+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Suç Uydurma Suçu Ile Ilgili Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Suç Uydurma Suçu Ile Ilgili Makale
  suç uydurma suçu ile ilgili makale kısaca 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Suç uydurma hakında yazı


  MADDE 271 - (1) İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.

  T.C.

  YARGITAY

  4. CEZA DAİRESİ

  E. 2010/9178

  K. 2012/8034

  T. 4.4.2012

  • SUÇ UYDURMA ( Beraat Eden Sanık Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Gereği )

  • MAKTU VEKALET ÜCRETİ ( Suç Uydurma – Beraat Eden Sanık Kendisini Vekille Temsil Ettirdiğinden Maktu Vekalet Ücretine Hükmedileceği )

  5237/m.271

  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi/m.13
  ÖZET : Suç uydurma suçunda; beraat eden sanık kendisini vekille temsil ettirdiğinden maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
  DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi:
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede ;
  Eyleme ve yükletilen suça yönelik başkaca temyiz nedenleri yerinde görülmediği gibi hükmü etkileyecek oranda hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır.
  Ancak;
  Beraat eden sanık kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son maddesi uyarınca maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,
  SONUÇ : Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz iddiaları bu nedenle yerinde ise de, bu aykırılık, yeniden duruşma yapılmasına gerek olmaksızın düzeltilebilir nitelikte bir yanılgı olduğundan, hüküm fıkrasına “sanık kendini vekille temsil ettiğinden hüküm tarihinde geçerli Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/son ve 5271 sayılı CYY.nın 327.maddeleri uyarınca 500,00 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa ödenmesine” ifadesinin eklenmesi suretiyle tebliğnameye uygun olarak DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 5320 sayılı Yasanın 8/1.madde ve fıkrası aracılığıyla 1412 sayılı CYY.nın 322.maddesi uyarınca davanın esasına, 04.04.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
+ Yorum Gönder