+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Marmara Bölgesi Yeryüzü Şekilleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. HARBİKIZ
  Moderator

  Marmara Bölgesi Yeryüzü Şekilleri
  Marmara Bölgesi Yeryüzü Şekilleri
  Doğal Yapı
  Fazla yüksek olmayan dağlarla engebelenmiş olan bölgede birçok çukur alan ve ova vardır. Düzlüklerle çukurluklar dağlık alanlardan da-ha fazla yer kaplar.

  Bölgenin Trakya kesimine dalgalı düzlükler egemendir. Bu kesimin iç bölümündeki çukur alana Ergene Havzası denir. Ergene Havzası' nın kuzeyinde Trakya'nın en yüksek kesimle-rini oluşturan ve Yıldız Dağları olarak da bilinen Istranca Dağları {bak. kırklareli) yer alır. Havzanın güney ve güneybatısında da Işıklar Dağı olarak bilinen Ganos Dağı ile Koru Dağı yükselir. Meriç Irmağı boyunca alçak düzlükler bulunan Trakya'nın Gelibolu Yarımadası ile İstanbul ili sınırları içinde kalan kesimleri yayvan tepelerden ve dalgalı düzlüklerden oluşur.

  Bölgenin Anadolu'daki toprakları Trakya' ya göre daha engebelidir. Bu kesimde eski jeolojik çağlarda oluşan kırılmalar ve çökme-ler sonucunda ortaya çıkan bazı çukur alanlar vardır. Doğu-batı doğrultusunda uzanan bu çukur alanlar üç ayrı dizi halinde uzanır. Bunların ilki kuzeydeki Adapazarı Ovası, Sapanca Gölü, İzmit Körfezi çöküntü alanı dizisidir. Batıya doğru Marmara Denizi'ndeki çukurluklarla devam eden bu dizinin güneyin-de Pamukova, İznik Gölü, Gemlik Körfezi çöküntüleri yer alır. En güneyde yer alan çöküntü alanı dizisi ise İnegöl, Bursa ovaları ile Ulubat ve Manyas göllerini kapsar. Bu ke-simde yer alan başlıca dağlık alanlar ilk iki çöküntü alanı dizisini birbirinden ayıran Sa-manlı Dağları ile Uludağ ve Kaz Dağı'dır. Kaz Dağı güneybatıda Ege Bölgesi'yle doğal sınır oluşturur. Marmara Bölgesi'nin en yük-sek noktası, Uludağ'da 2.543 metreye ulaşan Karatepe'dir.

  Bölge topraklarından kaynaklanan suların büyük bölümü Marmara Denizi'ne, geri kala-nı Karadeniz ile Ege Denizi'ne dökülür. Marmara Denizi'ne ulaşan başlıca akarsular Susurluk, Gönen ve Kocabaş çaylarıdır. Öte-ki akarsular, Karadeniz'e dökülen Sakarya Irmağı ile Ege Denizi'ne dökülen Kara Men-deres Çayı ve başlıca kolu Ergene Irmağı olan Meriç Irmağı'dır.

  Marmara Bölgesi'nde birçok doğal göl var-dır. Bunların başlıcalan İznik, Manyas, Ulubat (Apolyont), Sapanca, Terkos (Durusu), Kü-çükçekmece, Büyükçekmece ve Gala gölleridir.
  Bölgenin Karadeniz kıyısı oldukça düzdür. Bu kıyıdaki başlıca çıkıntı İğneada Burnu' dur. Karadeniz ile Marmara Denizi'nin bağ-lantısını sağlayan İstanbul Boğazı'nın {bak. istanbul boğazı) doğusunda Kocaeli Yarım-adası, batısında da Çatalca Yarımadası yer alır. Gelibolu Yarımadası'yla Biga Yarımada-sı arasındaki Çanakkale Boğazı {bak. çanak-kale BoGazi) da Marmara Denizi'ni Ege Denizi'ne bağlar. Kuzey kesimi oldukça düz olan Marmara Denizi'nin güney kıyısında iki önemli yarımada vardır. Bunlar Armutlu ya da Bozburun Yarımadası ile Kapıdağ Yarım-adası'dır. Bu kıyıdaki başlıca girintiler de İzmit, Gemlik, Bandırma ve Erdek körfezle-ridir. Ege Denizi kıyısındaki başlıca girinti ise Trakya kesiminde yer alan Saros Körfezi'dir. Bölge kıyıları açığında birçok ada vardır. 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Marmara bölgesi engebeli bir araziye sahip bir bölge değildir. Marmara bölgesi daha çok çukur ve düzlüklerden oluşmaktadır. trakya bölgesinde dalgalı düzlükler hakimdir. Bu bölgenin en engebeli yeri trakya bölümüdür.
+ Yorum Gönder