+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Maalem sinagog binası Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Maalem sinagog binası
  Maalem sinagog binası

  maalem.jpg

  Keçeci Piri Mahallesi Harap Çeşme Sokağındaki bu Sinagog 1905 de yanmış ve yenilenmiştir. Dışarıdan geniş ve yüksek bir bahçe duvarının çevrelediği bina, küçük dikdörtgen bir yapıya sahiptir. Maalemi diğer Sinagoglardan ayıran bir takım özellikleri vardır. Bunlardan en önemlisi Ehal’i’ güneye bakacak şekilde olması lazım gelirken güney-kuzey yönüne yerleştirilmiş olmasıdır. Bunun da nedeni 1804 ve 1832 de tamirlerinde Osmanlı Devletinin hassa mimarları tarafından gerçekleştirilmesi olabilir. III Selim devrindeki Ekim 1804 onarımının mimarı Hassa başmimarı İbrahim Kâmi Efendi,1832 de II.Mahmud dönemi tamirinin de mimarı Abdülhalim Efendidir. İbadet mekanını örten kırma çatı altındaki kubbe ,kadınlar mahfelindeki kafesler Osmanlı üslubundadır.
  Sinagog’un 1912 deki Hahamı Abraham Mazaltop’dur. 2. Meryem
  Bayan Üye

  ülkemizde başka dinleri yaşayan insanların ibadethaneleri herzaman saygı ile karşılanmış ve onlarında bu hakları hoş görülmüştür
+ Yorum Gönder