+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Marmara Bölgesi Sanayi Özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Marmara Bölgesi Sanayi Özellikleri
  Marmara Bölgesi Sanayi Özellikleri


  Ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir. Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını, sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir. Sanayinin en çok geliştiği bölgedir.

  Bölgede Sanayinin Gelişmesinde; • Hammadde temininin kolay olması, • Hinterlandının geniş olması, • Ulaşım kolaylığı, • İşgücünün fazla olması, • Pazarlama kolaylıkları, • Tüketici nüfusun fazla olması, etkili olan faktörlerdir.

  Türkiye'de üretilen enerjinin 1/3'ü Marmara Bölgesi'nde tüketilir. Ülkemizin en büyük sanayi kuşağı bu bölgede İstanbul - Adapazarı arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır. Türkiye'nin en gelişmiş ve işlek limanı, İstanbul limanıdır.

  Bölge Türkiye ekonomisine ticaret, ulaşım, turizm ve sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle büyük katkı sağlar. En fazla vergi veren bölgemizdir. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Marmara bölgesi sanayinin en çok geliştiği bölgedir. Bölgede kullanılan sanayi ürünlerinin yarısı bu bölgede üretilmektedir. Sanayinin çok gelişmiş olması bölgeye göçü arttırmış ve bölge nüfusunun artmasına neden olmuştur. Bölge hem ham madde yönünden zengin olması hem ulaşımın kolay olması, hem tarıma el verişli olması nedeni ile sanayi gelişim göstermiştir.
+ Yorum Gönder


marmara bölgesi sanayi,  marmara bölgesinde sanayi,  marmara bölgesinin sanayi,  marmara bölgesindeki sanayi,  marmara bölgesinin sanayi ürünleri,  marmara bölgesinin sanayisi