+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Bursada türbesi bulunan evliyalar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Bursada türbesi bulunan evliyalar
  Bursada türbesi bulunan evliyalar


  Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
  Abdürrahîm
  Tırsî
  Abdülganî
  Efendi
  Abdülkerîm Kâdirî
  Abdüllatîf Kudsî
  Açıkbaş
  Mahmûd Efendi
  Akbıyık Sultan
  Alâeddîn
  Ali Fenârî
  Bahri Dede
  Çandarlı
  Kara Halîl Hayreddîn Paşa
  Dâvûd-i
  Halvetî
  Dâvûd-i Kayserî
  Dede Halîfe
  Ebdâl Murâd
  Emîr Sultan
  Eskici Mehmed Dede
  Eşrefoğlu
  Rûmî
  Geyikli Baba
  Hasan Can
  Hocazâde
  İsmâil Hakkı Bursevî
  Lâmiî
  Çelebi
  Lütfullah
  Efendi
  Kara
  Hoca
  Kutbüddîn
  İznikî

  Miskâlî Efendi
  Molla Arab
  Molla Ayas
  Molla Fenârî
  Molla Hayâlî
  Molla Hüsrev
  Molla Yegân
  Muslihuddîn Tavîl
  Pîr Emîr Sultan
  Rüstem Halîfe Bursevî
  Süleymân Çelebi
  Şeyh Ahmed Efendi
  Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
  Tezveren Dede
  Tokatlı Hayreddîn Efendi
  Üç Kuzular
  Üftâde
  Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
  Vânî
  Mehmed Efendi
  Veli Şemseddîn 2. Acil

  Bursada türbesi bulunan evliyalar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder