konularda aydınlatılması, sorunların dile getirilmesi ve olanak ölçüsünde bu sorunlara çözüm yolları gösterilmesi gündeme gelmektedir.


  Çocuklarla ilgili olarak radyo yayınları göz önünde bulundurulacak olduğunda , TRT II'de 1976 yılında 17 programlık bir dizi olarak yayınlanan “Aile içi ilişkiler" adlı 30 dakikalık programda aile içi ilişkiler, çocuk, İcadın, ana- baba kardeş ilişkileri ile ele alınmıştı.
+ Yorum Gönder