+ Yorum Gönder
Tekerleme Fıkra ve Mani ve Tekerleme Forumunda Tekerleme Özellikleri Özelliklerine Göre Tekerlemeler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mine
  Devamlı Üye

  Tekerleme Özellikleri Özelliklerine Göre Tekerlemeler
  Örnekli açıklamalar
  a. Söz yinelemeleri
  b. Uyaklar
  c. Olağanüstülükler
  Şimdi aşağıdaki iki örnekten birincisini bu üç açıdan inceleyelim.
  Örnek 1: "Evvel zaman içinde kalbur saman içinde cinler cirit oynarken eski hamam için-
  de. Enteşeden menteşeden bir karpuzcu çıktışu köşeden. Karpuzcudan karpuz aldım baktım
  baktım bakakaldım. Sonra aldım bıçağı elime karpuzun içine daldım. Başladım oymaya ha
  oyuyorum ha oyuyorum ha oydum ha oyuyorum bir türlü sonunu bulamıyorum. En so-

  nunda bir küçük delik yaptım o delikten içeri daldım. Aman efendim neler görüyorum neler Adıyla sanıyla yeşiliyle alıylazümrüdüanka dedikleri durup durmuyor mu tam karşımda?
  Kafdağı'nın üzerinden süzülerek bana doğru geliyor geliyor ha geliyor derken tam yanıma
  inecekken bir de baktım uzaklaştı yeniden uçuşa vardı. O uçarken ben koşarken ben koşar-
  ken o uçarken vara vara bir dağa vardık Bir ulu dağki aman efendim ne dağ ne dağ Dağ
  üstünde bir bağ bağ dibinde bir dağ daha nice tepe nice dağ. Derken derken bir de baktım ki
  bir değirmen değirmende var üç merdiven. Merdivenlerden bir tanesi taş bir tanesi toprak
  bir tanesi tahta. Taşmerdivenlerden çıktım tahta merdivenlerden indim toprak merdivenle-
  re basa basa değirmene girdim. Girdim ki ne göreyim Değirmencinin biri değirmen dönde-
  riyor karısıda oturmuşyün eğiriyor. İkisinin arasında var bir kara kedi aman ne kedi ne ke-
  di O kedideki gözler o kedideki kaşlar o kedideki burun o kedideki tüyler ve o tüylerdeki pı-
  rıltı. Öyle bir pırıltıki burdan bakan ötelerdeki öteyi Çini maçini görüyor. Kara kedinin boy-
  nunda da bir kocaman ben var. Aman efendim o nasıl bir ben ki ne ben O bene baktıktan son-
  ra artık ne değirmenciyi gördüm ne karısını gördüm ne ona baktım ne buna çıktım çarda-
  ğa taşattım çaylağa sonra da aldım benli kediyi düştüm yollara. Yollarda tozu dumana kat-
  tım kedinin de ensesine bir toka attım başladı miyavlamaya öyle bir miyavladı öyle bir mi-
  yavladıki cümle alemi başına topladı. Kadın erkek çoluk çocuk her biri başıma bir taşattı tü-
  mü bir ağızdan bağrıştı korkudan şaşırdım Kafdağı'ndan aşırdım. Göründü dağlar üzüm-
  lü bağlar. O bağlara varalım dağa taşa konalım hemen şimdi şuracıkta duyulmadık işitil-
  medik güzelce bir masal kuralım." 2. Hakim
  Devamlı Üye

  tekerlemeler insanların okurken zorlandığı ama çok güzel anlamları olan yazılardır eski den bu yazılar oyun olarak ta kullanılmaktaydı.
+ Yorum Gönder


tekerleme özellikleri