+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda Yıldız parkı korusu ve resimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Yıldız parkı korusu ve resimleri
  Yıldız parkı korusu ve resimleri

  Beşiktaş ile Ortaköy arasındaki yamaçlara yayılmış olan 46.6 hektarlık alanı ile kent içinin
  en büyük korusudur.

  Tarihçi Hammer ilk Bizans kaynaklarında adı geçen defne ormanlarının ve mitolojik
  öykülerde Pan’ın Boğaziçi topoğrafyasında flütünü çaldığı yeşilliklerin burası olduğunu
  anlatır. Bu koruluğun, Osmanlı tarihinde ilk adı geçişi Kanuni Sultan Süleyman (1520-
  1566) devrindedir. Daha sonra 1600 lü yılların başında “Kazancıoğlu Bahçesi” ismiyle
  anılan bu yer mîri arazi içine alınmış ve IV. Murad (1623-1640) tarafından da kızı Kaya
  Sultan’a verilmiştir. Kaya Sultan’ın sahilde bir de sarayı vardı . Koruluğun esas yıldızının
  parladığı devir III. Ahmet (1703-1736) zamanıdır. Padişah, mîri mal olan bu mülkünü
  Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın kardeşi Mehmet Paşa’ya ihsan etmiştir. O
  devirde burası “Çırağan” adıyla anılmaktadır. Lale devrinin masalımsı Çerağan
  eğlencelerinin bir kısmı burada,mavi denizin arkasındaki nefis nefti yeşilliklerin arasında
  tertip edilirmiş. III. Selim (1789-1807) güzelliğine hayran kaldığı bu koruya etrafı
  seyretmeye geldiğinde büyük bir sükun bulurmuş .Bu yüzden de burada annesi Mihrişah
  Valide Sultan için bir kasır yaptırmış ve ismini de “Yıldız” koymuştur. II. Mahmud (1808-
  1839) buraya küçük bir köşk daha ilave ederek çevresini düzenlemiştir. Yeniçeri teşkilâtı
  kaldırıldıktan sonra kurulan Asâkir-i Mansûreyi Muhammediye’nin talimleri burada
  olurmuş ve padişah da bizzat kendisi onlara nezaret edermiş.

  y-ld-z-park-korusu-ve-resimleri2.jpg

  Sultan Abdülmecid (1839-
  1861)’in annesi Bezm-i Âlem Sultan için burada “Kasr-ı dilküşad” adını verdiği bir kasır
  inşa ettirdiğini kayıtlardan öğreniyoruz. Abdülaziz ise (1861-1876) sahildeki Çırağan
  sarayını yaptırdıktan sonra kendisinin de hayran kaldığı bu koruluğu ana cadde üzerinde bir
  kısmı hala duran taş ve mermer işlemeli bir köprü ile saraya bağlamıştır. Onun döneminde
  “Mabeyn Bahçesi” adı ile anılan koruluğu sadece Padişah ve yakın çevresi kullanıyordu. II.
  Abdülhamit (1876-1909) tahta çıktıktan sonra Yıldız Sarayına yerleşince buraya yeni
  köşkler (malta Köşkü,Çadır Köşkü,Şale,Kaskat köşkü,Limonluk köşkü,Set
  köşkü,Cihannüma köşkü ve Saray tiyatrosu v.b.g.) yaptırttı ve çevredeki arsaları da
  koruluğa katarak Ortaköy’e doğru burasını daha da büyütüp ağaçlandırdı. Deniz kenarındaki
  yoldan itibaren koruluğu tepedeki yeni sarayına (Yıldız) bağlatıp etrafını da yüksek

  y-ld-z-park-korusu-ve-resimleri1.jpg
  duvarlarla çevirtti. Yerli-yabancı birçok uzmanı mimar,bahçıvan gibi buraya getirerek
  büyük paralar harcadığını kendi hatıra defterinde “koruluğun her metrekaresine altın
  döküldüğünü” yazar.

  Yıldız parkı korusu ve resimleri.jpg


  Koruya girişi Koltuk,Saltanat,Valide ve Mecidiye isimli kapılardan girilmekte idi.
  Bunlardan “Saltanat Kapısı” sadece padişah için açılır,Günlük giriş-çıkışlar ise “Koltuk
  Kapısı”ndan yapılırdı. 1890/91 yıllarında ise korunun içine bir çini fabrikası kurulmuştur.
  “Yıldız Porselen” adını taşıyan bu fabrika halen faaliyette olup antik tarzda kâse,tabak ve
  vazo mal etmektedir. II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinden sonra koruluk ve içindeki
  binalar adeta terk edildi,bu devredeki savaşların getirdiği mali çöküntü buraya para
  harcanmasına mani olduğundan kısa sürede koruluk bir cangıla dönüşmeye ve köşkler de
  yıpranmaya başladı. Cumhuriyetin ilanından sonra burada yeni bir reorganizasyon başladı. 2. Meryem
  Bayan Üye

  çok güzel yerler adeta tarihi yşıyorsunuz buraları gezmek görmek gerek insanı gerçekten çok etkileyen bir havası var ayrıca çok iyi mimarisi
+ Yorum Gönder


yıldız parkı,  beşiktaş yıldız parkı,  yıldız parkı fotoğrafları,  yildiz parki piknik,  beşiktaş yıldız korusu