+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Makaleler Forumunda Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ile Ilgili Makale Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Üniversite Öğrencilerinin Sorunları Ile Ilgili Makale
  üniversite öğrencilerinin sorunları ile ilgili makale kısa 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Üniversite öğrencilerinin beslenme sorunları
  Gençlik, fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemindeki nüfus grubudur. Toplum tarafından ne çocuk ne de tam bir yetişkin olarak kabul eilmeyen genç, bir yandan sosyal çevresindeki değişimlere uyum sağlamaya çalışırken bir yandan da sağlıkla ilgili konuları algılamaya çalışmaktadır.


  Üniversite hayatı, öğrenci için kaygı ve stres içeren bir ortam niteliğindedir. Çünkü üniversite, bireyin psikolojik, biyolojik ve kültürel değişimini sağlayan bir sistemdir. Büyüme ve gelişme; beslenme, genetik yapı, cinsiyet, hormonlar, çevresel koşullar, sosyo-ekonomik durum ve kültür gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerden en önemlisi beslenmedir. Bu dönemde kazanılan doğru ve yanlış beslenme alışkanlıkları bireyin yaşam boyu sağlığı etkiler. Hızlı büyüme ve gelişme besin gereksinmelerini arttırmakta ve gencin artan bu gereksinmeleri karşılamasında çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunların bir bölümü gencin yaşam şekliyle diğer bir bölümü ise bilinçsizlik sonucu kazanılan hatalı alışkanlarla ilgili olabilmektedir.


  Üniversite eğitiminin başlamasıyla beraber o zamana kadar alıştıkları aile ortamından ayrılmaları, kendi seçimlerini daha özgür bir biçimde yapmaya başlıyor olmaları nedeniyle beslenmelerinde yeni bir dönem başlar. Bu dönemde de kazanılan yeni alışkanlıklar üniversite öğrenimi sonrasına da taşınacağı için üzerinde durulması gereken ve önlem alınması gereken bir konudur.


  Genel olarak üniversite gençlerinde yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı olarak görülen sağlık sorunlarının başında yetersiz veya fazla besin alımının sonucunda oluşan zayıflık ve şişmanlık sorunlarıdır. Gencin bu dönemdeki dikkati vücut gelişimi ve estetik görünümü üzerinde yoğunlaştığı için yanlış uygulamalar çok sık görülmektedir. Özellikle bu çağda gençler gereksiz yiyecek ve içecek tüketme eğiliminde bulunurlar. Bazı kitle iletişim araçlarında yayınlanan ve çok cazip bir halde sunulan kişiyi açlık ve dengesiz beslenmeye yönelten rejimler büyüme ve gelişmeyi etkilediği gibi, okul başarısını ve sağlığı da olumsuz etkileyerek tedavisi güç hastalıklara yol açabilmektedir.


  Günlük enerji ve besin öğesi gereksinmelerinin düzenli öğünler şeklinde ve her öğünde uygun besin örüntüsü ile sağlanması gelecekteki alışkanlıklarını da etkileyeceği için önem kazanır. Ancak sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmış gençlerde bile çeşitli nedenlerle öğün atlamanın ve öğünlerde seçilen yanlış besinlerin oranının arttığı birçok çalışmada gösterilmiş ve en çok atlanan öğünün kahvaltı olduğu açıklanmıştır. Öğün atlama nedeni olarak da zaman bulamama, unutma, bilinçsiz yapılan zayıflama rejimleri veya ekonomik faktörler gibi sorunlar öne sürülmüştür. Ara öğünlerde ve bazı ana öğünlerde çay, meşrubat, bisküvi, simit, poğaça v.b. besinlerin tercih edildiği, öğrenimini yurtta kalarak sürdürmek zorunda kalanlarda ise yanlış beslenme alışkanlıklarının daha yaygın olduğu belirtilmiştir.


  Tüm bu sorunlar için ne gibi önlemler alınabilir?


  Ailenin, çevrenin, sosyal, ekonomik ve kültürel yapının bireyin beslenme bilgi ve alışkanlıklarında beslenme durumunu çok yakından etkileyeceği unutulmamalıdır. Eğitimin etkinliği göz önüne alınarak, tüm üniversite öğrencilerine beslenme bilgi düzeylerinin artarak davranışa dönüşmesini sağlayacak etkili yaklaşımlar sağlanmalıdır.


  Üniversite öğrencilerinin yeterli, dengeli ve düzenli beslenmelerinin sağlanması için, okul kantinlerinde ve yemekhanelerinde beslenme uzmanlarının bulunması, özellikler öğrencilerin yiyebileceği besin değer yüksek yiyecekler hazırlanarak tüketime sunulması sağlanmalıdır.


  Öğrencilerin toplu olarak yaşadıkları yurt koşulları iyileştirilerek kantin ve yemekhanelerinde ucuz ve sağlıklı besin ile yemeklerin servisi sağlanmalıdır.


  Üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi miktarları günün koşulları dikkate alınarak beslenme, barınma ve diğer gider gereksinmeleri karşılayacak şekilde arttırılmalı şartlara göre sürekli gözden geçirilmelidir.


  Üniversite ve yurt yemekhanelerinde çıkarılan yemeklerin besin değerlerinin yüksek, yemek miktarlarının doyurucu ve lezzetli olmalarına dikkat edilmeli ve öğrencilerin ne kadar besin öğesi aldığını görebilmeleri için gerekli şartlar sağlanmalıdır.


  Yeterli ve dengeli beslenmenin önemli etkenlerden biri günde 3 öğün düzenli yemek yemektir. En çok atlanan ve en önemli öğün kahvaltı olduğundan özellikle devlet yurtlarında ve yarı özel yurtlarda öğrencilerin kahvaltılık malzemelerini muhafaza edebilecekleri ve öğünlerini düzenli bir şekilde alabilecekleri ortamlar sağlanmalıdır.


  Öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenme konusunda gönüllü katılımlı eğitici faaliyetlere yönlendirilmeleri sağlanmalıdır. Çünkü yükseköğrenim gençliğinin sağlıklı beslenmesi hem kendi sağlıkları hem de örnek model olmaları nedeniyle gelecek koşullara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaları açısından önem taşımaktadır.


  Dyt.Asuman AKÇAY
+ Yorum Gönder


üniversite öğrencilerinin sorunları ile ilgili makaleler