+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Marmara Bölgesi Forumunda İstanbulda gezilecek dini mekanlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  İstanbulda gezilecek dini mekanlar
  İstanbulda gezilecek dini mekanlar

  İstanbul cami.jpg

  I . Mustafa ve İbrahim Türbesi

  Ayasofya Camii giriş kapısının sağındaki kubbeli, yalın yapıdır. Bir süre Bizanslıların vaftiz yapısı ve caminin yağhanesi olarak kullanılmıştır. İçeride 15 sanduka bulunmaktadır.

  Barbaros Türbesi

  Beşiktaş Meydanı’nda Barbaros Anıtı’nın karşısındadır. 1541’de Mimar Sinan yapmıştır. Sekiz köşeli, önü revaklı, kubbeli, yalın bir yapıdır. Yapının içi renkli bezemelidir. Üstteki alçı pencereler vitraylıdır. Bahçesindeki 25 gömütte yakınları gömülüdür.

  Hüsrev Paşa Türbesi

  Fatih’tedir. 1545’te Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Klasik üslupta, kesme taştan, sekiz köşeli bir yapıdır. Köşelerde ince, yuvarlak sütunlar yer alır. Yüksek kasnağa oturan kubbe ile örtülüdür. Pencereler işlemelidir. İçinde, Kanuni’nin sadrazamlarından Hüsrev Paşa’nın sandukası bulunmaktadır.

  Sokullu Mehmet Paşa Türbesi

  Eyüp’tedir. 1574’te Mimar Sinan yapmıştır. Çok köşeli, köşeleri ince sütunlu, kubbeli bir yapıdır. Sivri kemerli pencereler alçı kafeslidir. Türbede 17 sanduka bulunmaktadır.

  II. Selim Türbesi

  Ayasofya Camii mezarlığındadır. Buradaki türbelerin en eskisidir. 1577’de Mimar Sinan yapmıştır. Ak mermerden sekiz köşeli yapının girişi ve duvarları değişik renkte çinilerle kaplıdır. Giriş, dört sütunlu, küçük kubbeli ve saçaklıdır. Ana mekânı örten büyük kubbe, 8 mermer sütuna oturmaktadır. Türbe mimarisinin seçkin örneklerinden olup, içinde 42 sanduka bulunmaktadır.
  Nişancı Mehmet Paşa Türbesi

  Atikali’de caminin solundadır. Sekiz köşeli, kubbeli yapının 1592 tarihli yazıtı vardır. Burada, Nişancı Mehmet Paşa ve oğlu gömülüdür.

  III. Murat Türbesi

  Ayasofya Camii’nin mezarlığındadır. Mimar Davud Ağa, 1595’te yapmıştır. Mermer, altı köşeli yapının önünde dört sütunlu revak vardır. İçi İznik çinileriyle süslüdür. Kapısı sedef kakmalıdır. Duvarlarını yazılar dolanmaktadır. Türbede III. Murat’ın sandukasıyla birlikte 54 sanduka vardır.
  Sinan Paşa Türbesi

  Beyazıt Meydanı yakınında, Yahya Kemal Müzesi karşısındadır. Mimar Davud Ağa, 1596’da Sadrazam Koca Sinan Paşa için yapmıştır. Dıştan on altı, içten sekiz köşeli, kubbeli, taştan bir yapıdır. Önünde, 1594 tarihli sebili vardır.

  Şehzadeler Türbesi

  16. yüzyıl sonunda yapılmıştır. Ayasofya Camii mezarlığındaki en küçük türbedir. Kesme taştan, sekiz köşeli yapıdır. Burada III. Murat’ın çocukları gömülüdür.

  Siyavuş Paşa Türbesi

  Eyüp’te, Sokullu Türbesi karşısındadır. 1602’de Sadrazam Siyavuş Paşa için yaptırılmıştır. Dıştan on altı, içten sekiz köşeli yapının, iç duvarları renkli çinilerle kaplıdır. Kubbesi 8 ayağa oturmaktadır. Üst pencereler vitraylıdır. Caddeye bakan yüzünde Şair Hakimi’nin dizelerinden oluşan yazıtı vardır.

  III. Mehmet Türbesi

  Ayasofya Camii mezarlığındadır. I. Ahmet, 1608’de babası III. Mehmet için Mimar Dalgıç Ahmet Ağa’ya yaptırmıştır. Sekiz köşeli, kubbeli, klasik üslupta bir yapıdır. İçi yazılı ve çiçekli çinilerle süslüdür. Türbenin her yüzünde üç dizide iki pencere bulunmaktadır. Burada III. Mehmet’in sandukasıyla birlikte 26 sanduka vardır.

  Güzelce Ali Paşa Türbesi

  Beşiktaş’ta Yahya Efendi Türbesi”nin yanındadır. Dört köşeli, kagir, kubbeli yapıda 6 mermer işlemeli sanduka bulunmaktadır. Güzelce Ali Paşa’nın sandukasının 1620 tarihli yazıtı vardır.

  Emir Buhari Türbesi

  Fatih’tedir. 1779 tarihli mermer yazıtında, türbeyi Darüssaade Ağası Cevher Ağa’nın yaptırdığı yazılıdır. Kesme taştan, kubbeli bir yapıdır.

  Karaca Ahmet Türbesi

  Üsküdar’da Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. Dört köşeli, kiremit örtülü yapının kapısında 1866 tarihli onarım yazıtı yer almıştır. İçinde Hacı Bektaşi Veli’nin müridlerinden Karaca Ahmet’in (14. yüzyıl) pirinç parmaklıklı sandukası vardır. Sandukanın önünde 1803 tarihli yazıt bulunmaktadır.
  II. Mahmut Türbesi

  Divanyolu’ndadır. Abdülmecit, 1840’ta babası II. Mahmut için yaptırmıştır. Mimarı Karabet Balyan’dır. Ampir üslupta yapı, ak mermer kaplıdır. Basamaklarla çıkılan türbe, sekiz köşelidir; kubbesi kabartma çelenk ve çiçeklerle süslüdür. Yapıyı, içten Hattat Mehmet Haşim’in yapıtı, mermer yazıt dolanmaktadır. İçerde 11 sanduka bulunmaktadır. II. Mahmut, Abdülaziz, II. Abdülhamit ve yakınları burada gömülüdür.

  Sümbül Efendi Türbesi

  Koca Mustafa Paşa Camii’nin önündeki mezarlıktadır. 19. yüzyıl ortalarında yaptırılmıştır. Odalardan birinde Serasker Rıza Paşa’nın, öbüründe Sümbül Efendi’nin sandukası bulunmaktadır.

  Gülüstü Sultan Türbesi

  Fatih Camii’nin mezarlığındadır. Abdülmecit, 19. yüzyıl ortalarında karısı Gülüstü Sultan için yaptırmıştır. Yuvarlak, kubbeli bir yapıdır. Kubbesi kalem işleriyle süslüdür. Türbede 9 sanduka bulanmaktadır.

  Merkez Efendi Türbesi

  Merkez Efendi Mezarlığı’nın arkasındadır. Dört köşeli türbenin cami yönündeki kubbeli odasında, Merkez Efendi’nin sedef kakmalı parmaklıkla çevrili sandukası bulunmaktadır. Bitişiğindeki odada da yakınlarının 12 sandukası vardır. 19. yüzyıl ortasına tarihlenen kubbedeki yazı, Hattat Şevket Vahdeti’nindir. Türbenin yanındaki tek minareli küçük camiyi, Yavuz’un kızı Şah Sultan 1514’te yaptırmış, 1837’de II. Mahmut onartmıştır.

  Abdülmecit Türbesi

  Sultanselim’de, Sultan Selim Külliyesi’nin hazinesindedir. 1861’de Mimar Karabet Balyan’a yaptırılmıştır. Sekiz köşeli, basık kubbeli, yalın bir yapıdır. İçinde Abdülmecit’e ait sanduka bulunmaktadır.

  Fuat Paşa Türbesi

  Sultanahmet’te Fuat Paşa Camii’nin yanındadır. 1869’da Keçecizade Fuat Paşa için yaptırılmıştır. Sekiz köşeli, kubbeli, duvarları işlemeli, güzel bir yapıdır. İçinde üç sanduka bulunmaktadır.

  Zeynep Kamil Türbesi

  Zeynep Kamil Hastanesi’nin ön bahçesindedir. 1876’da yaptırılmıştır. Tek kubbeli, sekiz köşeli, alt bölümü mermer bir yapıdır. Burada Sadrazam Yusuf Kamil Paşa, Prenses Zeynep Kamil ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa gömülüdür.

  Gazi Osman Paşa Türbesi

  Fatih Camii haziresindedir. 20. yüzyıl başında, Mimar Kemalettin’e yaptırılmıştır. Dört köşeli, kubbeli, mermer yapının içi süslemesizdir. Burada yalnızca Gazi Osman Paşa’nın sandukası bulunmaktadır.

  II. Mehmet Türbesi

  Eyüpsultan’dadır. V. Mehmet Reşad 1910’da Mimar Kemalettin’e yaptırmıştır. Yazıları Hattat Ömer Vasfi’nin, çini süslemeleri Kütahyalı Hafız Emin’indir. Sekiz köşeli türbeye mermer basamaklarla çıkılmaktadır. Kubbe içi yıldız motiflidir, duvarlar renkli çini kaplıdır.

  Cevat Paşa Türbesi

  Fatih’te Emir Buhari Sokağı’ndadır. 20. yüzyıl başında, Sadrazam Cevat Paşa için Mimar Kemalettin’e yaptırılmıştır. Kesme taştan, dört köşeli, sivri kubbeli, yalın bir yapıdır.  Camiler  Arap Camii

  Küçük Ayasofya Camii (Sergios-Bakhos Kilisesi)

  Bodrum Camii (Myraleion Kilisesi)

  Kalenderhane Camii

  Fenari İsa Camii (Konstantin Lips Manastırı)

  Vefa Kilise Camii (Hagios Theodoros Kilisesi)

  Koca Mustafa Paşa Camii (Haghios Andreas Kilisesi)

  Gül Camii

  Murat Paşa Camii

  Molla Aşki Camii

  Hırkai Şerif Camii

  Zühtü Paşa Camii

  Altunizade Camii

  Ortaköy Camii

  Nusratiye Camii

  Beylerbeyi Camii

  Ayazma Camii

  Zeynep Sultan Camii

  Bali Paşa Camii

  İskender Paşa Camii

  Rüstem Paşa Camii

  Rum Mehmet Paşa Camii

  Ağa Camii

  Yıldız (Hamidiye) Camii

  Kilise (Zeyrek) Camii

  Emirgân Camii

  Osman Ağa Camii

  Bebek Camii

  Teşvikiye Camii

  Valide Sultan Camii

  Dolmabahçe Camii (Bezmi Alem Valide Sultan Camii)

  Takkeci İbrahim Ağa Camii

  Aziz Mahmut Hüdai Camii

  Şebsafa Hatun Camii

  İskele Camii

  Molla Çelebi Camii

  İvaz Efendi Camii

  Piyale Paşa Camii

  Sinan Paşa Camii

  Zincirlikuyu Camii

  Azapkapı (Sokullu) Camii

  Firuz Ağa Camii

  Ahmet Paşa Mescidi (Hagios Ioannes Prodromos Kilisesi)

  Sultanahmet Camii

  Süleymaniye Camii 2. Acil

  İstanbulda gezilecek dini mekanlar isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


istanbulda gezilecek dini yerler,  istanbulda gezilecek dini mekanlar,  istanbul dini gezilecek yerler