+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Para Ile Ilgili Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Para Ile Ilgili Makale
  para ile ilgili makale kısa 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Para hakkında yazı

  Para iktisadi hayatın işleyişinde büyük bir öneme haizdir.Mübadelenin yapılmasında sağladığı kolaylık sebebiyle kullanımı yaygınlaşmış ve günümüzün ekonomik yaşayışında vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Paranın kullanılmadığı dönemlerde bir malın doğrudan doğruya diğer bir malla mübadelesi yani trampa söz konusu idi. Mübadele edilen mal miktarının oranı her malın diğerine nazaran değerini ifade eder. Trampanın gerçekleşebilmesi, taraflardan her birinin alacağı malın, vereceği maldan daha faydalı olduğuna inanmasıyla mümkün olur. Diğer taraftan, trampa edilecek mallar kolaylıkla bölünemediğinden, bu mallar arasında kolaylıkla kıymet eşitliği sağlanamıyordu. Bu ise mübadeleyi zorlaştırıyordu. Bu zorluğu gidermek için üçüncü bir malı (hayvan derisi, tuz, buğday, inci daha sonra madenler) ödeme vasıtası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Yani bu madenler paranın fonksiyonlarını görmüş ve para yer ve zaman bakımından farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.

  Çeşitli madenlerden yapılmış paralar (demir, nikel, tunç, bakır kalay …vs.) yakın zamanlara kadar altın, gümüş, banknot ve nihayet kağıt para, kaydi para, kağıttan yapılmış paralar (çeşitli senet ve bonolar), ufaklık
  paralar kullanılmaya başlanmıştır.
+ Yorum Gönder


para ile ilgili makaleler,  parayla ilgili makaleler